Viktige strakstiltak for byggeiere - Norges Kommunekalender

Viktige strakstiltak for byggeiere

Illustrasjon artikkel

De ti strakstiltakene eiendomssektoren anbefaler i sitt veikart mot 2050 er både nyttige og viktige. Og mange er godt i gang, mener rådgivere i Hjellnes Consult.

Bærekraftig utvikling

Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom har utarbeidet veikartet som et innspill til regjeringens utvalg for grønn konkurransekraft. Det har konkrete anbefalinger til strakstiltak både for byggeiere og myndigheter. En rekke store eiendomsaktører har allerede sluttet seg til anbefalingene.

– En del av dette er tiltak vi har jobbet med i en årrekke, men de er ikke mindre viktige av den grunn, understeker Bjørn-Yngve Kinzler Eriksen, fagansvarlig energi og miljø i Hjellnes Consult.

#1 Mange er miljøsertifisert

Første anbefaling er å miljøsertifisere organisasjoner etter ISO 14001 eller Miljøfyrtårn. Dette har etter hvert blitt vanlig.

– De aller fleste rapporterer nå i forhold til et miljøsystem. ISO er mest aktuelt for dem som jobber internasjonalt, mener Eriksen.

Hjellnes Consult er selv Miljøfyrtårn-sertifisert.

– I tillegg har vi et system for å miljøsertifisere prosjekteringen vi leverer, og dette er en del av vårt KS-system, opplyser miljørådgiver Eirik Rudi Wærner. Selskapet har i flere år jobbet med å utvikle Miljøfyrtårn-kriterier for prosjektering. Dette betyr at alle rådgivere må resertifisere seg etter de nye kravene.

#2 Fossilfri oppvarming

– Det er veldig lett å stille seg bak anbefalingen om å fjerne fossil oppvarming. Utfordringen handler først og fremst om alternativer til fossil topplast, mener Kjetil Lindberg, rådgiver VVS/Energi. For bygninger innenfor konsesjonsområder for fjernvarme kan det være et alternativ å koble seg på fjernvarmenettet. Velger du varmepumpe, trenger du topplast.

– Her er fossilfrie valgmuligheter begrenset; i praksis til bioolje, biobrensel eller elektrisitet, sier Lindberg.

Bioolje krever en liten ombygging av oljekjelen, mens biobrensel som bark eller pellets krever ny kjel. Biobrensel er lite aktuelt i byer.

– Elektrisitet er fleksibelt, men kan gi utfordringer med overføringskapasitet til bygget, poengterer Lindberg.

#3 Velg giftfrie bygningsprodukter

Det å unngå bygningsprodukter med helse- og miljøfarlige stoffer kan være vanskelig.

– Særlig når det gjelder maling og fugemasser, sier Wærner.

Det finnes alternativer, men det er ikke alltid at de oppfyller kundens ønsker. Den største utfordringen er når produsenten har valgt bort innsatsstoffer som har faremerking, og alt ser fint ut på papiret.

– Da må vi vurdere om de alternative stoffene som ikke er deklarert holder mål. Ved ombygging eller riving er det påbudt å kartlegge omfanget av farlige stoffer gjennom en miljøkartlegging, og her er vi blant de ledende i Norge, sier Wærner.

#4 Innfør miljøledelsessystem

BREEAM-In-Use er eksempel på et system byggeiere kan bruke til å gå gjennom sin portefølje og planlegge forbedringer.

– Dette er ikke noe revolusjonerende; det er egentlig et gammelt enøk-verktøy. Men det er et utrolig viktig punkt, mener Eriksen.

Ofte er det bare enkle grep eller tiltak som skal til for å spare energi og bedre miljø.

– Først og fremst handler dette om å øke bevisstheten om hva som er mulig, sier Eriksen.

#5 Tenk på takflater som en ressurs

Kan takflatene brukes til overvannshåndtering, energiproduksjon, rekreasjonsareal eller birøkt? Veikartet anbefaler å utrede dette.

– Veldig mange takflater står uutnyttede. Takareal er en ressurs som kan utnyttes, understreker Eriksen.

Det er viktig å vurdere om takflater kan utnyttes til fordrøying av overvann, men også energiproduksjon vil bli mer aktuelt fremover.

– Og hvorfor ikke ha en hage på taket, eller planter som kan øke det biologiske mangfoldet i området, sier Eriksen.

Takflater kan inngå i eiendommens blågrønne faktor, som er viktig for biologisk mangfold og lokal overvannshåndtering.

#6 Innovasjon krever tilrettelegging

Veikartet anbefaler å premiere innovative løsninger og diskutere risikohåndtering.

– Skal vi få til innovasjon, må prosjektene rigges slik at de legger til rette for det. Hvis byggherrer bestiller tradisjonell totalentreprise, får de ikke innovasjon, understreker Roar Smelhus, direktør Marked og forretningsutvikling.

Innovasjon bør inngå i tildelingskriterier.

