Bravida med leveranse på elektrotekniske installasjoner til Orklas nye hovedkontor - Norges Kommunekalender

Bravida med leveranse på elektrotekniske installasjoner til Orklas nye hovedkontor

Illustrasjon artikkel

Bravida Norge AS blir Orklas leverandør av elektro og sikkerhet til det nye hovedkontoret i Oslo.

Verdien på kontrakten er i underkant av 50 millioner kroner og byggestart er i oktober 2016 med ferdigstillelse i slutten av 2018. 

Omfanget på kontrakten gjelder prosjektering og installasjon av alle elektrotekniske installasjoner samt alarm- og adgangskontrollsystem.

Her kan du lese mer om kontrakten