Legionellasikring i praksis - trygt forbruksvann - Norges Kommunekalender

Legionellasikring i praksis - trygt forbruksvann

Illustrasjon artikkel

På Nemitek.no har det de siste ukene vært en opphetet debatt rundt legionellasikring og ulike løsninger som finnes på det norske markedet. Vi står alle midt i en pandemisk krise forårsaket av covid-19 viruset, og vi husker fortsatt e-coli utbruddet på Askøy i fjor.

Nemitek.no: Innlegg TORKJEL SOLHEIM, BIOINGENIØR, DISTRIKTSSJEF/PRODUKTSJEF DESINFEKSJON
ENWA SUPPORT AS

 

Smitterisiko angår oss alle mer enn vi liker nå om dagen. Uten sammenligning for øvrig, trekk pusten (med minst en meters avstand fra sidemann) og fokuser på legionellasikring.

Dette er viktig, og kanskje særlig viktig nå med avstengte bygg uten vannforbruk. Uten folk i byggene blir dette også enklere å gjennomføre i praksis. Med et pågående «luftangrep» som krever stort fokus, må vi ikke glemme et trygt og sikkert legionellafritt forbruksvann. Enwa vil her gi deg en kortfattet oppskrift på hvordan du kan ta tak i legionellasikring på ditt bygg.

Maria Råken i Kompa sier noe essensielt her i en artikkel publisert 06.02.20 på nemitek.no: «Det er resultatet av risikovurderingen som avgjør hvilke rutiner og produkter som er nødvendige og hensiktsmessige, ikke omvendt.» Også andre har tatt til orde for en helhetlig tenkning rundt legionellasikring.

Enwas kortversjon på hvordan vi jobber med legionellasikring baserer seg på FHIs legionellaveileder 123, og er delt inn i 3 trinn:

1) Risikovurdering – Før valg av legionellasikringsanlegg/metode skal det utføres en risikovurdering. Denne kan utføres av leverandør med kompetanse på dette feltet eller av drifter selv. Bruk litt tid på kapittel 4 i legionellaveilederen, Vannrapport 123 fra FHI og få evt. innspill fra oss i bransjen samt andre som kan noe om dette. Ta gjerne også vannprøver i forbindelse med risikovurderingen. Risikovurderingen oppdateres årlig.

2) Tiltak – Installasjon av legionellasikringsanlegg er kun ett tiltak. Like viktig er å sikre god flow (fjerne blindsoner mm.), holde kaldt vann kaldt (under 20°C) og varmt vann varmt (over 60°C) samt unngå oppbygging av bio-film i rørene.

3) Vannprøver – For å ha en komplett legionellasikring må man kunne dokumentere at ting fungerer som det skal. Dette gjøres ved at man kvartalsvis (anbefalt av FHI) tar vannprøver på 1 liters sterile plastflasker tilsatt thiosulfat og analyserer på legionella dyrkning og kimtall (kimtall er totalt bakterieantall og gir etter vår mening nyttig tilleggsinformasjon). Ta kontakt med samarbeidende laboratorium og få informasjon om prøvetakingsutstyr, gjennomføring av prøvetaking og behandling av vannprøver. Les kapittel 5 i Legionellaveilederen om analyser og prøvetaking.

Det er viktig å presisere at dersom du som drifter har installert et legionellasikringssystem er dette bare en del (ett tiltak) av den totale legionellasikringen. Ved eventuelt tilsyn fra helsemyndigheter, vil man måtte dokumentere de 3 punktene over. Dersom dette er på plass, har du en komplett legionellasikring.

 

Så hvilke tiltak skal jeg velge?

 

Enwa jobber her også etter et 1-2-3 prinsipp der vi deler legionellasikringstiltak inn i tre hovedkategorier:

 

1) Tilsetning av vannbehandlingskjemikalier-biocider.

2) Kjemikaliefri desinfeksjon, mikrobiologiske barrierer på vanninntak (evt. på tappepunkt)

3) Termisk behandling («hettvannspyling») og klorering av dusjhoder.

