Viktige strakstiltak for byggeiere - Norges Kommunekalender

Viktige strakstiltak for byggeiere

Illustrasjon artikkel

De ti strakstiltakene eiendomssektoren anbefaler i sitt veikart mot 2050 er både nyttige og viktige. Og mange er godt i gang, mener rådgivere i Hjellnes Consult.

Bærekraftig utvikling

Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom har utarbeidet veikartet som et innspill til regjeringens utvalg for grønn konkurransekraft. Det har konkrete anbefalinger til strakstiltak både for byggeiere og myndigheter. En rekke store eiendomsaktører har allerede sluttet seg til anbefalingene.

– En del av dette er tiltak vi har jobbet med i en årrekke, men de er ikke mindre viktige av den grunn, understeker Bjørn-Yngve Kinzler Eriksen, fagansvarlig energi og miljø i Hjellnes Consult.

#1 Mange er miljøsertifisert

Første anbefaling er å miljøsertifisere organisasjoner etter ISO 14001 eller Miljøfyrtårn. Dette har etter hvert blitt vanlig.

– De aller fleste rapporterer nå i forhold til et miljøsystem. ISO er mest aktuelt for dem som jobber internasjonalt, mener Eriksen.

Hjellnes Consult er selv Miljøfyrtårn-sertifisert.

– I tillegg har vi et system for å miljøsertifisere prosjekteringen vi leverer, og dette er en del av vårt KS-system, opplyser miljørådgiver Eirik Rudi Wærner. Selskapet har i flere år jobbet med å utvikle Miljøfyrtårn-kriterier for prosjektering. Dette betyr at alle rådgivere må resertifisere seg etter de nye kravene.

#2 Fossilfri oppvarming

– Det er veldig lett å stille seg bak anbefalingen om å fjerne fossil oppvarming. Utfordringen handler først og fremst om alternativer til fossil topplast, mener Kjetil Lindberg, rådgiver VVS/Energi. For bygninger innenfor konsesjonsområder for fjernvarme kan det være et alternativ å koble seg på fjernvarmenettet. Velger du varmepumpe, trenger du topplast.

– Her er fossilfrie valgmuligheter begrenset; i praksis til bioolje, biobrensel eller elektrisitet, sier Lindberg.

Bioolje krever en liten ombygging av oljekjelen, mens biobrensel som bark eller pellets krever ny kjel. Biobrensel er lite aktuelt i byer.

– Elektrisitet er fleksibelt, men kan gi utfordringer med overføringskapasitet til bygget, poengterer Lindberg.

#3 Velg giftfrie bygningsprodukter

Det å unngå bygningsprodukter med helse- og miljøfarlige stoffer kan være vanskelig.

– Særlig når det gjelder maling og fugemasser, sier Wærner.

Det finnes alternativer, men det er ikke alltid at de oppfyller kundens ønsker. Den største utfordringen er når produsenten har valgt bort innsatsstoffer som har faremerking, og alt ser fint ut på papiret.

– Da må vi vurdere om de alternative stoffene som ikke er deklarert holder mål. Ved ombygging eller riving er det påbudt å kartlegge omfanget av farlige stoffer gjennom en miljøkartlegging, og her er vi blant de ledende i Norge, sier Wærner.

#4 Innfør miljøledelsessystem

BREEAM-In-Use er eksempel på et system byggeiere kan bruke til å gå gjennom sin portefølje og planlegge forbedringer.

– Dette er ikke noe revolusjonerende; det er egentlig et gammelt enøk-verktøy. Men det er et utrolig viktig punkt, mener Eriksen.

Ofte er det bare enkle grep eller tiltak som skal til for å spare energi og bedre miljø.

– Først og fremst handler dette om å øke bevisstheten om hva som er mulig, sier Eriksen.

#5 Tenk på takflater som en ressurs

Kan takflatene brukes til overvannshåndtering, energiproduksjon, rekreasjonsareal eller birøkt? Veikartet anbefaler å utrede dette.

– Veldig mange takflater står uutnyttede. Takareal er en ressurs som kan utnyttes, understreker Eriksen.

Det er viktig å vurdere om takflater kan utnyttes til fordrøying av overvann, men også energiproduksjon vil bli mer aktuelt fremover.

– Og hvorfor ikke ha en hage på taket, eller planter som kan øke det biologiske mangfoldet i området, sier Eriksen.

Takflater kan inngå i eiendommens blågrønne faktor, som er viktig for biologisk mangfold og lokal overvannshåndtering.

#6 Innovasjon krever tilrettelegging

Veikartet anbefaler å premiere innovative løsninger og diskutere risikohåndtering.

