Etterisolering fasader kommunale boliger - Anbud - Norges Kommunekalender

Etterisolering fasader kommunale boliger

Oppdragsgiver: Brønnøy kommune Org.nr: 964983291
Telefon: 75012000
Web: www.bronnoy.kommune.no/ E-post: postmottak@bronnoy.kommune.no
Primær kontakt: Solveig Lorentzen
Primær kontakt e-post: Solveig.Lorentzen@bronnoy.kommune.no
Sammendrag: Renovering fasader i 5 kommunale boliger i Brønnøysund, inkludert etterisolering, utskifting vinduer og ny kledning.
Bransje(r): 61640 - Bygg- og anleggskonsulenter | 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 12.04.2023
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.03.2023
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no