Legionellasikring i praksis - trygt forbruksvann - Norges Kommunekalender

Legionellasikring i praksis - trygt forbruksvann

Illustrasjon artikkel

På Nemitek.no har det de siste ukene vært en opphetet debatt rundt legionellasikring og ulike løsninger som finnes på det norske markedet. Vi står alle midt i en pandemisk krise forårsaket av covid-19 viruset, og vi husker fortsatt e-coli utbruddet på Askøy i fjor.

Nemitek.no: Innlegg TORKJEL SOLHEIM, BIOINGENIØR, DISTRIKTSSJEF/PRODUKTSJEF DESINFEKSJON
ENWA SUPPORT AS

 

Smitterisiko angår oss alle mer enn vi liker nå om dagen. Uten sammenligning for øvrig, trekk pusten (med minst en meters avstand fra sidemann) og fokuser på legionellasikring.

Dette er viktig, og kanskje særlig viktig nå med avstengte bygg uten vannforbruk. Uten folk i byggene blir dette også enklere å gjennomføre i praksis. Med et pågående «luftangrep» som krever stort fokus, må vi ikke glemme et trygt og sikkert legionellafritt forbruksvann. Enwa vil her gi deg en kortfattet oppskrift på hvordan du kan ta tak i legionellasikring på ditt bygg.

Maria Råken i Kompa sier noe essensielt her i en artikkel publisert 06.02.20 på nemitek.no: «Det er resultatet av risikovurderingen som avgjør hvilke rutiner og produkter som er nødvendige og hensiktsmessige, ikke omvendt.» Også andre har tatt til orde for en helhetlig tenkning rundt legionellasikring.

Enwas kortversjon på hvordan vi jobber med legionellasikring baserer seg på FHIs legionellaveileder 123, og er delt inn i 3 trinn:

1) Risikovurdering – Før valg av legionellasikringsanlegg/metode skal det utføres en risikovurdering. Denne kan utføres av leverandør med kompetanse på dette feltet eller av drifter selv. Bruk litt tid på kapittel 4 i legionellaveilederen, Vannrapport 123 fra FHI og få evt. innspill fra oss i bransjen samt andre som kan noe om dette. Ta gjerne også vannprøver i forbindelse med risikovurderingen. Risikovurderingen oppdateres årlig.

2) Tiltak – Installasjon av legionellasikringsanlegg er kun ett tiltak. Like viktig er å sikre god flow (fjerne blindsoner mm.), holde kaldt vann kaldt (under 20°C) og varmt vann varmt (over 60°C) samt unngå oppbygging av bio-film i rørene.

3) Vannprøver – For å ha en komplett legionellasikring må man kunne dokumentere at ting fungerer som det skal. Dette gjøres ved at man kvartalsvis (anbefalt av FHI) tar vannprøver på 1 liters sterile plastflasker tilsatt thiosulfat og analyserer på legionella dyrkning og kimtall (kimtall er totalt bakterieantall og gir etter vår mening nyttig tilleggsinformasjon). Ta kontakt med samarbeidende laboratorium og få informasjon om prøvetakingsutstyr, gjennomføring av prøvetaking og behandling av vannprøver. Les kapittel 5 i Legionellaveilederen om analyser og prøvetaking.

Det er viktig å presisere at dersom du som drifter har installert et legionellasikringssystem er dette bare en del (ett tiltak) av den totale legionellasikringen. Ved eventuelt tilsyn fra helsemyndigheter, vil man måtte dokumentere de 3 punktene over. Dersom dette er på plass, har du en komplett legionellasikring.

 

Så hvilke tiltak skal jeg velge?

 

Enwa jobber her også etter et 1-2-3 prinsipp der vi deler legionellasikringstiltak inn i tre hovedkategorier:

 

1) Tilsetning av vannbehandlingskjemikalier-biocider.

2) Kjemikaliefri desinfeksjon, mikrobiologiske barrierer på vanninntak (evt. på tappepunkt)

3) Termisk behandling («hettvannspyling») og klorering av dusjhoder.

