Konsept for klimatilpasset utbygging langs sjøen - Anbud - Norges Kommunekalender

Konsept for klimatilpasset utbygging langs sjøen

Oppdragsgiver: Tromsø Kommune - vann og avløp Org.nr: 940101808
Telefon: 77790000
Web: www.tromso.kommune.no/ E-post: postmottak@tromso.kommune.no
Primær kontakt: Rune Lejon
Primær kontakt e-post: rune.lejon@tromso.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Troms, Kommune: Tromsø
Sammendrag: Tromsø kommune Seksjon for Byutvikling inviterer til konkurranse vedrørende: Gjennomføring av en studie som presenterer mulige løsninger for tilfredsstillende sikring av a) eksisterende bebyggelse/teknisk infrastruktur og b) nye utbyggingsområder/transformasjons-områder mot skadevirkninger forårsaket av framtidig havnivåstigning og stormflonivå 
Bransje(r): 11342 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 27.08.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 23.06.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no