 

Noen viktige momenter å tenke på ved valg av tiltak/løsning:

 

1) Vannbehandlingskjemikalier (biocider)

 • Klordioksid, Sølv/kobber og Hydrogenperoksid dominerer i Norge.
 • Fordeler/ulemper finnes i Legionellaveilederen, kap. 6 der de fleste biocider er listet opp.
 • Skal være godkjent av Mattilsynet. (se Mattilsynets hjemmeside)
 • Godkjenning sier noe om toxisitet/tillatte konsentrasjoner (ikke hvor bra det fungerer). Be leverandør om dokumentasjon på virkningsgrad. Snakk med referanser.
 • Bør benyttes når man har en utfordring med legionellaoppblomstring.
 • Benyttes også preventivt. Vurder om dette ansees som nødvendig.
 • Virker nedstrøms lokalt i rørene.

2) Kjemikaliefri desinfeksjon

 • AOP (Advanced Oxidation Process) og Anodisk oksidasjon (kan også produsere hypokloritt) dominerer på det norske markedet.
 • Vil fungere som en mikrobiologisk barriere på vanninntak som eliminerer legionella og andre mikrober som f.eks. e-coli, giardia og pseudomonas.
 • Begrenset nedstrøms effekt (Fjerner næringstilførsel til bio-film nedstrøms, men virker ikke aktivt nedstrøms som kjemikalietilsetning gjør)
 • Miljøvennlig uten tilsetning av kjemikalier/metaller.
 • Godt egnet for nybygg og bygg som ikke har et legionellaproblem.

Andre mindre brukte metoder:

 • UV og legionellafilter (til f.eks. dusjhoder) skal benyttes så nærme tappepunkt som mulig.
 • Ultrafiltrering er en god legionellabarriere, men lite utbredt i Norge.

3) Termisk behandling («hettvannspyling» - 70 grader på alle tappepunkt i min. 5 min.)

 • Bør kun benyttes på mindre anlegg med god tilgang på vann over 70 grader.
 • Noe tvil rundt virkningsgrad og hvor hyppig det må utføres for å ha god virkning. SINTEF publiserte for en tid tilbake en studie som advarer mot bruk av kun termisk behandling.
 • Kan være svært ressurskrevende.
 • Kan kald side behandles? By-pass?

 