 

Noen viktige momenter å tenke på ved valg av tiltak/løsning:

 

1) Vannbehandlingskjemikalier (biocider)

 • Klordioksid, Sølv/kobber og Hydrogenperoksid dominerer i Norge.
 • Fordeler/ulemper finnes i Legionellaveilederen, kap. 6 der de fleste biocider er listet opp.
 • Skal være godkjent av Mattilsynet. (se Mattilsynets hjemmeside)
 • Godkjenning sier noe om toxisitet/tillatte konsentrasjoner (ikke hvor bra det fungerer). Be leverandør om dokumentasjon på virkningsgrad. Snakk med referanser.
 • Bør benyttes når man har en utfordring med legionellaoppblomstring.
 • Benyttes også preventivt. Vurder om dette ansees som nødvendig.
 • Virker nedstrøms lokalt i rørene.

2) Kjemikaliefri desinfeksjon

 • AOP (Advanced Oxidation Process) og Anodisk oksidasjon (kan også produsere hypokloritt) dominerer på det norske markedet.
 • Vil fungere som en mikrobiologisk barriere på vanninntak som eliminerer legionella og andre mikrober som f.eks. e-coli, giardia og pseudomonas.
 • Begrenset nedstrøms effekt (Fjerner næringstilførsel til bio-film nedstrøms, men virker ikke aktivt nedstrøms som kjemikalietilsetning gjør)
 • Miljøvennlig uten tilsetning av kjemikalier/metaller.
 • Godt egnet for nybygg og bygg som ikke har et legionellaproblem.

Andre mindre brukte metoder:

 • UV og legionellafilter (til f.eks. dusjhoder) skal benyttes så nærme tappepunkt som mulig.
 • Ultrafiltrering er en god legionellabarriere, men lite utbredt i Norge.

3) Termisk behandling («hettvannspyling» - 70 grader på alle tappepunkt i min. 5 min.)

 • Bør kun benyttes på mindre anlegg med god tilgang på vann over 70 grader.
 • Noe tvil rundt virkningsgrad og hvor hyppig det må utføres for å ha god virkning. SINTEF publiserte for en tid tilbake en studie som advarer mot bruk av kun termisk behandling.
 • Kan være svært ressurskrevende.
 • Kan kald side behandles? By-pass?

 