– Skal vi få til innovasjon, må prosjektene rigges slik at de legger til rette for det. Hvis byggherrer bestiller tradisjonell totalentreprise, får de ikke innovasjon, understreker Roar Smelhus, direktør Marked og forretningsutvikling.

Innovasjon bør inngå i tildelingskriterier.

– Prosjektet må ha noen som tilrettelegger for innovasjon og har ansvar for det. Vi kan ikke forvente at  de samme aktørene som har prosjektert tradisjonelle løsninger plutselig skal gjøre ting på nye måter uten å bli forklart det, mener Smelhus.

#7 Krev plan for gjenbruk av materialer

Arkitekten bør utarbeide planer for hvordan materialer kan demonteres og gjenbrukes, anbefaler veikartet.

– Å tenke sirkulærøkonomi på denne måten blir stadig mer viktig. Poenget er å velge materialer som gir lavest mulig utslipp gjennom livsløpet, sier energi- og miljørådgiver Jeanette Bøe. Klimagassregnskap og livssyklusanalyse (LCA) er nyttige verktøy for å vurdere materialers miljøegenskaper i hele livssyklusen.

– Dette er helhetlige vurderinger som gjør det lettere å velge et materiale som kanskje koster mer i innkjøp, men som er bedre over livsløpet. Statsbygg har innført klimagassanalyser i alle sine nybyggprosjekter, og da vil andre også følge etter. Vi ser at etterspørselen øker, opplyser Bøe.

#8 Be om beregnet, reell energibruk

I tillegg til beregningskrav i teknisk forskrift anbefaler Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom å bestille beregnet, reell energibruk – og dokumentasjon av tiltak som er gjort for å få ned forventet, reell energibruk i drift.

– Evaluering mot forskrift bruker standardiserte verdier, men de forteller sjelden sannheten om byggets energibruk. Et reelt energibudsjett vil gi eier en mye bedre målestokk på hvor mye energi bygget faktisk krever i drift. Det kan også motivere til å gjøre tiltak som ikke gir uttelling i forskrifts-evalueringen, men som like fullt vil gi byggeiere faktiske besparelser på bunnlinjen. At byggherrer faktisk etterspør dette er derfor en god anbefaling, mener Lindberg.

#9 Fremtidens rådgiver er materialrådgiveren

Velg bygningsprodukter med lave klimagassutslipp, som dokumenteres gjennom EPD-er (Environmental Product Declaration), inneklimamerke eller Svane-merket.

– Dette er viktig for ombruk og sirkulærtankegangen, og det er ikke gitt at nye materialer er det beste valget når man skal bygge. Riktig valg krever kunnskap om hele livsløpet til materialer. Vi tror materialkunnskap kommer til å bli en veldig viktig kompetanse fremover, sier Smelhus.

#10 Fossilfri byggeplass: Godt på vei

Anbefalingen om å etterspørre fossilfri byggeplass bør ikke være vanskelig å etterkomme.

– Det er en logisk følge av miljøoppfølgingsplaner. Og det skjer jo allerede. For eksempel har Omsorgsbygg og Bellona samarbeidet om å realisere seks fossile byggeplasser. Alle har svart på dette kravet og tilpasset seg, sier Wærner.

Foreløpig har nok ikke så mange entreprenører utstyr for fossilfri byggeplass, men ved å stille krav kommer de fort på banen.

 

 

 

 

 