– Prosjektet må ha noen som tilrettelegger for innovasjon og har ansvar for det. Vi kan ikke forvente at  de samme aktørene som har prosjektert tradisjonelle løsninger plutselig skal gjøre ting på nye måter uten å bli forklart det, mener Smelhus.

#7 Krev plan for gjenbruk av materialer

Arkitekten bør utarbeide planer for hvordan materialer kan demonteres og gjenbrukes, anbefaler veikartet.

– Å tenke sirkulærøkonomi på denne måten blir stadig mer viktig. Poenget er å velge materialer som gir lavest mulig utslipp gjennom livsløpet, sier energi- og miljørådgiver Jeanette Bøe. Klimagassregnskap og livssyklusanalyse (LCA) er nyttige verktøy for å vurdere materialers miljøegenskaper i hele livssyklusen.

– Dette er helhetlige vurderinger som gjør det lettere å velge et materiale som kanskje koster mer i innkjøp, men som er bedre over livsløpet. Statsbygg har innført klimagassanalyser i alle sine nybyggprosjekter, og da vil andre også følge etter. Vi ser at etterspørselen øker, opplyser Bøe.

#8 Be om beregnet, reell energibruk

I tillegg til beregningskrav i teknisk forskrift anbefaler Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom å bestille beregnet, reell energibruk – og dokumentasjon av tiltak som er gjort for å få ned forventet, reell energibruk i drift.

– Evaluering mot forskrift bruker standardiserte verdier, men de forteller sjelden sannheten om byggets energibruk. Et reelt energibudsjett vil gi eier en mye bedre målestokk på hvor mye energi bygget faktisk krever i drift. Det kan også motivere til å gjøre tiltak som ikke gir uttelling i forskrifts-evalueringen, men som like fullt vil gi byggeiere faktiske besparelser på bunnlinjen. At byggherrer faktisk etterspør dette er derfor en god anbefaling, mener Lindberg.

#9 Fremtidens rådgiver er materialrådgiveren

Velg bygningsprodukter med lave klimagassutslipp, som dokumenteres gjennom EPD-er (Environmental Product Declaration), inneklimamerke eller Svane-merket.

– Dette er viktig for ombruk og sirkulærtankegangen, og det er ikke gitt at nye materialer er det beste valget når man skal bygge. Riktig valg krever kunnskap om hele livsløpet til materialer. Vi tror materialkunnskap kommer til å bli en veldig viktig kompetanse fremover, sier Smelhus.

#10 Fossilfri byggeplass: Godt på vei

Anbefalingen om å etterspørre fossilfri byggeplass bør ikke være vanskelig å etterkomme.

– Det er en logisk følge av miljøoppfølgingsplaner. Og det skjer jo allerede. For eksempel har Omsorgsbygg og Bellona samarbeidet om å realisere seks fossile byggeplasser. Alle har svart på dette kravet og tilpasset seg, sier Wærner.

Foreløpig har nok ikke så mange entreprenører utstyr for fossilfri byggeplass, men ved å stille krav kommer de fort på banen.

 

 

 

 

 