Les mer>>

Les mer om Enwa Water Technology AS her

Les også:
- De som tilbyr vannbehandling må kontrolleres
Ekspertpanel: Vannbehandling
ONS-veteran med innovative nyheter
En verdensnyhet!
Norgeskommunekalender.no ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul og ser frem til et fortsatt godt samarbeid i 2018.
Ytterdør fra Nordan
Pipelife kjøper Isoterm AS
Kurs og konferanser vinter 2018
Nytt fra Holund Elektronikk
Klimasamling for kommunene i Vestfold og Telemark
Coromatic sikrer nødstrøm til Campus Ås
Nyhet fra Holund Elektronikk
Pipelife leverer Isovarmrør og deler til prosjektet «Utvidelse Non-Schengen Øst» (UNSØ)
Nå sender Difi ut invitasjoner til Norges viktigste spørreundersøkelse om anskaffelser i offentlig sektor.
Pressemelding: TESS runder 50
Nyhet! Verdens minste UPS, J60i-350/600, finner du hos Coromatic.
AKTUELLE 5G ANTENNER FOR ALLE BEHOV
Miljø & Teknikk 2019: Innovasjon og digitalisering i det grønne skiftet!
Anskaffelser.no har flyttet til DFØ
Webinar 13.10.2020 - Klimatilpasning: Praktisk bruk av klimaprofiler
Zerokonferansen 10.-12. november
Laksekroner på hele 2,3 milliarder til kommunene
Nyhet fra NHO
Nyhetsvarsel fra Miljødirektoratet - Klimabudsjett kan være et nyttig verktøy for kommunene
Webinarer med lokalt klimaarbeid som tema
Dobbelt jubileum på Industriens Motemesse
Nye veglister for fylkes- og kommunale veger
Jobb smartere med BIM-prosjektering!
Sopra Steria blant Norges mest attraktive arbeidsgivere på ny kåring
Klimatilpasningskonferansen 2018 - Lillestrøm 29. november 2018
Multiconsult har signert for kjøp av Hjellnes Consult og Johs Holt
Lanserer DØNN-betong
Pressemelding fra TESS
Velkommen til Hallingtreff 2017 og 20 års jubileum
Ny rapport fra Coromatic viser mangelfull kontroll av digital infrastruktur
Annonsér på Norgeskommunekalender.no
DVH-Pris til SKF på Industriens Motemesse
Bli medlem på Norgeskommunekalender.no
Statsbudsjettet: Budsjettavtalen i Stortinget øker kommunerammen med ca. 1,5 milliarder kroner
Vestfold Plastindustri AS har ansatt ny markedssjef
Maria Jakobson brenner for BIM
Pressemelding fra Coromatic AS
TESS Øst har kjøpt majoriteten i Smøreteknikk
Kommunestrukturen: Bodø og Steigen ble enige om sammenslåing
Coromatic deltar på CIO Forum Datasenter 14. februar
Brødrene Dahl sitt neste steg innen sprinkler og brannsikkerhet
ET UNIVERSELT SMØREFETT MED MANGE BRUKSOMRÅDER
Velkommen til Coromatic Academy 7. mars i Ålesund
Bestill konferanse for 2019 nå!
Økt utvalg av 3D-modeller
Nyhetsbrev fra Norsk Kommunalteknisk Forening
Coromatic inviterer til teknisk fagkurs 28. september
TESS åpnet sitt 111. servicesenter i Norge på Austevoll
Nå kommer et nytt nettverk for innkjøpsledere
Ny versjon av verdens første vanntette drone: SPLASH DRONE 3+
Pressemelding fra Evry: NordPool forlenger sentral driftsavtale med EVRY
Enwa med nyhet innen desinfeksjon av drikkevann
Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Ny avtale om samarbeid om digital kompetanse i kommunene
Nå satser Elverum grønt
TESS Øst signerte samarbeidsavtale med Volvo Maskin
Kommuner med flest Miljøfyrtårn-sertifikater
Vinnerne av Anskaffelsesprisene 2018 er kåret!
Nyheter fra Miljødirektoratet: Kommuner kan søke støtte til klimatilpasning
Hva er SOVELIA® Inventor Piping?
Oslo Miljøpris 2017
Er du opptatt av design?
Nå kan du melde deg på Rørdagene 2019
NYHETEN SOM MÅ PRØVES!
Eksklusivt tilbud på konferansecruise i mars 2019!
Scandec utvider skolesatsingen
Webinar 11. desember om klimatiltak i små kommuner
Viktige strakstiltak for byggeiere
- Trenger folk som kan jobbe og tenke praktisk
Norsk Kommunalteknisk Forening: Konferanse om GOD offentlig prosjektledelse
Nyhet fra Difi: Nytt verktøy for evaluering av tilbud
Ny forhandler av Blåkläder
Miljø&Teknikk
Sommerleir med tema demens
Nye muligheter, nye opplevelser - personlig og digitalt
Konferansereise med havutsikt
TESS åpner i nye lokaler i Telemark teknologipark
Sopra Steria får digital transformasjonspris av Microsoft
Pressemelding fra KROHNE Norway AS, KROHNE Instrumentation: Flow og Nivå til Dvalin tie-in til Heidrun
Rent drikkevann - Online Analysis System Type 8905
Hjellnes Consult AS med rådgivning på Øyafestivalen
Nå kan du søke støtte til klimavennlige anskaffelser i din kommune
Pressemelding: TESS kjøper opp ICO as
Norges beste kommune innen eiendomsforvaltning
Nyhetsmail fra Endress+Hauser!
Miljø&Teknikk 5. - 7. mars 2019
Arrangementsoversikt fra Direktoratet for forvaltning og IKT
Pressemelding: Johan Castberg rammeavtale til KROHNE Norway AS, KROHNE Instrumentation.
Avtale med Bremnes Seashore
Sikrer fremtidig ekspansjon
NY MILJØBETONG SKAL BRUKES I PRESTISJEBYGG
NorDan introduserer nye dørmodeller
Pressemelding fra Norges Yrkesakademi: Satser for fullt og skal skape en fagskole for fremtiden