Les mer>>

Les mer om Enwa Water Technology AS her

Les også:
TESS kjøper danske Fontenay
Nyhetsvarsel fra Miljødirektoratet - Klimabudsjett kan være et nyttig verktøy for kommunene
Pressemelding fra TESS
Laksekroner på hele 2,3 milliarder til kommunene
Enwa med nyhet innen desinfeksjon av drikkevann
Nye veglister for fylkes- og kommunale veger
Sopra Steria blant Norges mest attraktive arbeidsgivere på ny kåring
Vestfold Plastindustri AS har ansatt ny markedssjef
Lanserer DØNN-betong
Dobbelt jubileum på Industriens Motemesse
Har du sørget for å bygge opp ditt beredskapslager på smitteutstyr?
Jobb smartere med BIM-prosjektering!
Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Ny avtale om samarbeid om digital kompetanse i kommunene
Klimatilpasningskonferansen 2018 - Lillestrøm 29. november 2018
Nye kjøreregler skal gi bedre offentlige anskaffelser
Bürkert eShop: quick and easy checkout
Coromatic deltar på CIO Forum Datasenter 14. februar
Ny rapport fra Coromatic viser mangelfull kontroll av digital infrastruktur
ØLEN BETONG VINNER AV KLIMAPRISEN 2020
DVH-Pris til SKF på Industriens Motemesse
Velkommen til Coromatic Academy 7. mars i Ålesund
Oslo Miljøpris 2017
EQT-eide Recover Nordic kjøper TT Teknikk
TESS åpnet sitt 111. servicesenter i Norge på Austevoll
TESS Øst har kjøpt majoriteten i Smøreteknikk
Nyhetsbrev fra anskaffelser.no
Brødrene Dahl sitt neste steg innen sprinkler og brannsikkerhet
Nyhetsbrev fra anskaffelser.no
ET UNIVERSELT SMØREFETT MED MANGE BRUKSOMRÅDER
Bestill konferanse for 2019 nå!
Økt utvalg av 3D-modeller
Nå satser Elverum grønt
PRESSEMELDING: SINTEF-sertifiserte vindsperretaper fra Relekta
Ring oss om bærekraftige anskaffelser!
Sopra Steria får digital transformasjonspris av Microsoft
Se vår nye hjemmeside!
Nyhetsvarsel fra Miljødirektoratet
TESS Øst signerte samarbeidsavtale med Volvo Maskin
Hjellnes Consult AS med rådgivning på Øyafestivalen
ENWA leverer EnwaMatic® vannbehandlingsanlegg til Stavanger universitetssykehus
Kommuner med flest Miljøfyrtårn-sertifikater
Vinnerne av Anskaffelsesprisene 2018 er kåret!
Nyheter fra Miljødirektoratet: Kommuner kan søke støtte til klimatilpasning
Klimameldingen - hva betyr den for kommunene?
Se vårens nye kataloger fra Holund Elektronikk AS
Hva er SOVELIA® Inventor Piping?
NorDan kjøper Rubicon
Norsk Kommunalteknisk Forening: Konferanse om GOD offentlig prosjektledelse
- Trenger folk som kan jobbe og tenke praktisk
Er du opptatt av design?
Nyheter fra Coromatic
Nå kan du melde deg på Rørdagene 2019
Sikkerhetsvinduet
NYHETEN SOM MÅ PRØVES!
Husnøkkelens tid er snart forbi
Eksklusivt tilbud på konferansecruise i mars 2019!
Ny forhandler av Blåkläder
Historisk investering: Pipelife investerer flere titalls millioner i Norge
Scandec utvider skolesatsingen
Webinar 11. desember om klimatiltak i små kommuner
Nyhetsbrev fra anskaffelser.no
Nyheter fra Holund Elektronikk AS
Pressemelding fra Norges Yrkesakademi: Satser for fullt og skal skape en fagskole for fremtiden
Konferansereise med havutsikt
Ryggekamerakatalog fra Holund Elektronikk AS
Nyhet fra Difi: Nytt verktøy for evaluering av tilbud
Bravida Norges avdeling Fire & Security har signert kontroll-, service- og vedlikeholdsavtale med det nye Munchmuseet i Oslo
Nyhetsbrev fra anskaffelser.no
Rent drikkevann - Online Analysis System Type 8905
Derfor har Roar Wilhelmsen AS én leverandør for alt av vedlikehold
Nyhet fra anskaffelser.no