Les mer om Hjellnes Consult AS (hovedkontor) her

Les også:
TESS Øst har kjøpt majoriteten i Smøreteknikk
Norsk Kommunalteknisk Forening: Konferanse om GOD offentlig prosjektledelse
- Trenger folk som kan jobbe og tenke praktisk
Brødrene Dahl sitt neste steg innen sprinkler og brannsikkerhet
Nye veglister for fylkes- og kommunale veger
Sopra Steria blant Norges mest attraktive arbeidsgivere på ny kåring
Ny forhandler av Blåkläder
Lanserer DØNN-betong
ET UNIVERSELT SMØREFETT MED MANGE BRUKSOMRÅDER
Har du sørget for å bygge opp ditt beredskapslager på smitteutstyr?
Bestill konferanse for 2019 nå!
Hjellnes Consult: Møtelokalenes Airbnb lanseres nå i Norge
Økt utvalg av 3D-modeller
Norges Yrkesakademi: Stort behov for folk med yrkesrettet utdanning
Nye kjøreregler skal gi bedre offentlige anskaffelser
Bürkert eShop: quick and easy checkout
Sommerleir med tema demens
Konferansereise med havutsikt
ØLEN BETONG VINNER AV KLIMAPRISEN 2020
Ny versjon av verdens første vanntette drone: SPLASH DRONE 3+
Rent drikkevann - Online Analysis System Type 8905
Coromatic inviterer til teknisk fagkurs
EQT-eide Recover Nordic kjøper TT Teknikk
Coromatic sikrer nødstrøm til Campus Ås
Pressemelding: TESS kjøper opp ICO as
VI SMELLER I GANG DESEMBER MED ET RYKENDE FERSKT NYHETSBREV!
TESS Øst signerte samarbeidsavtale med Volvo Maskin
Nyhetsbrev fra anskaffelser.no
Kommuner med flest Miljøfyrtårn-sertifikater
Norges beste kommune innen eiendomsforvaltning
Vinnerne av Anskaffelsesprisene 2018 er kåret!
Se våre nyeste brosjyrer og kataloger
Nyheter fra Miljødirektoratet: Kommuner kan søke støtte til klimatilpasning
Nyhetsmail fra Endress+Hauser!
Nyhetsbrev fra anskaffelser.no
NKF er 110 år - se videoen!
Hva er SOVELIA® Inventor Piping?
Lederkonferansen for plan- og bygningsjefer - er nå åpnet for påmelding!
Er du opptatt av design?
Nå kan du melde deg på Rørdagene 2019
NY ANTENNE-KATALOG FOR KJØRETØY!
NYHETEN SOM MÅ PRØVES!
Eksklusivt tilbud på konferansecruise i mars 2019!
NY MILJØBETONG SKAL BRUKES I PRESTISJEBYGG
IK-BYGG konferansen 2017
PRESSEMELDING: SINTEF-sertifiserte vindsperretaper fra Relekta
Scandec utvider skolesatsingen
Ring oss om bærekraftige anskaffelser!
Webinar 11. desember om klimatiltak i små kommuner
NYHETSBREV MARS
Pressemelding fra KROHNE Norway AS, KROHNE Instrumentation: Flow og Nivå til Dvalin tie-in til Heidrun
Nyhet fra Difi: Nytt verktøy for evaluering av tilbud
Gjør klar til båtsesongen! Katalog + topp 15 produkter
Se vår nye hjemmeside!
Nyhetsvarsel fra Miljødirektoratet
Miljø&Teknikk
Nyhetsbrev Mai 2021
PARK OG ANLEGG 8. - 9. nov. 2017
Nye muligheter, nye opplevelser - personlig og digitalt
Ryggekamera, inverter og antenneløsninger!
TESS og Mascot åpner Megastore på Kokstad
TESS åpner i nye lokaler i Telemark teknologipark
Klimameldingen - hva betyr den for kommunene?
Se vårens nye kataloger fra Holund Elektronikk AS
NorDan kjøper Rubicon
ABM Overtar Agenturet For GreenTec I Norge
Nå kan du søke støtte til klimavennlige anskaffelser i din kommune
Nyheter fra Coromatic
Husnøkkelens tid er snart forbi
Historisk investering: Pipelife investerer flere titalls millioner i Norge
Multiconsult har signert for kjøp av Hjellnes Consult og Johs Holt
Nyhetsbrev fra anskaffelser.no
Nyheter fra Holund Elektronikk AS
Miljø&Teknikk 5. - 7. mars 2019
Arrangementsoversikt fra Direktoratet for forvaltning og IKT
Nyhet fra Enwa
Great Place to Work i Sopra Steria
Avtale med Bremnes Seashore
Ryggekamerakatalog fra Holund Elektronikk AS
Nyhetsbrev fra anskaffelser.no
Derfor har Roar Wilhelmsen AS én leverandør for alt av vedlikehold
Nyhet fra anskaffelser.no
NorDan introduserer nye dørmodeller
Nå kan du søke støtte til grønne tiltak i din kommune!
Byggfugemasse som herder i minusgrader
Ny veileder om miljømerker kommer 26. april
Sertifiseringsordning for offentlige anskaffelser
Maria Jakobson brenner for BIM
Kommunevegdagene 2018 og sykkelbyen Lillehammer
Coromatic inviterer til teknisk fagkurs 15. mai i Tromsø
TESS kjøper i PSO
Symetri lanserer Naviate Landuse - arealplanlegging i Revit
Er du opptatt av design?
TESS signerte avtale med National Oilwell Varco
Desemberkonferansen 2017 - 6. - 8. desember
Åpnet partnershop på Leirvik AS
Bli med oss om bord på virtuell omvisning!
Ikke medlem ennå? - Vi har oversikten over leverandører til offentlig sektor
Pris for Morgendagens teknologi gikk til IK bygg
- Målet var å få en bredere kompetanse
Sopra Steria er kåret til Norges beste arbeidsplass fire år på rad!
- Har blitt tryggere på arbeidsoppgavene
I 2018 fastsettes nye retningslinjer for energi- og klimatilpasning i kommunene
Bli med og lær om nye og miljøvennlige kunstgressbaner
Nyhetsbrev fra Norsk Kommunalteknisk Forening
Coromatic inviterer til teknisk fagkurs 28. september
Relekta med produktnyhet: Nytt kran- og bomfett som ikke hakker
eCademy: Vi kan nå tilby gratis studieplasser!
Satset i nedgangstid
Produktaktuelt fra Pipelife Norge AS - Montering av Pragma Infra 1200 rør
Grensemerker fra Tore Olsen Salg AS
Nå kommer et nytt nettverk for innkjøpsledere
EnwaMatic® fra Enwa Water Technology AS
Fra TOOLS til TESS
Enwa med nyhet innen desinfeksjon av drikkevann
Coromatic skal levere nødkraft til nytt sykehus
TESS signerte samarbeidsavtale med Trucknor Hordaland
