eCademy: Vi kan nå tilby gratis studieplasser! - Norges Kommunekalender

eCademy: Vi kan nå tilby gratis studieplasser!

Illustrasjon artikkel

Barn med særskilte behov er en fagskoleutdanning for deg som ønsker å styrke din faglige kompetanse. Utdanningen gir 60 fagskolepoeng og går over 2 år som deltidsstudium.

Gjennom utdanningen vil du få praktiske kunnskaper om psykiske og sosiale vansker, forsinket utvikling, atferdsvansker, språk- og lærevansker og migrasjonsrelaterte utfordringer. Du lærer dessuten om medfødte og miljøbestemte forhold som påvirker barns læring, trivsel og helhetlige utvikling. Utdanningen er konkret og yrkesrettet og gir deg påfyll i din hverdag i barnehagen med barn med særskilte behov.

 

Les mer om studiet her