Bravidas satsning innen spesialområdet byggautomasjon forsterkes via oppkjøp av Bergens-baserte Bautec AS
Nå kan du søke støtte til grønne tiltak i din kommune!
Miljø&Teknikk
Pressemelding: TESS kjøper opp ICO as
Nye muligheter, nye opplevelser - personlig og digitalt
Sertifiseringsordning for offentlige anskaffelser
Norges beste kommune innen eiendomsforvaltning
Nå kan du nominere til Anskaffelsesprisen 2017
TESS åpner i nye lokaler i Telemark teknologipark
Nyhetsmail fra Endress+Hauser!
Desembernyheter fra Holund
Nyheter fra anskaffelser.no
Nyhet fra Ølen Betong: BETONG TIL OPPDRETT
Nyhetsbrev desember
Jubilerer med nytt mandat som 25-åring
Hvilke støtteordninger finnes, og hvem kan du kontakte?
NKF er 110 år - se videoen!
Nå kan du søke støtte til klimavennlige anskaffelser i din kommune
Prisen for beste stand på Bygg Reis Deg 2021
Vinduet som stenger støyen ute
Delta i spørreundersøkelse om seriøsitet i offentlige anskaffelser
Asker kommune først med fossilfrie rørsystem i Norge
NY MILJØBETONG SKAL BRUKES I PRESTISJEBYGG
Digitaliseringskonferanse: FRA ANALOGE TIL DIGITALE BYGG
Lederkonferansen for plan- og bygningsjefer - er nå åpnet for påmelding!
Miljø&Teknikk 5. - 7. mars 2019
Arrangementsoversikt fra Direktoratet for forvaltning og IKT
Avtale med Bremnes Seashore
NorDan introduserer nye dørmodeller
Byggfugemasse som herder i minusgrader
TESS og Mascot åpner Megastore på Kokstad
Nyhet fra Coromatic
Symetri lanserer Naviate Landuse - arealplanlegging i Revit
Er du opptatt av design?
Norges Yrkesakademi: Stort behov for folk med yrkesrettet utdanning
ABM Overtar Agenturet For GreenTec I Norge
Pressemelding fra Hjellnes Consult: Rådgiverne workshoppet for disrupsjon
Åpnet partnershop på Leirvik AS
Coromatic inviterer til teknisk fagkurs
Ikke medlem ennå? - Vi har oversikten over leverandører til offentlig sektor
Great Place to Work i Sopra Steria
Sopra Steria er kåret til Norges beste arbeidsplass fire år på rad!
Nytt fra Miljødirektoratet
Bli med og lær om nye og miljøvennlige kunstgressbaner
Ny veileder om miljømerker kommer 26. april
Kommunevegdagene 2018 og sykkelbyen Lillehammer
Satset i nedgangstid
Coromatic inviterer til teknisk fagkurs 15. mai i Tromsø
Produktaktuelt fra Pipelife Norge AS - Montering av Pragma Infra 1200 rør
IK-BYGG konferansen 2017
Grensemerker fra Tore Olsen Salg AS
TESS kjøper i PSO
EnwaMatic® fra Enwa Water Technology AS
Pressemelding fra Pipelife og Egeplast: Pipelife Norge inngår avtale med Egeplast.
Coromatic skal levere nødkraft til nytt sykehus
Bli med oss om bord på virtuell omvisning!
PARK OG ANLEGG 8. - 9. nov. 2017
- Målet var å få en bredere kompetanse
Revisjonscontainere til Equinor
I 2018 fastsettes nye retningslinjer for energi- og klimatilpasning i kommunene
Zerokonferansen
Relekta med produktnyhet: Nytt kran- og bomfett som ikke hakker
Drammen er kåret til Norges kulturkommune 2019
NorDan Myggnetting
Tilvalg vinduer
Fra TOOLS til TESS
Få en kickstart på 2020 - book tidlig!
Nyhetsbrev fra Norsk Kommunalteknisk Forening
TESS og EIVA-SAFEX går sammen
Albert E. Olsen blir TESS
Møt MS-forbundet på Arendalsuka
Fagkonferansen 2018 - Plan og byggesak - Påmeldingen har åpnet
Ny generasjon motorsager med lavere utslipp
Scandec blir enedistributør av Panasonics prosjektorer og skjermer
Bli med på virtuell omvisning!
eCademy har fått nytt navn: NORGES YRKESAKADEMI
TESS signerte avtale med National Oilwell Varco
