Rehabilitering Fjell Kyrkje - Anbud - Norges Kommunekalender

Rehabilitering Fjell Kyrkje

Oppdragsgiver: Øygarden kommune Org.nr: 922530890
Telefon: 56160000
Web: www.oygarden.kommune.no/ E-post: postmottak@oygarden.kommune.no
Primær kontakt: Margunn Wikum-Olsen
Primær kontakt e-post: margunn.wikum-olsen@oygarden.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Vestland, Kommune: Øygarden
Sammendrag: Øygarden kommune skal på vegne av Øygarden kyrkjelege fellesråd rehabilitere Fjell kyrkje.Fjell kyrkje er listeført hos riksantikvaren, og er også den eldste av kyrkjene i kommunen. I kulturminneplanen til kommunen er Fjell kyrkje vurdert til å ha svært høg verneverdi. I tillegg til at kyrkja isolert sett er eit verna bygg, utgjer ho eit sentralt element i det historiske kulturmiljøet på Fjell gard, som har vore kyrkjestad og eit sentrum i soknet sidan 1300-talet. Bygningsvernet vil derfor være sentralt i alle omsyn og samlege fag gjennom heile prosjektet.
Bransje(r): 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 30.03.2023
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 24.02.2023
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no