Les mer om Hjellnes Consult AS (hovedkontor) her

Les også:
Pipelife kjøper Isoterm AS
En verdensnyhet!
Ytterdør fra Nordan
Nytt fra Holund Elektronikk
Klimasamling for kommunene i Vestfold og Telemark
Nyhet fra Holund Elektronikk
Nå sender Difi ut invitasjoner til Norges viktigste spørreundersøkelse om anskaffelser i offentlig sektor.
Miljø & Teknikk 2019: Innovasjon og digitalisering i det grønne skiftet!
Pipelife leverer Isovarmrør og deler til prosjektet «Utvidelse Non-Schengen Øst» (UNSØ)
Pressemelding: TESS runder 50
Nyhet! Verdens minste UPS, J60i-350/600, finner du hos Coromatic.
AKTUELLE 5G ANTENNER FOR ALLE BEHOV
Multiconsult har signert for kjøp av Hjellnes Consult og Johs Holt
Anskaffelser.no har flyttet til DFØ
Webinar 13.10.2020 - Klimatilpasning: Praktisk bruk av klimaprofiler
Nyhet fra NHO
Laksekroner på hele 2,3 milliarder til kommunene
Zerokonferansen 10.-12. november
Webinarer med lokalt klimaarbeid som tema
Nyhetsvarsel fra Miljødirektoratet - Klimabudsjett kan være et nyttig verktøy for kommunene
Dobbelt jubileum på Industriens Motemesse
Pressemelding fra Evry: NordPool forlenger sentral driftsavtale med EVRY
Jobb smartere med BIM-prosjektering!
Klimatilpasningskonferansen 2018 - Lillestrøm 29. november 2018
Pressemelding fra TESS
Nye veglister for fylkes- og kommunale veger
Sopra Steria blant Norges mest attraktive arbeidsgivere på ny kåring
Lanserer DØNN-betong
Har du sørget for å bygge opp ditt beredskapslager på smitteutstyr?
Vestfold Plastindustri AS har ansatt ny markedssjef
Ny rapport fra Coromatic viser mangelfull kontroll av digital infrastruktur
DVH-Pris til SKF på Industriens Motemesse
Annonsér på Norgeskommunekalender.no
Nyhetsbrev fra Norsk Kommunalteknisk Forening
Bli medlem på Norgeskommunekalender.no
Statsbudsjettet: Budsjettavtalen i Stortinget øker kommunerammen med ca. 1,5 milliarder kroner
Coromatic deltar på CIO Forum Datasenter 14. februar
Maria Jakobson brenner for BIM
TESS Øst har kjøpt majoriteten i Smøreteknikk
Kommunestrukturen: Bodø og Steigen ble enige om sammenslåing
Digital kompetanse som fungerer fra første dag
Coromatic inviterer til teknisk fagkurs 28. september
Brødrene Dahl sitt neste steg innen sprinkler og brannsikkerhet
Velkommen til Coromatic Academy 7. mars i Ålesund
Nå kommer et nytt nettverk for innkjøpsledere
ET UNIVERSELT SMØREFETT MED MANGE BRUKSOMRÅDER
TESS åpnet sitt 111. servicesenter i Norge på Austevoll
Bestill konferanse for 2019 nå!
Enwa med nyhet innen desinfeksjon av drikkevann
Økt utvalg av 3D-modeller
Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Ny avtale om samarbeid om digital kompetanse i kommunene
Ny versjon av verdens første vanntette drone: SPLASH DRONE 3+
Pressemelding fra KROHNE Norway AS, KROHNE Instrumentation: Flow og Nivå til Dvalin tie-in til Heidrun
Oslo Miljøpris 2017
Nå satser Elverum grønt
TESS Øst signerte samarbeidsavtale med Volvo Maskin
Kommuner med flest Miljøfyrtårn-sertifikater
Vinnerne av Anskaffelsesprisene 2018 er kåret!
Nyheter fra Miljødirektoratet: Kommuner kan søke støtte til klimatilpasning
Hva er SOVELIA® Inventor Piping?
Er du opptatt av design?
Nå kan du melde deg på Rørdagene 2019
NYHETEN SOM MÅ PRØVES!
Eksklusivt tilbud på konferansecruise i mars 2019!
Scandec utvider skolesatsingen
- Trenger folk som kan jobbe og tenke praktisk
Norsk Kommunalteknisk Forening: Konferanse om GOD offentlig prosjektledelse
Webinar 11. desember om klimatiltak i små kommuner
Ny forhandler av Blåkläder
Pressemelding: Johan Castberg rammeavtale til KROHNE Norway AS, KROHNE Instrumentation.
Nyhet fra Difi: Nytt verktøy for evaluering av tilbud
Sommerleir med tema demens
Sopra Steria får digital transformasjonspris av Microsoft
Miljø&Teknikk
Konferansereise med havutsikt
Hjellnes Consult AS med rådgivning på Øyafestivalen
Nye muligheter, nye opplevelser - personlig og digitalt
Rent drikkevann - Online Analysis System Type 8905
Bravida med leveranse av sikkerhetsanlegg til Nasjonalmuseet
TESS åpner i nye lokaler i Telemark teknologipark
Pressemelding: TESS kjøper opp ICO as
Norges beste kommune innen eiendomsforvaltning
Nå kan du søke støtte til klimavennlige anskaffelser i din kommune
Nyhetsmail fra Endress+Hauser!
Miljø&Teknikk 5. - 7. mars 2019
Arrangementsoversikt fra Direktoratet for forvaltning og IKT
NY MILJØBETONG SKAL BRUKES I PRESTISJEBYGG
Pressemelding fra Norges Yrkesakademi: Satser for fullt og skal skape en fagskole for fremtiden
Avtale med Bremnes Seashore
Leteng med egenprodusert møtebord
NorDan introduserer nye dørmodeller
Nå kan du nominere til Anskaffelsesprisen 2017
Byggfugemasse som herder i minusgrader
Nyhet fra Ølen Betong: BETONG TIL OPPDRETT
TESS og Mascot åpner Megastore på Kokstad
Nyhet fra Kamstrup: Innovativt samarbeide om intelligent vannløsning