TESS og EIVA-SAFEX går sammen
NY 5G BASE-MARINE ANTENNE 450 - 3800 MHz
Revisjonscontainere til Equinor
Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Ny avtale om samarbeid om digital kompetanse i kommunene
Fagkonferansen 2018 - Plan og byggesak - Påmeldingen har åpnet
Zerokonferansen
Hjellnes Consult i samarbeid med danske Gaest.com
Drammen er kåret til Norges kulturkommune 2019
Scandec blir enedistributør av Panasonics prosjektorer og skjermer
NorDan Myggnetting
Bli med på virtuell omvisning!
Program for Tromsøkonferansen 2018
Oslo Miljøpris 2017
Pressemelding fra Hjellnes Consult: Rådgiverne workshoppet for disrupsjon
ET FERDIGBLANDET ALTERNATIV TIL MØRTEL
Få en kickstart på 2020 - book tidlig!
Digital kompetanse som fungerer fra første dag
Vestfold Plastindustri AS styrker sin markedsposisjon
Søk om midler til pårørendeskoler og samtalegrupper
Albert E. Olsen blir TESS
Pressemelding: Johan Castberg rammeavtale til KROHNE Norway AS, KROHNE Instrumentation.
Holund Elektronikk lanserer
PERSONVERN
Les de siste nyhetene fra Symetri AS
Norgeskommunekalender.no ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul og ser frem til et fortsatt godt samarbeid i 2018.
Nytt fra Miljødirektoratet
Ny generasjon motorsager med lavere utslipp
Cookies
Kurs og konferanser vinter 2018
Lanserer vindusprofil i aluminium med integrert zip-screen
Informasjon fra Pipelife Norge: VMT
VVS ENGINEERING FUSJONERES MED BRAVIDA NORGE
Luftfilter for høydebasseng
Treårsavtale med TechnipFMC
NTM Trailer & Tipp AS
Pipelife lanserer rekordstore Pragma Infra rør med Nordic Poly Mark!
ABM forhandler for GreenTec i Norge
Miljø & Teknikk 2019: Innovasjon og digitalisering i det grønne skiftet!
ERSTATTER MØRTEL, SKRUER OG FORBORING
Enwa Titanium AOP
SOMMERTILBUD Få 15 prosent på alle utdanninger på Norges Yrkesakademi
Brødrene Dahl og Optimera samles i felles konsern
Ahlsell inngår avtale med Euroskilt
Bravida med leveranse av sikkerhetsanlegg til Nasjonalmuseet
Bravida styrker seg i Orkdal
Sopra Steria får digital transformasjonspris av Microsoft
Pressemelding fra Evry: NordPool forlenger sentral driftsavtale med EVRY
ØLEN BETONG SATSER STERKERE PÅ BYGGELEMENTER
Nyhetsbrev fra Holund Elektronikk
Velkommen til Norlis bedriftsside!
Hjellnes Consult AS med rådgivning på Øyafestivalen
Nyhet fra NHO
Sammenslåing av revisjonsenheter
UTVIDER TIL SAUDA
Webinarer med lokalt klimaarbeid som tema
Nytt webinar om Arealplanlegging i Revit 14. februar 2020 kl. 12.00
Klimasats gir utslippskutt og omstilling i kommunene
TESS med ny generasjon tinemetode - TFSI
Digitaliseringsdirektoratets databehandleravtale er klar til bruk!
Nyhet fra Holund Elektronikk
Pressemelding fra TESS
SIKRER UTBEDRING AV LAKSEVEGEN
Enkel påføring av byggskum
Vestfold Plastindustri AS har ansatt ny markedssjef
REKORDLEVERING TIL SYKEHUSBYGG
Nytt produkt: RØD DIVIO® kabelvernrør
Ny kalkulator viser effektene av å stille miljøkrav
Nye Duplex filtre fra Holund Elektronikk AS
Pressemelding fra Norges Yrkesakademi: Satser for fullt og skal skape en fagskole for fremtiden
ONS-veteran med innovative nyheter
Coromatic fortsetter å styrke kriseberedskapen i henhold til coronaviruset
Frokostseminar om modulære UPS 11 . september i Oslo
Terje Schults er ny BA Manager UPS i Coromatic
Coromatic deltar på CIO Forum Datasenter 14. februar
Pipelife kjøper Isoterm AS
Pressemelding fra Coromatic AS
Sikrer fremtidig ekspansjon
TO BYGG FOR GRETA THUNBERG-GENERASJONEN
Leteng med egenprodusert møtebord
Pipelife vinner storkontrakt i Bangladesh
Velkommen til Coromatic Academy 7. mars i Ålesund
Bane NOR velger Sopra Steria som strategisk digitaliseringspartner
Nå sender Difi ut invitasjoner til Norges viktigste spørreundersøkelse om anskaffelser i offentlig sektor.
Prisvinnende miljøprosjekt
TESS åpnet sitt 111. servicesenter i Norge på Austevoll
Nå kan du nominere til Anskaffelsesprisen 2017
Pressemelding: TESS runder 50
Legionellasikring i praksis - trygt forbruksvann
Nyhetsbrev fra Norsk Kommunalteknisk Forening
Nyhet fra Ølen Betong: BETONG TIL OPPDRETT
PROSJEKTSAMARBEID MELLOM ØLEN BETONG OG HOKKSUND BETONG I DRAMMEN
Laksekroner på hele 2,3 milliarder til kommunene
- De som tilbyr vannbehandling må kontrolleres
Ekspertpanel: Vannbehandling
En verdensnyhet!
Ytterdør fra NorDan
Nytt fra Holund Elektronikk
Møt MS-forbundet på Arendalsuka
Nå satser Elverum grønt
Dobbelt jubileum på Industriens Motemesse
Digitaliseringskonferanse: FRA ANALOGE TIL DIGITALE BYGG
Jobb smartere med BIM-prosjektering!
Klimasamling for kommunene i Vestfold og Telemark
Klimatilpasningskonferansen 2018 - Lillestrøm 29. november 2018
Pipelife leverer Isovarmrør og deler til prosjektet «Utvidelse Non-Schengen Øst» (UNSØ)
eCademy har fått nytt navn: NORGES YRKESAKADEMI
Nyhet! Verdens minste UPS, J60i-350/600, finner du hos Coromatic.
Ny rapport fra Coromatic viser mangelfull kontroll av digital infrastruktur
DVH-Pris til SKF på Industriens Motemesse
AKTUELLE 5G ANTENNER FOR ALLE BEHOV
Anskaffelser.no har flyttet til DFØ
Webinar 13.10.2020 - Klimatilpasning: Praktisk bruk av klimaprofiler
Zerokonferansen 10.-12. november
Nyhetsvarsel fra Miljødirektoratet - Klimabudsjett kan være et nyttig verktøy for kommunene