Bravida med leveranse av sikkerhetsanlegg til Nasjonalmuseet
Byggfugemasse som herder i minusgrader
Nå kan du nominere til Anskaffelsesprisen 2017
Symetri lanserer Naviate Landuse - arealplanlegging i Revit
Er du opptatt av design?
TESS og Mascot åpner Megastore på Kokstad
Leteng med egenprodusert møtebord
Nyhet fra Ølen Betong: BETONG TIL OPPDRETT
Åpnet partnershop på Leirvik AS
Ikke medlem ennå? - Vi har oversikten over leverandører til offentlig sektor
ABM Overtar Agenturet For GreenTec I Norge
Digitaliseringskonferanse: FRA ANALOGE TIL DIGITALE BYGG
Sopra Steria er kåret til Norges beste arbeidsplass fire år på rad!
Bli med og lær om nye og miljøvennlige kunstgressbaner
Great Place to Work i Sopra Steria
Satset i nedgangstid
Produktaktuelt fra Pipelife Norge AS - Montering av Pragma Infra 1200 rør
Grensemerker fra Tore Olsen Salg AS
Ny veileder om miljømerker kommer 26. april
Kommunevegdagene 2018 og sykkelbyen Lillehammer
EnwaMatic® fra Enwa Water Technology AS
Lederkonferansen for plan- og bygningsjefer - er nå åpnet for påmelding!
Coromatic inviterer til teknisk fagkurs 15. mai i Tromsø
Coromatic skal levere nødkraft til nytt sykehus
Nytt fra Miljødirektoratet oktober 2016: Klimasatsmillioner til kommunene
TESS kjøper i PSO
NKF er 110 år - se videoen!
Norges Yrkesakademi: Stort behov for folk med yrkesrettet utdanning
NY 5G BASE-MARINE ANTENNE 450 - 3800 MHz
Coromatic inviterer til teknisk fagkurs
Revisjonscontainere til Equinor
Bli med oss om bord på virtuell omvisning!
Zerokonferansen
- Målet var å få en bredere kompetanse
Drammen er kåret til Norges kulturkommune 2019
Nyhet fra Kamstrup: Innovativt samarbeide om intelligent vannløsning
NorDan Myggnetting
I 2018 fastsettes nye retningslinjer for energi- og klimatilpasning i kommunene
Relekta med produktnyhet: Nytt kran- og bomfett som ikke hakker
Få en kickstart på 2020 - book tidlig!
IK-BYGG konferansen 2017
Albert E. Olsen blir TESS
Holund Elektronikk lanserer
eCademy: Vi kan nå tilby gratis studieplasser!
Fra TOOLS til TESS
PARK OG ANLEGG 8. - 9. nov. 2017
TESS og EIVA-SAFEX går sammen
Ny generasjon motorsager med lavere utslipp
Fagkonferansen 2018 - Plan og byggesak - Påmeldingen har åpnet
Hjellnes Consult i samarbeid med danske Gaest.com
Lanserer vindusprofil i aluminium med integrert zip-screen
Informasjon fra Pipelife Norge: VMT
VVS ENGINEERING FUSJONERES MED BRAVIDA NORGE
Scandec blir enedistributør av Panasonics prosjektorer og skjermer
Treårsavtale med TechnipFMC
Bli med på virtuell omvisning!
Pressemelding fra Hjellnes Consult: Rådgiverne workshoppet for disrupsjon
ABM forhandler for GreenTec i Norge
Grensemerker fra Tore Olsen Salg AS JULETILBUD: 10%
ERSTATTER MØRTEL, SKRUER OG FORBORING
Enwa Titanium AOP
ET FERDIGBLANDET ALTERNATIV TIL MØRTEL
Nytt fra Miljødirektoratet
Brødrene Dahl og Optimera samles i felles konsern
Vestfold Plastindustri AS styrker sin markedsposisjon
Bravida styrker seg i Orkdal
Søk om midler til pårørendeskoler og samtalegrupper
PERSONVERN
Les de siste nyhetene fra Symetri AS
ØLEN BETONG SATSER STERKERE PÅ BYGGELEMENTER
Nyhetsbrev fra Holund Elektronikk
Velkommen til Norlis bedriftsside!
TESS signerte avtale med National Oilwell Varco
Sammenslåing av revisjonsenheter
UTVIDER TIL SAUDA
Cookies
Desemberkonferansen 2017 - 6. - 8. desember
Pris for Morgendagens teknologi gikk til IK bygg
Nytt webinar om Arealplanlegging i Revit 14. februar 2020 kl. 12.00
- Har blitt tryggere på arbeidsoppgavene
Klimasats gir utslippskutt og omstilling i kommunene
Luftfilter for høydebasseng
Digitaliseringsdirektoratets databehandleravtale er klar til bruk!
NTM Trailer & Tipp AS
SIKRER UTBEDRING AV LAKSEVEGEN
Pipelife lanserer rekordstore Pragma Infra rør med Nordic Poly Mark!
SOMMERTILBUD Få 15 prosent på alle utdanninger på Norges Yrkesakademi
Ahlsell inngår avtale med Euroskilt
REKORDLEVERING TIL SYKEHUSBYGG
Nytt produkt: RØD DIVIO® kabelvernrør
Nye Duplex filtre fra Holund Elektronikk AS
Nyhetsbrev fra Norsk Kommunalteknisk Forening
Coromatic fortsetter å styrke kriseberedskapen i henhold til coronaviruset
TESS signerte samarbeidsavtale med Trucknor Hordaland
Frokostseminar om modulære UPS 11 . september i Oslo
Terje Schults er ny BA Manager UPS i Coromatic
Møt MS-forbundet på Arendalsuka
TO BYGG FOR GRETA THUNBERG-GENERASJONEN
Pipelife vinner storkontrakt i Bangladesh
TESS med ny generasjon tinemetode - TFSI
Bane NOR velger Sopra Steria som strategisk digitaliseringspartner
Program for Tromsøkonferansen 2018
eCademy har fått nytt navn: NORGES YRKESAKADEMI
Prisvinnende miljøprosjekt
Enkel påføring av byggskum
Digital kompetanse som fungerer fra første dag
Hjellnes Consult: Møtelokalenes Airbnb lanseres nå i Norge
PROSJEKTSAMARBEID MELLOM ØLEN BETONG OG HOKKSUND BETONG I DRAMMEN
Ny kalkulator viser effektene av å stille miljøkrav