Symetri lanserer Naviate Landuse - arealplanlegging i Revit
Er du opptatt av design?
Digitaliseringskonferanse: FRA ANALOGE TIL DIGITALE BYGG
Åpnet partnershop på Leirvik AS
ABM Overtar Agenturet For GreenTec I Norge
Ikke medlem ennå? - Vi har oversikten over leverandører til offentlig sektor
NKF er 110 år - se videoen!
Sopra Steria er kåret til Norges beste arbeidsplass fire år på rad!
Lederkonferansen for plan- og bygningsjefer - er nå åpnet for påmelding!
Bli med og lær om nye og miljøvennlige kunstgressbaner
Great Place to Work i Sopra Steria
Satset i nedgangstid
Produktaktuelt fra Pipelife Norge AS - Montering av Pragma Infra 1200 rør
Ny veileder om miljømerker kommer 26. april
Grensemerker fra Tore Olsen Salg AS
Kommunevegdagene 2018 og sykkelbyen Lillehammer
Coromatic inviterer til teknisk fagkurs 15. mai i Tromsø
EnwaMatic® fra Enwa Water Technology AS
Norges Yrkesakademi: Stort behov for folk med yrkesrettet utdanning
Coromatic skal levere nødkraft til nytt sykehus
TESS kjøper i PSO
Coromatic inviterer til teknisk fagkurs
NY 5G BASE-MARINE ANTENNE 450 - 3800 MHz
Bli med oss om bord på virtuell omvisning!
Revisjonscontainere til Equinor
- Målet var å få en bredere kompetanse
Zerokonferansen
I 2018 fastsettes nye retningslinjer for energi- og klimatilpasning i kommunene
Drammen er kåret til Norges kulturkommune 2019
IK-BYGG konferansen 2017
NorDan Myggnetting
Relekta med produktnyhet: Nytt kran- og bomfett som ikke hakker
eCademy: Vi kan nå tilby gratis studieplasser!
PARK OG ANLEGG 8. - 9. nov. 2017
Få en kickstart på 2020 - book tidlig!
Hjellnes Consult i samarbeid med danske Gaest.com
Albert E. Olsen blir TESS
Fra TOOLS til TESS
Holund Elektronikk lanserer
TESS og EIVA-SAFEX går sammen
Ny generasjon motorsager med lavere utslipp
Pressemelding fra Hjellnes Consult: Rådgiverne workshoppet for disrupsjon
Fagkonferansen 2018 - Plan og byggesak - Påmeldingen har åpnet
Scandec blir enedistributør av Panasonics prosjektorer og skjermer
Lanserer vindusprofil i aluminium med integrert zip-screen
Bli med på virtuell omvisning!
Informasjon fra Pipelife Norge: VMT
VVS ENGINEERING FUSJONERES MED BRAVIDA NORGE
Nytt fra Miljødirektoratet
Treårsavtale med TechnipFMC
ABM forhandler for GreenTec i Norge
Grensemerker fra Tore Olsen Salg AS JULETILBUD: 10%
ET FERDIGBLANDET ALTERNATIV TIL MØRTEL
ERSTATTER MØRTEL, SKRUER OG FORBORING
Enwa Titanium AOP
Vestfold Plastindustri AS styrker sin markedsposisjon
Brødrene Dahl og Optimera samles i felles konsern
Søk om midler til pårørendeskoler og samtalegrupper
PERSONVERN
TESS signerte avtale med National Oilwell Varco
Les de siste nyhetene fra Symetri AS
Bravida styrker seg i Orkdal
Desemberkonferansen 2017 - 6. - 8. desember
ØLEN BETONG SATSER STERKERE PÅ BYGGELEMENTER
Pris for Morgendagens teknologi gikk til IK bygg
Nyhetsbrev fra Holund Elektronikk
Velkommen til Norlis bedriftsside!
Sammenslåing av revisjonsenheter
- Har blitt tryggere på arbeidsoppgavene
Cookies
UTVIDER TIL SAUDA
Luftfilter for høydebasseng
NTM Trailer & Tipp AS
Nytt webinar om Arealplanlegging i Revit 14. februar 2020 kl. 12.00
Klimasats gir utslippskutt og omstilling i kommunene
Digitaliseringsdirektoratets databehandleravtale er klar til bruk!
Pipelife lanserer rekordstore Pragma Infra rør med Nordic Poly Mark!
SIKRER UTBEDRING AV LAKSEVEGEN
Møt MS-forbundet på Arendalsuka
SOMMERTILBUD Få 15 prosent på alle utdanninger på Norges Yrkesakademi
Ahlsell inngår avtale med Euroskilt
TESS signerte samarbeidsavtale med Trucknor Hordaland
REKORDLEVERING TIL SYKEHUSBYGG
Nytt produkt: RØD DIVIO® kabelvernrør
eCademy har fått nytt navn: NORGES YRKESAKADEMI
Nyhetsbrev fra Norsk Kommunalteknisk Forening
Nye Duplex filtre fra Holund Elektronikk AS
Coromatic fortsetter å styrke kriseberedskapen i henhold til coronaviruset
Frokostseminar om modulære UPS 11 . september i Oslo
Terje Schults er ny BA Manager UPS i Coromatic
Program for Tromsøkonferansen 2018
Pressemelding fra Coromatic AS
Sikrer fremtidig ekspansjon
Hjellnes Consult: Møtelokalenes Airbnb lanseres nå i Norge
TO BYGG FOR GRETA THUNBERG-GENERASJONEN
TESS med ny generasjon tinemetode - TFSI
Pipelife vinner storkontrakt i Bangladesh
Bane NOR velger Sopra Steria som strategisk digitaliseringspartner
Prisvinnende miljøprosjekt
Enkel påføring av byggskum
Coromatic sikrer nødstrøm til Campus Ås
Norgeskommunekalender.no ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul og ser frem til et fortsatt godt samarbeid i 2018.
Legionellasikring i praksis - trygt forbruksvann
Ny kalkulator viser effektene av å stille miljøkrav
PROSJEKTSAMARBEID MELLOM ØLEN BETONG OG HOKKSUND BETONG I DRAMMEN
ONS-veteran med innovative nyheter
Kurs og konferanser vinter 2018
- De som tilbyr vannbehandling må kontrolleres
Ekspertpanel: Vannbehandling