Produktnyheter

TESS Øst har kjøpt majoriteten i Smøreteknikk

illustrasjon

Norsk Kommunalteknisk Forening: Konferanse om GOD offentlig prosjektledelse

illustrasjon

- Trenger folk som kan jobbe og tenke praktisk

illustrasjon

Viktige strakstiltak for byggeiere

illustrasjon

Brødrene Dahl sitt neste steg innen sprinkler og brannsikkerhet

illustrasjon

Nye veglister for fylkes- og kommunale veger

illustrasjon

Sopra Steria blant Norges mest attraktive arbeidsgivere på ny kåring

illustrasjon

Ny forhandler av Blåkläder

illustrasjon

Lanserer DØNN-betong

illustrasjon

ET UNIVERSELT SMØREFETT MED MANGE BRUKSOMRÅDER

illustrasjon

Har du sørget for å bygge opp ditt beredskapslager på smitteutstyr?

illustrasjon

Bestill konferanse for 2019 nå!

illustrasjon

Hjellnes Consult: Møtelokalenes Airbnb lanseres nå i Norge

illustrasjon

Økt utvalg av 3D-modeller

illustrasjon

Norges Yrkesakademi: Stort behov for folk med yrkesrettet utdanning

illustrasjon

Nye kjøreregler skal gi bedre offentlige anskaffelser

illustrasjon

Bürkert eShop: quick and easy checkout

illustrasjon

Sommerleir med tema demens

illustrasjon

Konferansereise med havutsikt

illustrasjon

ØLEN BETONG VINNER AV KLIMAPRISEN 2020

illustrasjon

Ny versjon av verdens første vanntette drone: SPLASH DRONE 3+

illustrasjon

Rent drikkevann - Online Analysis System Type 8905

illustrasjon

Coromatic inviterer til teknisk fagkurs

illustrasjon

EQT-eide Recover Nordic kjøper TT Teknikk

illustrasjon

Coromatic sikrer nødstrøm til Campus Ås

illustrasjon

Pressemelding: TESS kjøper opp ICO as

illustrasjon

VI SMELLER I GANG DESEMBER MED ET RYKENDE FERSKT NYHETSBREV!

illustrasjon

TESS Øst signerte samarbeidsavtale med Volvo Maskin

illustrasjon

Nyhetsbrev fra anskaffelser.no

illustrasjon

Kommuner med flest Miljøfyrtårn-sertifikater

illustrasjon

Norges beste kommune innen eiendomsforvaltning

illustrasjon

Vinnerne av Anskaffelsesprisene 2018 er kåret!

illustrasjon

Se våre nyeste brosjyrer og kataloger

illustrasjon

Nyheter fra Miljødirektoratet: Kommuner kan søke støtte til klimatilpasning

illustrasjon

Nyhetsmail fra Endress+Hauser!

illustrasjon

Nyhetsbrev fra anskaffelser.no

illustrasjon

NKF er 110 år - se videoen!