Produktnyheter

- De som tilbyr vannbehandling må kontrolleres

illustrasjon

Ekspertpanel: Vannbehandling

illustrasjon

ONS-veteran med innovative nyheter

illustrasjon

En verdensnyhet!

illustrasjon

Norgeskommunekalender.no ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul og ser frem til et fortsatt godt samarbeid i 2018.

illustrasjon

Ytterdør fra Nordan

illustrasjon

Pipelife kjøper Isoterm AS

illustrasjon

Kurs og konferanser vinter 2018

illustrasjon

Nytt fra Holund Elektronikk

illustrasjon

Klimasamling for kommunene i Vestfold og Telemark

illustrasjon

Coromatic sikrer nødstrøm til Campus Ås

illustrasjon

Nyhet fra Holund Elektronikk

illustrasjon

Pipelife leverer Isovarmrør og deler til prosjektet «Utvidelse Non-Schengen Øst» (UNSØ)

illustrasjon

Nå sender Difi ut invitasjoner til Norges viktigste spørreundersøkelse om anskaffelser i offentlig sektor.

illustrasjon

Pressemelding: TESS runder 50

illustrasjon

Nyhet! Verdens minste UPS, J60i-350/600, finner du hos Coromatic.

illustrasjon

AKTUELLE 5G ANTENNER FOR ALLE BEHOV

illustrasjon

Miljø & Teknikk 2019: Innovasjon og digitalisering i det grønne skiftet!

illustrasjon

Anskaffelser.no har flyttet til DFØ

illustrasjon

Webinar 13.10.2020 - Klimatilpasning: Praktisk bruk av klimaprofiler

illustrasjon

Zerokonferansen 10.-12. november

illustrasjon

Laksekroner på hele 2,3 milliarder til kommunene

illustrasjon

Nyhet fra NHO

illustrasjon

Nyhetsvarsel fra Miljødirektoratet - Klimabudsjett kan være et nyttig verktøy for kommunene

illustrasjon

Webinarer med lokalt klimaarbeid som tema

illustrasjon

Dobbelt jubileum på Industriens Motemesse

illustrasjon

Nye veglister for fylkes- og kommunale veger

illustrasjon

Jobb smartere med BIM-prosjektering!

illustrasjon

Sopra Steria blant Norges mest attraktive arbeidsgivere på ny kåring

illustrasjon

Klimatilpasningskonferansen 2018 - Lillestrøm 29. november 2018

illustrasjon

Multiconsult har signert for kjøp av Hjellnes Consult og Johs Holt

illustrasjon

Lanserer DØNN-betong

illustrasjon

Pressemelding fra TESS

illustrasjon

Velkommen til Hallingtreff 2017 og 20 års jubileum

illustrasjon

Ny rapport fra Coromatic viser mangelfull kontroll av digital infrastruktur

illustrasjon

Annonsér på Norgeskommunekalender.no

illustrasjon

DVH-Pris til SKF på Industriens Motemesse

illustrasjon

Bli medlem på Norgeskommunekalender.no

illustrasjon

Statsbudsjettet: Budsjettavtalen i Stortinget øker kommunerammen med ca. 1,5 milliarder kroner