Produktnyheter

Pipelife kjøper Isoterm AS

illustrasjon

En verdensnyhet!

illustrasjon

Ytterdør fra Nordan

illustrasjon

Nytt fra Holund Elektronikk

illustrasjon

Klimasamling for kommunene i Vestfold og Telemark

illustrasjon

Nyhet fra Holund Elektronikk

illustrasjon

Nå sender Difi ut invitasjoner til Norges viktigste spørreundersøkelse om anskaffelser i offentlig sektor.

illustrasjon

Miljø & Teknikk 2019: Innovasjon og digitalisering i det grønne skiftet!

illustrasjon

Pipelife leverer Isovarmrør og deler til prosjektet «Utvidelse Non-Schengen Øst» (UNSØ)

illustrasjon

Pressemelding: TESS runder 50

illustrasjon

Nyhet! Verdens minste UPS, J60i-350/600, finner du hos Coromatic.

illustrasjon

AKTUELLE 5G ANTENNER FOR ALLE BEHOV

illustrasjon

Multiconsult har signert for kjøp av Hjellnes Consult og Johs Holt

illustrasjon

Anskaffelser.no har flyttet til DFØ

illustrasjon

Webinar 13.10.2020 - Klimatilpasning: Praktisk bruk av klimaprofiler

illustrasjon

Nyhet fra NHO

illustrasjon

Laksekroner på hele 2,3 milliarder til kommunene

illustrasjon

Zerokonferansen 10.-12. november

illustrasjon

Webinarer med lokalt klimaarbeid som tema

illustrasjon

Nyhetsvarsel fra Miljødirektoratet - Klimabudsjett kan være et nyttig verktøy for kommunene

illustrasjon

Dobbelt jubileum på Industriens Motemesse

illustrasjon

Pressemelding fra Evry: NordPool forlenger sentral driftsavtale med EVRY

illustrasjon

Jobb smartere med BIM-prosjektering!

illustrasjon

Klimatilpasningskonferansen 2018 - Lillestrøm 29. november 2018

illustrasjon

Pressemelding fra TESS

illustrasjon

Nye veglister for fylkes- og kommunale veger

illustrasjon

Sopra Steria blant Norges mest attraktive arbeidsgivere på ny kåring

illustrasjon

Lanserer DØNN-betong

illustrasjon

Har du sørget for å bygge opp ditt beredskapslager på smitteutstyr?