illustrasjon

Hva er SOVELIA® Inventor Piping?

illustrasjon

Lederkonferansen for plan- og bygningsjefer - er nå åpnet for påmelding!

illustrasjon

Er du opptatt av design?

illustrasjon

Nå kan du melde deg på Rørdagene 2019

illustrasjon

NY ANTENNE-KATALOG FOR KJØRETØY!

illustrasjon

NYHETEN SOM MÅ PRØVES!

illustrasjon

Eksklusivt tilbud på konferansecruise i mars 2019!

illustrasjon

NY MILJØBETONG SKAL BRUKES I PRESTISJEBYGG

illustrasjon

IK-BYGG konferansen 2017

illustrasjon

PRESSEMELDING: SINTEF-sertifiserte vindsperretaper fra Relekta

illustrasjon

Scandec utvider skolesatsingen

illustrasjon

Ring oss om bærekraftige anskaffelser!

illustrasjon

Webinar 11. desember om klimatiltak i små kommuner

illustrasjon

NYHETSBREV MARS

illustrasjon

Pressemelding fra KROHNE Norway AS, KROHNE Instrumentation: Flow og Nivå til Dvalin tie-in til Heidrun

illustrasjon

Nyhet fra Difi: Nytt verktøy for evaluering av tilbud

illustrasjon

Gjør klar til båtsesongen! Katalog + topp 15 produkter

illustrasjon

Se vår nye hjemmeside!

illustrasjon

Nyhetsvarsel fra Miljødirektoratet

illustrasjon

Miljø&Teknikk

illustrasjon

Nyhetsbrev Mai 2021

illustrasjon

PARK OG ANLEGG 8. - 9. nov. 2017

illustrasjon

Nye muligheter, nye opplevelser - personlig og digitalt

illustrasjon

Ryggekamera, inverter og antenneløsninger!

illustrasjon

TESS og Mascot åpner Megastore på Kokstad

illustrasjon

TESS åpner i nye lokaler i Telemark teknologipark

illustrasjon

Klimameldingen - hva betyr den for kommunene?

illustrasjon

Se vårens nye kataloger fra Holund Elektronikk AS

illustrasjon

NorDan kjøper Rubicon

illustrasjon

ABM Overtar Agenturet For GreenTec I Norge

illustrasjon

Nå kan du søke støtte til klimavennlige anskaffelser i din kommune

illustrasjon

Nyheter fra Coromatic

illustrasjon

Husnøkkelens tid er snart forbi

illustrasjon

Historisk investering: Pipelife investerer flere titalls millioner i Norge

illustrasjon

Multiconsult har signert for kjøp av Hjellnes Consult og Johs Holt

illustrasjon

Nyhetsbrev fra anskaffelser.no

illustrasjon

Nyheter fra Holund Elektronikk AS

illustrasjon

Miljø&Teknikk 5. - 7. mars 2019

illustrasjon

Arrangementsoversikt fra Direktoratet for forvaltning og IKT

illustrasjon

Nyhet fra Enwa

illustrasjon

Great Place to Work i Sopra Steria

illustrasjon

Avtale med Bremnes Seashore

illustrasjon

Ryggekamerakatalog fra Holund Elektronikk AS

illustrasjon

Nyhetsbrev fra anskaffelser.no

illustrasjon

Derfor har Roar Wilhelmsen AS én leverandør for alt av vedlikehold

illustrasjon

Nyhet fra anskaffelser.no

illustrasjon

NorDan introduserer nye dørmodeller

illustrasjon

Nå kan du søke støtte til grønne tiltak i din kommune!

illustrasjon

Byggfugemasse som herder i minusgrader

illustrasjon

Ny veileder om miljømerker kommer 26. april

illustrasjon

Sertifiseringsordning for offentlige anskaffelser

illustrasjon

Maria Jakobson brenner for BIM

illustrasjon

Kommunevegdagene 2018 og sykkelbyen Lillehammer

illustrasjon

Coromatic inviterer til teknisk fagkurs 15. mai i Tromsø

illustrasjon

TESS kjøper i PSO

illustrasjon

Symetri lanserer Naviate Landuse - arealplanlegging i Revit

illustrasjon

Er du opptatt av design?

illustrasjon

TESS signerte avtale med National Oilwell Varco

illustrasjon

Desemberkonferansen 2017 - 6. - 8. desember

illustrasjon

Åpnet partnershop på Leirvik AS

illustrasjon

Bli med oss om bord på virtuell omvisning!

illustrasjon

Ikke medlem ennå? - Vi har oversikten over leverandører til offentlig sektor

illustrasjon

Pris for Morgendagens teknologi gikk til IK bygg

illustrasjon

- Målet var å få en bredere kompetanse

illustrasjon

Sopra Steria er kåret til Norges beste arbeidsplass fire år på rad!