Desemberkonferansen 2017 - 6. - 8. desember
Lanserer vindusprofil i aluminium med integrert zip-screen
Informasjon fra Pipelife Norge: VMT
VVS ENGINEERING FUSJONERES MED BRAVIDA NORGE
Treårsavtale med TechnipFMC
ET FERDIGBLANDET ALTERNATIV TIL MØRTEL
ABM forhandler for GreenTec i Norge
Pris for Morgendagens teknologi gikk til IK bygg
Vestfold Plastindustri AS styrker sin markedsposisjon
- Har blitt tryggere på arbeidsoppgavene
PERSONVERN
Hjellnes Consult: Møtelokalenes Airbnb lanseres nå i Norge
ERSTATTER MØRTEL, SKRUER OG FORBORING
Enwa Titanium AOP
Les de siste nyhetene fra Symetri AS
Brødrene Dahl og Optimera samles i felles konsern
Bravida styrker seg i Orkdal
ØLEN BETONG SATSER STERKERE PÅ BYGGELEMENTER
Coromatic sikrer nødstrøm til Campus Ås
Cookies
Velkommen til Norlis bedriftsside!
Pipelife leverer Isovarmrør og deler til prosjektet «Utvidelse Non-Schengen Øst» (UNSØ)
Sammenslåing av revisjonsenheter
UTVIDER TIL SAUDA
TESS signerte samarbeidsavtale med Trucknor Hordaland
Luftfilter for høydebasseng
NTM Trailer & Tipp AS
Pipelife lanserer rekordstore Pragma Infra rør med Nordic Poly Mark!
Nytt webinar om Arealplanlegging i Revit 14. februar 2020 kl. 12.00
Klimasats gir utslippskutt og omstilling i kommunene
Digitaliseringsdirektoratets databehandleravtale er klar til bruk!
SOMMERTILBUD Få 15 prosent på alle utdanninger på Norges Yrkesakademi
SIKRER UTBEDRING AV LAKSEVEGEN
Ahlsell inngår avtale med Euroskilt
Program for Tromsøkonferansen 2018
REKORDLEVERING TIL SYKEHUSBYGG
Nytt produkt: RØD DIVIO® kabelvernrør
Coromatic fortsetter å styrke kriseberedskapen i henhold til coronaviruset
Frokostseminar om modulære UPS 11 . september i Oslo
Digital kompetanse som fungerer fra første dag
Terje Schults er ny BA Manager UPS i Coromatic
HOLUND ELEKTRONIKK AS ER NÅ DISTRIBUTØR AV AMPHENOL PROCOM ANTENNER
Pressemelding fra Coromatic AS
Sikrer fremtidig ekspansjon
Norgeskommunekalender.no ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul og ser frem til et fortsatt godt samarbeid i 2018.
TO BYGG FOR GRETA THUNBERG-GENERASJONEN
TESS med ny generasjon tinemetode - TFSI
Multiconsult har signert for kjøp av Hjellnes Consult og Johs Holt
Pipelife vinner storkontrakt i Bangladesh
Bane NOR velger Sopra Steria som strategisk digitaliseringspartner
Prisvinnende miljøprosjekt
Enkel påføring av byggskum
Kurs og konferanser vinter 2018
Ny kalkulator viser effektene av å stille miljøkrav
Energieffektivitet og NorDan Klimakalkulator
PROSJEKTSAMARBEID MELLOM ØLEN BETONG OG HOKKSUND BETONG I DRAMMEN
ONS-veteran med innovative nyheter
- De som tilbyr vannbehandling må kontrolleres
Ekspertpanel: Vannbehandling
Miljø & Teknikk 2019: Innovasjon og digitalisering i det grønne skiftet!
En verdensnyhet!
Pipelife kjøper Isoterm AS
Ytterdør fra NorDan
Klimasamling for kommunene i Vestfold og Telemark
Nyhet fra Enwa: Vi sees på
Nyhetsbrev fra Norsk Kommunalteknisk Forening
Nå sender Difi ut invitasjoner til Norges viktigste spørreundersøkelse om anskaffelser i offentlig sektor.
Nyhet fra NHO
Nyhet! Verdens minste UPS, J60i-350/600, finner du hos Coromatic.
Coromatic inviterer til teknisk fagkurs 28. september
Webinarer med lokalt klimaarbeid som tema
Pressemelding: TESS runder 50
Anskaffelser.no har flyttet til DFØ
Webinar 13.10.2020 - Klimatilpasning: Praktisk bruk av klimaprofiler
Nyheter fra anskaffelser.no
Nå kommer et nytt nettverk for innkjøpsledere
Zerokonferansen 10.-12. november

