Fv. 820 Lakselv bru - Anbud - Norges Kommunekalender

Fv. 820 Lakselv bru

Oppdragsgiver: Nordland fylkeskommune Org.nr: 964982953
Telefon: 75650000
Web: www.nfk.no/ E-post: post@nfk.no
Kontaktpunkt: +47 99621525
Primær kontakt: Lillian Evjen
Primær kontakt e-post: lilevj@nfk.no
Utførelsessted: Fylke: Nordland
Sammendrag: Nordland fylkeskommune inviterer til konkurranse Fv.820 Lakselv bru.Det er behov for utbedringstiltak på Fv.820 Lakselv bru, 18-1327.Lakselv er bygget i 1970. For å ta ut restlevetiden på 51 (per 2019) år skal platen skiftesmed ny plate og landkaret kappestøpes.Platebrua er i en slik forfatning at det må gjøres større tiltak. Det er store skader påhovedbæringen. Det er bare bruplata som skal byttes, brufundamentene skal gjenbrukes,det antas at dagens bru er fundamentert på berg.Det er etablert interimsløsning.Ny bru vil være ei ettspenns platebru i slakkarmert betong som plasseres der dagens bruligger i dag. Plata skal plasstøpes.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 10.08.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 22.06.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no