illustrasjon

- Har blitt tryggere på arbeidsoppgavene

illustrasjon

I 2018 fastsettes nye retningslinjer for energi- og klimatilpasning i kommunene

illustrasjon

Bli med og lær om nye og miljøvennlige kunstgressbaner

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Norsk Kommunalteknisk Forening

illustrasjon

Coromatic inviterer til teknisk fagkurs 28. september

illustrasjon

Relekta med produktnyhet: Nytt kran- og bomfett som ikke hakker

illustrasjon

eCademy: Vi kan nå tilby gratis studieplasser!

illustrasjon

Satset i nedgangstid

illustrasjon

Produktaktuelt fra Pipelife Norge AS - Montering av Pragma Infra 1200 rør

illustrasjon

Grensemerker fra Tore Olsen Salg AS

illustrasjon

Nå kommer et nytt nettverk for innkjøpsledere

illustrasjon

EnwaMatic® fra Enwa Water Technology AS

illustrasjon

Fra TOOLS til TESS

illustrasjon

Enwa med nyhet innen desinfeksjon av drikkevann

illustrasjon

Coromatic skal levere nødkraft til nytt sykehus

illustrasjon

TESS signerte samarbeidsavtale med Trucknor Hordaland

illustrasjon

TESS og EIVA-SAFEX går sammen

illustrasjon

NY 5G BASE-MARINE ANTENNE 450 - 3800 MHz

illustrasjon

Revisjonscontainere til Equinor

illustrasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Ny avtale om samarbeid om digital kompetanse i kommunene

illustrasjon

Fagkonferansen 2018 - Plan og byggesak - Påmeldingen har åpnet

illustrasjon

Zerokonferansen

illustrasjon

Hjellnes Consult i samarbeid med danske Gaest.com

illustrasjon

Drammen er kåret til Norges kulturkommune 2019

illustrasjon

Scandec blir enedistributør av Panasonics prosjektorer og skjermer

illustrasjon

NorDan Myggnetting

illustrasjon

Bli med på virtuell omvisning!

illustrasjon

Program for Tromsøkonferansen 2018

illustrasjon

Oslo Miljøpris 2017

illustrasjon

Pressemelding fra Hjellnes Consult: Rådgiverne workshoppet for disrupsjon

illustrasjon

ET FERDIGBLANDET ALTERNATIV TIL MØRTEL

illustrasjon

Få en kickstart på 2020 - book tidlig!

illustrasjon

Digital kompetanse som fungerer fra første dag

illustrasjon

Vestfold Plastindustri AS styrker sin markedsposisjon

illustrasjon

Søk om midler til pårørendeskoler og samtalegrupper

illustrasjon

Albert E. Olsen blir TESS

illustrasjon

Pressemelding: Johan Castberg rammeavtale til KROHNE Norway AS, KROHNE Instrumentation.

illustrasjon

Holund Elektronikk lanserer

illustrasjon

PERSONVERN

illustrasjon

Les de siste nyhetene fra Symetri AS

illustrasjon

Norgeskommunekalender.no ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul og ser frem til et fortsatt godt samarbeid i 2018.

illustrasjon

Nytt fra Miljødirektoratet

illustrasjon

Ny generasjon motorsager med lavere utslipp

illustrasjon

Cookies

illustrasjon

Kurs og konferanser vinter 2018

illustrasjon

Lanserer vindusprofil i aluminium med integrert zip-screen

illustrasjon

Informasjon fra Pipelife Norge: VMT

illustrasjon

VVS ENGINEERING FUSJONERES MED BRAVIDA NORGE

illustrasjon

Luftfilter for høydebasseng

illustrasjon

Treårsavtale med TechnipFMC

illustrasjon

NTM Trailer & Tipp AS

illustrasjon

Pipelife lanserer rekordstore Pragma Infra rør med Nordic Poly Mark!

illustrasjon

ABM forhandler for GreenTec i Norge

illustrasjon

Miljø & Teknikk 2019: Innovasjon og digitalisering i det grønne skiftet!

illustrasjon

ERSTATTER MØRTEL, SKRUER OG FORBORING

illustrasjon

Enwa Titanium AOP

illustrasjon

SOMMERTILBUD Få 15 prosent på alle utdanninger på Norges Yrkesakademi

illustrasjon

Brødrene Dahl og Optimera samles i felles konsern

illustrasjon

Ahlsell inngår avtale med Euroskilt

illustrasjon

Bravida med leveranse av sikkerhetsanlegg til Nasjonalmuseet

illustrasjon

Bravida styrker seg i Orkdal

illustrasjon

Sopra Steria får digital transformasjonspris av Microsoft

illustrasjon

Pressemelding fra Evry: NordPool forlenger sentral driftsavtale med EVRY

illustrasjon

ØLEN BETONG SATSER STERKERE PÅ BYGGELEMENTER

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Holund Elektronikk

illustrasjon

Velkommen til Norlis bedriftsside!