Produktnyheter

TESS kjøper danske Fontenay

illustrasjon

Nyhetsvarsel fra Miljødirektoratet - Klimabudsjett kan være et nyttig verktøy for kommunene

illustrasjon

Pressemelding fra TESS

illustrasjon

Laksekroner på hele 2,3 milliarder til kommunene

illustrasjon

Enwa med nyhet innen desinfeksjon av drikkevann

illustrasjon

Nye veglister for fylkes- og kommunale veger

illustrasjon

Sopra Steria blant Norges mest attraktive arbeidsgivere på ny kåring

illustrasjon

Vestfold Plastindustri AS har ansatt ny markedssjef

illustrasjon

Lanserer DØNN-betong

illustrasjon

Dobbelt jubileum på Industriens Motemesse

illustrasjon

Har du sørget for å bygge opp ditt beredskapslager på smitteutstyr?

illustrasjon

Jobb smartere med BIM-prosjektering!

illustrasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Ny avtale om samarbeid om digital kompetanse i kommunene

illustrasjon

Klimatilpasningskonferansen 2018 - Lillestrøm 29. november 2018

illustrasjon

Nye kjøreregler skal gi bedre offentlige anskaffelser

illustrasjon

Bürkert eShop: quick and easy checkout

illustrasjon

Coromatic deltar på CIO Forum Datasenter 14. februar

illustrasjon

Ny rapport fra Coromatic viser mangelfull kontroll av digital infrastruktur

illustrasjon

ØLEN BETONG VINNER AV KLIMAPRISEN 2020

illustrasjon

DVH-Pris til SKF på Industriens Motemesse

illustrasjon

Velkommen til Coromatic Academy 7. mars i Ålesund

illustrasjon

Oslo Miljøpris 2017

illustrasjon

EQT-eide Recover Nordic kjøper TT Teknikk

illustrasjon

TESS åpnet sitt 111. servicesenter i Norge på Austevoll

illustrasjon

TESS Øst har kjøpt majoriteten i Smøreteknikk

illustrasjon

Nyhetsbrev fra anskaffelser.no

illustrasjon

Brødrene Dahl sitt neste steg innen sprinkler og brannsikkerhet

illustrasjon

Nyhetsbrev fra anskaffelser.no

illustrasjon

ET UNIVERSELT SMØREFETT MED MANGE BRUKSOMRÅDER

illustrasjon

Bestill konferanse for 2019 nå!

illustrasjon

Økt utvalg av 3D-modeller

illustrasjon

Nå satser Elverum grønt

illustrasjon

PRESSEMELDING: SINTEF-sertifiserte vindsperretaper fra Relekta

illustrasjon

Ring oss om bærekraftige anskaffelser!

illustrasjon

Sopra Steria får digital transformasjonspris av Microsoft

illustrasjon

Se vår nye hjemmeside!

illustrasjon

Nyhetsvarsel fra Miljødirektoratet

illustrasjon

TESS Øst signerte samarbeidsavtale med Volvo Maskin

illustrasjon

Hjellnes Consult AS med rådgivning på Øyafestivalen

illustrasjon

ENWA leverer EnwaMatic® vannbehandlingsanlegg til Stavanger universitetssykehus

illustrasjon

Kommuner med flest Miljøfyrtårn-sertifikater

illustrasjon

Vinnerne av Anskaffelsesprisene 2018 er kåret!

illustrasjon

Nyheter fra Miljødirektoratet: Kommuner kan søke støtte til klimatilpasning

illustrasjon

Klimameldingen - hva betyr den for kommunene?

illustrasjon

Se vårens nye kataloger fra Holund Elektronikk AS

illustrasjon

Hva er SOVELIA® Inventor Piping?

illustrasjon

NorDan kjøper Rubicon

illustrasjon

Norsk Kommunalteknisk Forening: Konferanse om GOD offentlig prosjektledelse

illustrasjon

- Trenger folk som kan jobbe og tenke praktisk

illustrasjon

Er du opptatt av design?

illustrasjon

Nyheter fra Coromatic

illustrasjon

Nå kan du melde deg på Rørdagene 2019

illustrasjon

Sikkerhetsvinduet

illustrasjon

NYHETEN SOM MÅ PRØVES!

illustrasjon

Husnøkkelens tid er snart forbi

illustrasjon

Eksklusivt tilbud på konferansecruise i mars 2019!

