Sandbekken ungdomsskole ombygging - Anbud - Norges Kommunekalender

Sandbekken ungdomsskole ombygging

Oppdragsgiver: Rælingen kommune Org.nr: 952540556
Telefon: 63835000
Web: www.ralingen.kommune.no/ E-post: postmottak@ralingen.kommune.no
Primær kontakt: Imran Anjum
Primær kontakt e-post: imran.anjum@ralingen.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Viken
Sammendrag: Sandbekken ungdomsskole trenger en kapasitetsøkning i forhold til økt elevtall fra høsten 2023. Det skal derfor utføres en ombygging som gir skolen 3 ekstra klasserom, i tillegg til 3 grupperom, et maskinrom, et lager og et lærerareal. Nærmere beskrivelse i utlysning.
Bransje(r): 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 31.03.2023
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 27.02.2023
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no