illustrasjon

Vestfold Plastindustri AS har ansatt ny markedssjef

illustrasjon

Ny rapport fra Coromatic viser mangelfull kontroll av digital infrastruktur

illustrasjon

DVH-Pris til SKF på Industriens Motemesse

illustrasjon

Annonsér på Norgeskommunekalender.no

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Norsk Kommunalteknisk Forening

illustrasjon

Bli medlem på Norgeskommunekalender.no

illustrasjon

Statsbudsjettet: Budsjettavtalen i Stortinget øker kommunerammen med ca. 1,5 milliarder kroner

illustrasjon

Coromatic deltar på CIO Forum Datasenter 14. februar

illustrasjon

Maria Jakobson brenner for BIM

illustrasjon

TESS Øst har kjøpt majoriteten i Smøreteknikk

illustrasjon

Kommunestrukturen: Bodø og Steigen ble enige om sammenslåing

illustrasjon

Digital kompetanse som fungerer fra første dag

illustrasjon

Coromatic inviterer til teknisk fagkurs 28. september

illustrasjon

Brødrene Dahl sitt neste steg innen sprinkler og brannsikkerhet

illustrasjon

Velkommen til Coromatic Academy 7. mars i Ålesund

illustrasjon

Nå kommer et nytt nettverk for innkjøpsledere

illustrasjon

ET UNIVERSELT SMØREFETT MED MANGE BRUKSOMRÅDER

illustrasjon

TESS åpnet sitt 111. servicesenter i Norge på Austevoll

illustrasjon

Viktige strakstiltak for byggeiere

illustrasjon

Bestill konferanse for 2019 nå!

illustrasjon

Enwa med nyhet innen desinfeksjon av drikkevann

illustrasjon

Økt utvalg av 3D-modeller

illustrasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Ny avtale om samarbeid om digital kompetanse i kommunene

illustrasjon

Ny versjon av verdens første vanntette drone: SPLASH DRONE 3+

illustrasjon

Pressemelding fra KROHNE Norway AS, KROHNE Instrumentation: Flow og Nivå til Dvalin tie-in til Heidrun

illustrasjon

Oslo Miljøpris 2017

illustrasjon

Nå satser Elverum grønt

illustrasjon

TESS Øst signerte samarbeidsavtale med Volvo Maskin

illustrasjon

Kommuner med flest Miljøfyrtårn-sertifikater

illustrasjon

Vinnerne av Anskaffelsesprisene 2018 er kåret!

illustrasjon

Nyheter fra Miljødirektoratet: Kommuner kan søke støtte til klimatilpasning

illustrasjon

Hva er SOVELIA® Inventor Piping?

illustrasjon

Er du opptatt av design?

illustrasjon

Nå kan du melde deg på Rørdagene 2019

illustrasjon

NYHETEN SOM MÅ PRØVES!

illustrasjon

Eksklusivt tilbud på konferansecruise i mars 2019!

illustrasjon

Scandec utvider skolesatsingen

illustrasjon

- Trenger folk som kan jobbe og tenke praktisk

illustrasjon

Norsk Kommunalteknisk Forening: Konferanse om GOD offentlig prosjektledelse

illustrasjon

Webinar 11. desember om klimatiltak i små kommuner

illustrasjon

Ny forhandler av Blåkläder

illustrasjon

Pressemelding: Johan Castberg rammeavtale til KROHNE Norway AS, KROHNE Instrumentation.

illustrasjon

Nyhet fra Difi: Nytt verktøy for evaluering av tilbud

illustrasjon

Sommerleir med tema demens

illustrasjon

Sopra Steria får digital transformasjonspris av Microsoft

illustrasjon

Miljø&Teknikk

illustrasjon

Konferansereise med havutsikt

illustrasjon

Hjellnes Consult AS med rådgivning på Øyafestivalen

illustrasjon

Nye muligheter, nye opplevelser - personlig og digitalt

illustrasjon

Rent drikkevann - Online Analysis System Type 8905

illustrasjon

Bravida med leveranse av sikkerhetsanlegg til Nasjonalmuseet

illustrasjon

TESS åpner i nye lokaler i Telemark teknologipark

illustrasjon

Pressemelding: TESS kjøper opp ICO as

illustrasjon

Norges beste kommune innen eiendomsforvaltning

illustrasjon

Nå kan du søke støtte til klimavennlige anskaffelser i din kommune

illustrasjon

Nyhetsmail fra Endress+Hauser!