illustrasjon

Ny forhandler av Blåkläder

illustrasjon

Historisk investering: Pipelife investerer flere titalls millioner i Norge

illustrasjon

Scandec utvider skolesatsingen

illustrasjon

Webinar 11. desember om klimatiltak i små kommuner

illustrasjon

Nyhetsbrev fra anskaffelser.no

illustrasjon

Nyheter fra Holund Elektronikk AS

illustrasjon

Pressemelding fra Norges Yrkesakademi: Satser for fullt og skal skape en fagskole for fremtiden

illustrasjon

Konferansereise med havutsikt

illustrasjon

Ryggekamerakatalog fra Holund Elektronikk AS

illustrasjon

Nyhet fra Difi: Nytt verktøy for evaluering av tilbud

illustrasjon

Bravida Norges avdeling Fire & Security har signert kontroll-, service- og vedlikeholdsavtale med det nye Munchmuseet i Oslo

illustrasjon

Nyhetsbrev fra anskaffelser.no

illustrasjon

Rent drikkevann - Online Analysis System Type 8905

illustrasjon

Derfor har Roar Wilhelmsen AS én leverandør for alt av vedlikehold

illustrasjon

Nyhet fra anskaffelser.no

illustrasjon

Bravidas satsning innen spesialområdet byggautomasjon forsterkes via oppkjøp av Bergens-baserte Bautec AS

illustrasjon

Nå kan du søke støtte til grønne tiltak i din kommune!

illustrasjon

Miljø&Teknikk

illustrasjon

Pressemelding: TESS kjøper opp ICO as

illustrasjon

Nye muligheter, nye opplevelser - personlig og digitalt

illustrasjon

Sertifiseringsordning for offentlige anskaffelser

illustrasjon

Norges beste kommune innen eiendomsforvaltning

illustrasjon

Nå kan du nominere til Anskaffelsesprisen 2017

illustrasjon

TESS åpner i nye lokaler i Telemark teknologipark

illustrasjon

Nyhetsmail fra Endress+Hauser!

illustrasjon

Desembernyheter fra Holund

illustrasjon

Nyheter fra anskaffelser.no

illustrasjon

Nyhet fra Ølen Betong: BETONG TIL OPPDRETT

illustrasjon

Nyhetsbrev desember

illustrasjon

Jubilerer med nytt mandat som 25-åring

illustrasjon

Hvilke støtteordninger finnes, og hvem kan du kontakte?

illustrasjon

NKF er 110 år - se videoen!

illustrasjon

Nå kan du søke støtte til klimavennlige anskaffelser i din kommune

illustrasjon

Prisen for beste stand på Bygg Reis Deg 2021

illustrasjon

Vinduet som stenger støyen ute

illustrasjon

Delta i spørreundersøkelse om seriøsitet i offentlige anskaffelser

illustrasjon

Asker kommune først med fossilfrie rørsystem i Norge

illustrasjon

NY MILJØBETONG SKAL BRUKES I PRESTISJEBYGG

illustrasjon

Digitaliseringskonferanse: FRA ANALOGE TIL DIGITALE BYGG

illustrasjon

Lederkonferansen for plan- og bygningsjefer - er nå åpnet for påmelding!

illustrasjon

Miljø&Teknikk 5. - 7. mars 2019

illustrasjon

Arrangementsoversikt fra Direktoratet for forvaltning og IKT

illustrasjon

Avtale med Bremnes Seashore

illustrasjon

NorDan introduserer nye dørmodeller

illustrasjon

Byggfugemasse som herder i minusgrader

illustrasjon

TESS og Mascot åpner Megastore på Kokstad

illustrasjon

Nyhet fra Coromatic

illustrasjon

Symetri lanserer Naviate Landuse - arealplanlegging i Revit

illustrasjon

Er du opptatt av design?

illustrasjon

Norges Yrkesakademi: Stort behov for folk med yrkesrettet utdanning

illustrasjon

ABM Overtar Agenturet For GreenTec I Norge

illustrasjon

Pressemelding fra Hjellnes Consult: Rådgiverne workshoppet for disrupsjon

illustrasjon

Åpnet partnershop på Leirvik AS

illustrasjon

Coromatic inviterer til teknisk fagkurs

illustrasjon

Ikke medlem ennå? - Vi har oversikten over leverandører til offentlig sektor

illustrasjon

Great Place to Work i Sopra Steria

illustrasjon

Sopra Steria er kåret til Norges beste arbeidsplass fire år på rad!

