Nylund skole modulbygg - Anbud - Norges Kommunekalender

Nylund skole modulbygg

Oppdragsgiver: Stavanger kommune Org.nr: 964965226
Telefon: 51507090
Web: www.stavanger.kommune.no E-post: postmottak@stavanger.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 51507090
Primær kontakt: Manuel Pérez Fernández
Primær kontakt e-post: manuel.perez.fernandez@stavanger.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland, Kommune: Stavanger
Sammendrag: Det skal leveres og monteres et ny midlertidig modulbygg som supplement til Nylund skole. Modulbygget skal plasseres på Midjordgata 30, 4015 Stavanger. Gnr/Bnr 54/290. Modulbygget antas å bli stående i ca 2 år.  Det ønskes pris på leie av modulbygget med opsjon på lengre leieperiode.Frist for innlevering av tilbud 22.03.2023. Ferdigstilt arbeid inklusiv brukstillatelse 07.08.2023
Bransje(r): 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 22.03.2023
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 01.03.2023
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no