Åpnet bru og tunnel i Torsken - Norges Kommunekalender

Åpnet bru og tunnel i Torsken

Illustrasjon artikkel

Skredssikringstiltakene på fv 86 - Ballesvikskaret tunnel og Gryllefjord er nå ferdigstilt. Forrige uke ble det markert.

Markeringen fant sted på Laberg, mellom brua og tunnelen fredag 1. august 2014.
Fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B Prestbakmo (Sp) og ordfører i Torsken, Fred Flakstad (Ap), stod for markeringen av at de to skredsikringstiltakene er fullført og tatt i bruk. Regionvegsjef Torbjørn Naimak deltok også på arrangementet.

- Tunnelen og brua ble tatt i bruk i desember 2013, noe før det som var planlagt, på grunn av den store skredfaren sist vinter. De to tiltakene har en samlet kostnad på ca 380 mill kr, og er finansiert med statlige skredsikringsmidler og fylkeskommunale midler, forteller fylkesråd Prestbakmo (Sp).

Les mer på Troms fylkeskommunes hjemmesider.