illustrasjon

Hjellnes Consult AS med rådgivning på Øyafestivalen

illustrasjon

Nyhet fra NHO

illustrasjon

Sammenslåing av revisjonsenheter

illustrasjon

UTVIDER TIL SAUDA

illustrasjon

Webinarer med lokalt klimaarbeid som tema

illustrasjon

Nytt webinar om Arealplanlegging i Revit 14. februar 2020 kl. 12.00

illustrasjon

Klimasats gir utslippskutt og omstilling i kommunene

illustrasjon

TESS med ny generasjon tinemetode - TFSI

illustrasjon

Digitaliseringsdirektoratets databehandleravtale er klar til bruk!

illustrasjon

Nyhet fra Holund Elektronikk

illustrasjon

Pressemelding fra TESS

illustrasjon

SIKRER UTBEDRING AV LAKSEVEGEN

illustrasjon

Enkel påføring av byggskum

illustrasjon

Vestfold Plastindustri AS har ansatt ny markedssjef

illustrasjon

REKORDLEVERING TIL SYKEHUSBYGG

illustrasjon

Nytt produkt: RØD DIVIO® kabelvernrør

illustrasjon

Ny kalkulator viser effektene av å stille miljøkrav

illustrasjon

Nye Duplex filtre fra Holund Elektronikk AS

illustrasjon

Pressemelding fra Norges Yrkesakademi: Satser for fullt og skal skape en fagskole for fremtiden

illustrasjon

ONS-veteran med innovative nyheter

illustrasjon

Coromatic fortsetter å styrke kriseberedskapen i henhold til coronaviruset

illustrasjon

Frokostseminar om modulære UPS 11 . september i Oslo

illustrasjon

Terje Schults er ny BA Manager UPS i Coromatic

illustrasjon

Coromatic deltar på CIO Forum Datasenter 14. februar

illustrasjon

Pipelife kjøper Isoterm AS

illustrasjon

Pressemelding fra Coromatic AS

illustrasjon

Sikrer fremtidig ekspansjon

illustrasjon

TO BYGG FOR GRETA THUNBERG-GENERASJONEN

illustrasjon

Leteng med egenprodusert møtebord

illustrasjon

Pipelife vinner storkontrakt i Bangladesh

illustrasjon

Velkommen til Coromatic Academy 7. mars i Ålesund

illustrasjon

Bane NOR velger Sopra Steria som strategisk digitaliseringspartner

illustrasjon

Nå sender Difi ut invitasjoner til Norges viktigste spørreundersøkelse om anskaffelser i offentlig sektor.

illustrasjon

Prisvinnende miljøprosjekt

illustrasjon

TESS åpnet sitt 111. servicesenter i Norge på Austevoll

illustrasjon

Nå kan du nominere til Anskaffelsesprisen 2017

illustrasjon

Pressemelding: TESS runder 50

illustrasjon

Legionellasikring i praksis - trygt forbruksvann

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Norsk Kommunalteknisk Forening

illustrasjon

Nyhet fra Ølen Betong: BETONG TIL OPPDRETT

illustrasjon

PROSJEKTSAMARBEID MELLOM ØLEN BETONG OG HOKKSUND BETONG I DRAMMEN

illustrasjon

Laksekroner på hele 2,3 milliarder til kommunene

illustrasjon

- De som tilbyr vannbehandling må kontrolleres

illustrasjon

Ekspertpanel: Vannbehandling

illustrasjon

En verdensnyhet!

illustrasjon

Ytterdør fra NorDan

illustrasjon

Nytt fra Holund Elektronikk

illustrasjon

Møt MS-forbundet på Arendalsuka

illustrasjon

Nå satser Elverum grønt

illustrasjon

Dobbelt jubileum på Industriens Motemesse

illustrasjon

Digitaliseringskonferanse: FRA ANALOGE TIL DIGITALE BYGG

illustrasjon

Jobb smartere med BIM-prosjektering!

illustrasjon

Klimasamling for kommunene i Vestfold og Telemark

illustrasjon

Klimatilpasningskonferansen 2018 - Lillestrøm 29. november 2018

illustrasjon

Pipelife leverer Isovarmrør og deler til prosjektet «Utvidelse Non-Schengen Øst» (UNSØ)

illustrasjon

eCademy har fått nytt navn: NORGES YRKESAKADEMI

illustrasjon

Nyhet! Verdens minste UPS, J60i-350/600, finner du hos Coromatic.

illustrasjon

Ny rapport fra Coromatic viser mangelfull kontroll av digital infrastruktur

illustrasjon

DVH-Pris til SKF på Industriens Motemesse

illustrasjon

AKTUELLE 5G ANTENNER FOR ALLE BEHOV

illustrasjon

Anskaffelser.no har flyttet til DFØ

illustrasjon

Webinar 13.10.2020 - Klimatilpasning: Praktisk bruk av klimaprofiler

illustrasjon

Zerokonferansen 10.-12. november

illustrasjon

Nyhetsvarsel fra Miljødirektoratet - Klimabudsjett kan være et nyttig verktøy for kommunene

illustrasjon