illustrasjon

Miljø&Teknikk 5. - 7. mars 2019

illustrasjon

Arrangementsoversikt fra Direktoratet for forvaltning og IKT

illustrasjon

NY MILJØBETONG SKAL BRUKES I PRESTISJEBYGG

illustrasjon

Pressemelding fra Norges Yrkesakademi: Satser for fullt og skal skape en fagskole for fremtiden

illustrasjon

Avtale med Bremnes Seashore

illustrasjon

Leteng med egenprodusert møtebord

illustrasjon

NorDan introduserer nye dørmodeller

illustrasjon

Nå kan du nominere til Anskaffelsesprisen 2017

illustrasjon

Byggfugemasse som herder i minusgrader

illustrasjon

Nyhet fra Ølen Betong: BETONG TIL OPPDRETT

illustrasjon

TESS og Mascot åpner Megastore på Kokstad

illustrasjon

Nyhet fra Kamstrup: Innovativt samarbeide om intelligent vannløsning

illustrasjon

Symetri lanserer Naviate Landuse - arealplanlegging i Revit

illustrasjon

Er du opptatt av design?

illustrasjon

Digitaliseringskonferanse: FRA ANALOGE TIL DIGITALE BYGG

illustrasjon

Åpnet partnershop på Leirvik AS

illustrasjon

ABM Overtar Agenturet For GreenTec I Norge

illustrasjon

Ikke medlem ennå? - Vi har oversikten over leverandører til offentlig sektor

illustrasjon

NKF er 110 år - se videoen!

illustrasjon

Sopra Steria er kåret til Norges beste arbeidsplass fire år på rad!

illustrasjon

Lederkonferansen for plan- og bygningsjefer - er nå åpnet for påmelding!

illustrasjon

Bli med og lær om nye og miljøvennlige kunstgressbaner

illustrasjon

Great Place to Work i Sopra Steria

illustrasjon

Satset i nedgangstid

illustrasjon

Produktaktuelt fra Pipelife Norge AS - Montering av Pragma Infra 1200 rør

illustrasjon

Ny veileder om miljømerker kommer 26. april

illustrasjon

Grensemerker fra Tore Olsen Salg AS

illustrasjon

Kommunevegdagene 2018 og sykkelbyen Lillehammer

illustrasjon

Coromatic inviterer til teknisk fagkurs 15. mai i Tromsø

illustrasjon

EnwaMatic® fra Enwa Water Technology AS

illustrasjon

Norges Yrkesakademi: Stort behov for folk med yrkesrettet utdanning

illustrasjon

Coromatic skal levere nødkraft til nytt sykehus

illustrasjon

TESS kjøper i PSO

illustrasjon

Coromatic inviterer til teknisk fagkurs

illustrasjon

NY 5G BASE-MARINE ANTENNE 450 - 3800 MHz

illustrasjon

Bli med oss om bord på virtuell omvisning!

illustrasjon

Revisjonscontainere til Equinor

illustrasjon

- Målet var å få en bredere kompetanse

illustrasjon

Zerokonferansen

illustrasjon

I 2018 fastsettes nye retningslinjer for energi- og klimatilpasning i kommunene

illustrasjon

Drammen er kåret til Norges kulturkommune 2019

illustrasjon

IK-BYGG konferansen 2017

illustrasjon

NorDan Myggnetting

illustrasjon

Relekta med produktnyhet: Nytt kran- og bomfett som ikke hakker

illustrasjon

eCademy: Vi kan nå tilby gratis studieplasser!

illustrasjon

PARK OG ANLEGG 8. - 9. nov. 2017

illustrasjon

Få en kickstart på 2020 - book tidlig!

illustrasjon

Hjellnes Consult i samarbeid med danske Gaest.com

illustrasjon

Albert E. Olsen blir TESS

illustrasjon

Fra TOOLS til TESS

illustrasjon

Holund Elektronikk lanserer

illustrasjon

TESS og EIVA-SAFEX går sammen

illustrasjon

Ny generasjon motorsager med lavere utslipp

illustrasjon

Pressemelding fra Hjellnes Consult: Rådgiverne workshoppet for disrupsjon

illustrasjon

Fagkonferansen 2018 - Plan og byggesak - Påmeldingen har åpnet

illustrasjon

Scandec blir enedistributør av Panasonics prosjektorer og skjermer

illustrasjon

Lanserer vindusprofil i aluminium med integrert zip-screen

illustrasjon

Bli med på virtuell omvisning!

