Åpning av Stangelandsåna (VVA) - Anbud - Norges Kommunekalender

Åpning av Stangelandsåna (VVA)

Oppdragsgiver: Sandnes kommune Org.nr: 964965137
Telefon: 51335000
Web: www.sandnes.kommune.no/ E-post: postmottak@sandnes.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 51336215
Primær kontakt: Steven Mellum
Primær kontakt e-post: Steven.mellum@sandnes.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland, Kommune: Sandnes
Sammendrag: Sandnes kommune har behov for å inngå en entreprisekontrakt på anleggsarbeider knyttet til opparbeidelse av VVA i St. Olavs gate/Jærveien i Sandnes, som del av åpningen av Stangelandsåna.Følgende arbeider vil inngå i entreprisen:- Trafikkavvikling.- Vannhåndtering og midlertidigheter.- Markryddig, rensk og massetransporter.- Grunnarbeider.- Betongarbeider.- VA-anlegg.- Veganlegg.- Grøntanlegg.- Fjernvarme og fjernkjøling.- Kanalisering i Jærveien.3D-filen som er vedlagt tegningsgrunnlaget er kun til orientering.Fremdrift:- Oppstart på anleggsplass er planlagt til oktober 2020.- Anlegget for fjernvarme og fjernkjøling må ferdigstilles innen 01.06.2021.- Anlegget for VVA må ferdigstilles innen 01.10.2021.- Alle arbeider må være ferdigstilt innen 01.05.2022.- Entreprenør må påregne at deler av parkanlegget gjennomføres i 2022 av budsjettmessige årsaker.Sandnes kommune er byggherre for prosjektet.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 26.08.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 23.06.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no