illustrasjon

Vestfold Plastindustri AS har ansatt ny markedssjef

illustrasjon

Maria Jakobson brenner for BIM

illustrasjon

Pressemelding fra Coromatic AS

illustrasjon

TESS Øst har kjøpt majoriteten i Smøreteknikk

illustrasjon

Kommunestrukturen: Bodø og Steigen ble enige om sammenslåing

illustrasjon

Coromatic deltar på CIO Forum Datasenter 14. februar

illustrasjon

Brødrene Dahl sitt neste steg innen sprinkler og brannsikkerhet

illustrasjon

ET UNIVERSELT SMØREFETT MED MANGE BRUKSOMRÅDER

illustrasjon

Velkommen til Coromatic Academy 7. mars i Ålesund

illustrasjon

Bestill konferanse for 2019 nå!

illustrasjon

Økt utvalg av 3D-modeller

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Norsk Kommunalteknisk Forening

illustrasjon

Coromatic inviterer til teknisk fagkurs 28. september

illustrasjon

TESS åpnet sitt 111. servicesenter i Norge på Austevoll

illustrasjon

Nå kommer et nytt nettverk for innkjøpsledere

illustrasjon

Ny versjon av verdens første vanntette drone: SPLASH DRONE 3+

illustrasjon

Pressemelding fra Evry: NordPool forlenger sentral driftsavtale med EVRY

illustrasjon

Enwa med nyhet innen desinfeksjon av drikkevann

illustrasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Ny avtale om samarbeid om digital kompetanse i kommunene

illustrasjon

Nå satser Elverum grønt

illustrasjon

TESS Øst signerte samarbeidsavtale med Volvo Maskin

illustrasjon

Kommuner med flest Miljøfyrtårn-sertifikater

illustrasjon

Vinnerne av Anskaffelsesprisene 2018 er kåret!

illustrasjon

Nyheter fra Miljødirektoratet: Kommuner kan søke støtte til klimatilpasning

illustrasjon

Hva er SOVELIA® Inventor Piping?

illustrasjon

Oslo Miljøpris 2017

illustrasjon

Er du opptatt av design?

illustrasjon

Nå kan du melde deg på Rørdagene 2019

illustrasjon

NYHETEN SOM MÅ PRØVES!

illustrasjon

Eksklusivt tilbud på konferansecruise i mars 2019!

illustrasjon

Scandec utvider skolesatsingen

illustrasjon

Webinar 11. desember om klimatiltak i små kommuner

illustrasjon

Viktige strakstiltak for byggeiere

illustrasjon

- Trenger folk som kan jobbe og tenke praktisk

illustrasjon

Norsk Kommunalteknisk Forening: Konferanse om GOD offentlig prosjektledelse

illustrasjon

Nyhet fra Difi: Nytt verktøy for evaluering av tilbud

illustrasjon

Ny forhandler av Blåkläder

illustrasjon

Miljø&Teknikk

illustrasjon

Sommerleir med tema demens

illustrasjon

Nye muligheter, nye opplevelser - personlig og digitalt

illustrasjon

Konferansereise med havutsikt

illustrasjon

TESS åpner i nye lokaler i Telemark teknologipark

illustrasjon

Sopra Steria får digital transformasjonspris av Microsoft

illustrasjon

Pressemelding fra KROHNE Norway AS, KROHNE Instrumentation: Flow og Nivå til Dvalin tie-in til Heidrun

illustrasjon

Rent drikkevann - Online Analysis System Type 8905

illustrasjon

Hjellnes Consult AS med rådgivning på Øyafestivalen

illustrasjon

Nå kan du søke støtte til klimavennlige anskaffelser i din kommune

illustrasjon

Pressemelding: TESS kjøper opp ICO as

illustrasjon

Norges beste kommune innen eiendomsforvaltning

illustrasjon

Nyhetsmail fra Endress+Hauser!

illustrasjon

Miljø&Teknikk 5. - 7. mars 2019

illustrasjon

Arrangementsoversikt fra Direktoratet for forvaltning og IKT

illustrasjon

Pressemelding: Johan Castberg rammeavtale til KROHNE Norway AS, KROHNE Instrumentation.