illustrasjon

Informasjon fra Pipelife Norge: VMT

illustrasjon

VVS ENGINEERING FUSJONERES MED BRAVIDA NORGE

illustrasjon

Nytt fra Miljødirektoratet

illustrasjon

Treårsavtale med TechnipFMC

illustrasjon

ABM forhandler for GreenTec i Norge

illustrasjon

Grensemerker fra Tore Olsen Salg AS JULETILBUD: 10%

illustrasjon

ET FERDIGBLANDET ALTERNATIV TIL MØRTEL

illustrasjon

ERSTATTER MØRTEL, SKRUER OG FORBORING

illustrasjon

Enwa Titanium AOP

illustrasjon

Vestfold Plastindustri AS styrker sin markedsposisjon

illustrasjon

Brødrene Dahl og Optimera samles i felles konsern

illustrasjon

Søk om midler til pårørendeskoler og samtalegrupper

illustrasjon

PERSONVERN

illustrasjon

TESS signerte avtale med National Oilwell Varco

illustrasjon

Les de siste nyhetene fra Symetri AS

illustrasjon

Bravida styrker seg i Orkdal

illustrasjon

Desemberkonferansen 2017 - 6. - 8. desember

illustrasjon

ØLEN BETONG SATSER STERKERE PÅ BYGGELEMENTER

illustrasjon

Pris for Morgendagens teknologi gikk til IK bygg

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Holund Elektronikk

illustrasjon

Velkommen til Norlis bedriftsside!

illustrasjon

Sammenslåing av revisjonsenheter

illustrasjon

- Har blitt tryggere på arbeidsoppgavene

illustrasjon

Cookies

illustrasjon

UTVIDER TIL SAUDA

illustrasjon

Luftfilter for høydebasseng

illustrasjon

NTM Trailer & Tipp AS

illustrasjon

Nytt webinar om Arealplanlegging i Revit 14. februar 2020 kl. 12.00

illustrasjon

Klimasats gir utslippskutt og omstilling i kommunene

illustrasjon

Digitaliseringsdirektoratets databehandleravtale er klar til bruk!

illustrasjon

Pipelife lanserer rekordstore Pragma Infra rør med Nordic Poly Mark!

illustrasjon

SIKRER UTBEDRING AV LAKSEVEGEN

illustrasjon

Møt MS-forbundet på Arendalsuka

illustrasjon

SOMMERTILBUD Få 15 prosent på alle utdanninger på Norges Yrkesakademi

illustrasjon

Ahlsell inngår avtale med Euroskilt

illustrasjon

TESS signerte samarbeidsavtale med Trucknor Hordaland

illustrasjon

REKORDLEVERING TIL SYKEHUSBYGG

illustrasjon

Nytt produkt: RØD DIVIO® kabelvernrør

illustrasjon

eCademy har fått nytt navn: NORGES YRKESAKADEMI

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Norsk Kommunalteknisk Forening

illustrasjon

Nye Duplex filtre fra Holund Elektronikk AS

illustrasjon

Coromatic fortsetter å styrke kriseberedskapen i henhold til coronaviruset

illustrasjon

Frokostseminar om modulære UPS 11 . september i Oslo

illustrasjon

Terje Schults er ny BA Manager UPS i Coromatic

illustrasjon

Program for Tromsøkonferansen 2018

illustrasjon

Pressemelding fra Coromatic AS

illustrasjon

Sikrer fremtidig ekspansjon

illustrasjon

Hjellnes Consult: Møtelokalenes Airbnb lanseres nå i Norge

illustrasjon

TO BYGG FOR GRETA THUNBERG-GENERASJONEN

illustrasjon

TESS med ny generasjon tinemetode - TFSI

illustrasjon

Pipelife vinner storkontrakt i Bangladesh

illustrasjon

Bane NOR velger Sopra Steria som strategisk digitaliseringspartner

illustrasjon

Prisvinnende miljøprosjekt

illustrasjon

Enkel påføring av byggskum

illustrasjon

Coromatic sikrer nødstrøm til Campus Ås

illustrasjon

Norgeskommunekalender.no ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul og ser frem til et fortsatt godt samarbeid i 2018.

illustrasjon

Legionellasikring i praksis - trygt forbruksvann

illustrasjon

Ny kalkulator viser effektene av å stille miljøkrav

illustrasjon

PROSJEKTSAMARBEID MELLOM ØLEN BETONG OG HOKKSUND BETONG I DRAMMEN

illustrasjon

ONS-veteran med innovative nyheter

illustrasjon

Kurs og konferanser vinter 2018

illustrasjon

- De som tilbyr vannbehandling må kontrolleres

illustrasjon

Ekspertpanel: Vannbehandling

illustrasjon