VA-sanering Høgda - etappe IV - Anbud - Norges Kommunekalender

VA-sanering Høgda - etappe IV

Oppdragsgiver: Vestby kommune Org.nr: 943485437
Telefon: 64980100
Web: www.vestby.kommune.no/ E-post: post@vestby.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 64980268
Primær kontakt: Arne Kristian Sogn
Primær kontakt e-post: arne.kr.sogn@vestby.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Akershus, Kommune: Vestby
Sammendrag: Vestby kommune skal sanere vann- og avløpsanlegget på Høgda, etappe IV. Nye ledninger skal legges i Randemfaret, Randemkroken, Randemsletta og Nordlysveien. Totalt ca. 1200 m.Dette anbudet omfatter leveranse av kummer, rør og deler, legging av vann og avløpsledninger, graving og sprengning av grøfter, rørlegging, montering av kummer, tilkoblinger mm.Det skal legges nytt belysningsanlegg samt andre trekkerør/kabler. Omfanget av dette avklares under anleggets gang.Veiene skal gjenoppbygges etter at VA-anlegget er ferdig.Alle boliger skal også få tilbud om sanering av sine stikkledninger. Men ev. avtale mellom huseier og entreprenør inngår ikke i denne kontrakten. Entreprenøren får betalt for å gi tilbud til huseierne.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 06.08.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 20.05.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no