illustrasjon

Avtale med Bremnes Seashore

illustrasjon

Sikrer fremtidig ekspansjon

illustrasjon

NY MILJØBETONG SKAL BRUKES I PRESTISJEBYGG

illustrasjon

NorDan introduserer nye dørmodeller

illustrasjon

Pressemelding fra Norges Yrkesakademi: Satser for fullt og skal skape en fagskole for fremtiden

illustrasjon

Bravida med leveranse av sikkerhetsanlegg til Nasjonalmuseet

illustrasjon

Byggfugemasse som herder i minusgrader

illustrasjon

Nå kan du nominere til Anskaffelsesprisen 2017

illustrasjon

Symetri lanserer Naviate Landuse - arealplanlegging i Revit

illustrasjon

Er du opptatt av design?

illustrasjon

TESS og Mascot åpner Megastore på Kokstad

illustrasjon

Leteng med egenprodusert møtebord

illustrasjon

Nyhet fra Ølen Betong: BETONG TIL OPPDRETT

illustrasjon

Åpnet partnershop på Leirvik AS

illustrasjon

Ikke medlem ennå? - Vi har oversikten over leverandører til offentlig sektor

illustrasjon

ABM Overtar Agenturet For GreenTec I Norge

illustrasjon

Digitaliseringskonferanse: FRA ANALOGE TIL DIGITALE BYGG

illustrasjon

Sopra Steria er kåret til Norges beste arbeidsplass fire år på rad!

illustrasjon

Bli med og lær om nye og miljøvennlige kunstgressbaner

illustrasjon

Great Place to Work i Sopra Steria

illustrasjon

Satset i nedgangstid

illustrasjon

Produktaktuelt fra Pipelife Norge AS - Montering av Pragma Infra 1200 rør

illustrasjon

Grensemerker fra Tore Olsen Salg AS

illustrasjon

Ny veileder om miljømerker kommer 26. april

illustrasjon

Kommunevegdagene 2018 og sykkelbyen Lillehammer

illustrasjon

EnwaMatic® fra Enwa Water Technology AS

illustrasjon

Lederkonferansen for plan- og bygningsjefer - er nå åpnet for påmelding!

illustrasjon

Coromatic inviterer til teknisk fagkurs 15. mai i Tromsø

illustrasjon

Coromatic skal levere nødkraft til nytt sykehus

illustrasjon

Nytt fra Miljødirektoratet oktober 2016: Klimasatsmillioner til kommunene

illustrasjon

TESS kjøper i PSO

illustrasjon

NKF er 110 år - se videoen!

illustrasjon

Norges Yrkesakademi: Stort behov for folk med yrkesrettet utdanning

illustrasjon

NY 5G BASE-MARINE ANTENNE 450 - 3800 MHz

illustrasjon

Coromatic inviterer til teknisk fagkurs

illustrasjon

Revisjonscontainere til Equinor

illustrasjon

Bli med oss om bord på virtuell omvisning!

illustrasjon

Zerokonferansen

illustrasjon

- Målet var å få en bredere kompetanse

illustrasjon

Drammen er kåret til Norges kulturkommune 2019

illustrasjon

Nyhet fra Kamstrup: Innovativt samarbeide om intelligent vannløsning

illustrasjon

NorDan Myggnetting

illustrasjon

I 2018 fastsettes nye retningslinjer for energi- og klimatilpasning i kommunene

illustrasjon

Relekta med produktnyhet: Nytt kran- og bomfett som ikke hakker

illustrasjon

Få en kickstart på 2020 - book tidlig!

illustrasjon

IK-BYGG konferansen 2017

illustrasjon

Albert E. Olsen blir TESS

illustrasjon

Holund Elektronikk lanserer

illustrasjon

eCademy: Vi kan nå tilby gratis studieplasser!

illustrasjon

Fra TOOLS til TESS

illustrasjon

PARK OG ANLEGG 8. - 9. nov. 2017

illustrasjon

TESS og EIVA-SAFEX går sammen

illustrasjon

Ny generasjon motorsager med lavere utslipp

illustrasjon

Fagkonferansen 2018 - Plan og byggesak - Påmeldingen har åpnet

illustrasjon

Hjellnes Consult i samarbeid med danske Gaest.com

illustrasjon

Lanserer vindusprofil i aluminium med integrert zip-screen

illustrasjon

Informasjon fra Pipelife Norge: VMT

illustrasjon

VVS ENGINEERING FUSJONERES MED BRAVIDA NORGE

illustrasjon

Scandec blir enedistributør av Panasonics prosjektorer og skjermer

illustrasjon

Treårsavtale med TechnipFMC

illustrasjon

Bli med på virtuell omvisning!

illustrasjon

Pressemelding fra Hjellnes Consult: Rådgiverne workshoppet for disrupsjon

illustrasjon

ABM forhandler for GreenTec i Norge

illustrasjon

Grensemerker fra Tore Olsen Salg AS JULETILBUD: 10%

illustrasjon

ERSTATTER MØRTEL, SKRUER OG FORBORING

illustrasjon

Enwa Titanium AOP

illustrasjon

ET FERDIGBLANDET ALTERNATIV TIL MØRTEL

illustrasjon

Nytt fra Miljødirektoratet

illustrasjon

Brødrene Dahl og Optimera samles i felles konsern

illustrasjon

Vestfold Plastindustri AS styrker sin markedsposisjon

illustrasjon

Bravida styrker seg i Orkdal

illustrasjon

Søk om midler til pårørendeskoler og samtalegrupper

illustrasjon

PERSONVERN

illustrasjon

Les de siste nyhetene fra Symetri AS

illustrasjon

ØLEN BETONG SATSER STERKERE PÅ BYGGELEMENTER

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Holund Elektronikk

illustrasjon

Velkommen til Norlis bedriftsside!

illustrasjon

TESS signerte avtale med National Oilwell Varco

illustrasjon

Sammenslåing av revisjonsenheter

illustrasjon

UTVIDER TIL SAUDA

illustrasjon

Cookies

illustrasjon

Desemberkonferansen 2017 - 6. - 8. desember

illustrasjon

Pris for Morgendagens teknologi gikk til IK bygg

illustrasjon

Nytt webinar om Arealplanlegging i Revit 14. februar 2020 kl. 12.00

illustrasjon

- Har blitt tryggere på arbeidsoppgavene

illustrasjon

Klimasats gir utslippskutt og omstilling i kommunene

illustrasjon

Luftfilter for høydebasseng

illustrasjon

Digitaliseringsdirektoratets databehandleravtale er klar til bruk!

illustrasjon

NTM Trailer & Tipp AS

illustrasjon

SIKRER UTBEDRING AV LAKSEVEGEN

illustrasjon

Pipelife lanserer rekordstore Pragma Infra rør med Nordic Poly Mark!

illustrasjon

SOMMERTILBUD Få 15 prosent på alle utdanninger på Norges Yrkesakademi

illustrasjon

Ahlsell inngår avtale med Euroskilt

illustrasjon

REKORDLEVERING TIL SYKEHUSBYGG

illustrasjon

Nytt produkt: RØD DIVIO® kabelvernrør

illustrasjon

Nye Duplex filtre fra Holund Elektronikk AS

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Norsk Kommunalteknisk Forening

illustrasjon

Coromatic fortsetter å styrke kriseberedskapen i henhold til coronaviruset

illustrasjon

TESS signerte samarbeidsavtale med Trucknor Hordaland

illustrasjon

Frokostseminar om modulære UPS 11 . september i Oslo

illustrasjon

Terje Schults er ny BA Manager UPS i Coromatic

illustrasjon

Møt MS-forbundet på Arendalsuka

illustrasjon

TO BYGG FOR GRETA THUNBERG-GENERASJONEN

illustrasjon

Pipelife vinner storkontrakt i Bangladesh

illustrasjon

TESS med ny generasjon tinemetode - TFSI

illustrasjon

Bane NOR velger Sopra Steria som strategisk digitaliseringspartner

illustrasjon

Program for Tromsøkonferansen 2018

illustrasjon

eCademy har fått nytt navn: NORGES YRKESAKADEMI

illustrasjon

Prisvinnende miljøprosjekt

illustrasjon

Enkel påføring av byggskum

illustrasjon

Legionellasikring i praksis - trygt forbruksvann

illustrasjon

Digital kompetanse som fungerer fra første dag

illustrasjon

Hjellnes Consult: Møtelokalenes Airbnb lanseres nå i Norge

illustrasjon

PROSJEKTSAMARBEID MELLOM ØLEN BETONG OG HOKKSUND BETONG I DRAMMEN

illustrasjon

Ny kalkulator viser effektene av å stille miljøkrav

illustrasjon