illustrasjon

Nytt fra Miljødirektoratet

illustrasjon

Bli med og lær om nye og miljøvennlige kunstgressbaner

illustrasjon

Ny veileder om miljømerker kommer 26. april

illustrasjon

Kommunevegdagene 2018 og sykkelbyen Lillehammer

illustrasjon

Satset i nedgangstid

illustrasjon

Coromatic inviterer til teknisk fagkurs 15. mai i Tromsø

illustrasjon

Produktaktuelt fra Pipelife Norge AS - Montering av Pragma Infra 1200 rør

illustrasjon

IK-BYGG konferansen 2017

illustrasjon

Grensemerker fra Tore Olsen Salg AS

illustrasjon

TESS kjøper i PSO

illustrasjon

EnwaMatic® fra Enwa Water Technology AS

illustrasjon

Pressemelding fra Pipelife og Egeplast: Pipelife Norge inngår avtale med Egeplast.

illustrasjon

Coromatic skal levere nødkraft til nytt sykehus

illustrasjon

Bli med oss om bord på virtuell omvisning!

illustrasjon

PARK OG ANLEGG 8. - 9. nov. 2017

illustrasjon

- Målet var å få en bredere kompetanse

illustrasjon

Revisjonscontainere til Equinor

illustrasjon

I 2018 fastsettes nye retningslinjer for energi- og klimatilpasning i kommunene

illustrasjon

Zerokonferansen

illustrasjon

Relekta med produktnyhet: Nytt kran- og bomfett som ikke hakker

illustrasjon

Drammen er kåret til Norges kulturkommune 2019

illustrasjon

NorDan Myggnetting

illustrasjon

Tilvalg vinduer

illustrasjon

Fra TOOLS til TESS

illustrasjon

Få en kickstart på 2020 - book tidlig!

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Norsk Kommunalteknisk Forening

illustrasjon

TESS og EIVA-SAFEX går sammen

illustrasjon

Albert E. Olsen blir TESS

illustrasjon

Møt MS-forbundet på Arendalsuka

illustrasjon

Fagkonferansen 2018 - Plan og byggesak - Påmeldingen har åpnet

illustrasjon

Ny generasjon motorsager med lavere utslipp

illustrasjon

Scandec blir enedistributør av Panasonics prosjektorer og skjermer

illustrasjon

Bli med på virtuell omvisning!

illustrasjon

eCademy har fått nytt navn: NORGES YRKESAKADEMI

illustrasjon

TESS signerte avtale med National Oilwell Varco

illustrasjon

Desemberkonferansen 2017 - 6. - 8. desember

illustrasjon

Lanserer vindusprofil i aluminium med integrert zip-screen

illustrasjon

Informasjon fra Pipelife Norge: VMT

illustrasjon

VVS ENGINEERING FUSJONERES MED BRAVIDA NORGE

illustrasjon

Treårsavtale med TechnipFMC

illustrasjon

ET FERDIGBLANDET ALTERNATIV TIL MØRTEL

illustrasjon

ABM forhandler for GreenTec i Norge

illustrasjon

Pris for Morgendagens teknologi gikk til IK bygg

illustrasjon

Vestfold Plastindustri AS styrker sin markedsposisjon

illustrasjon

- Har blitt tryggere på arbeidsoppgavene

illustrasjon

PERSONVERN

illustrasjon

Hjellnes Consult: Møtelokalenes Airbnb lanseres nå i Norge

illustrasjon

ERSTATTER MØRTEL, SKRUER OG FORBORING

illustrasjon

Enwa Titanium AOP

illustrasjon

Les de siste nyhetene fra Symetri AS

illustrasjon

Brødrene Dahl og Optimera samles i felles konsern

illustrasjon

Bravida styrker seg i Orkdal

illustrasjon

ØLEN BETONG SATSER STERKERE PÅ BYGGELEMENTER

illustrasjon

Coromatic sikrer nødstrøm til Campus Ås

illustrasjon

Cookies

illustrasjon

Velkommen til Norlis bedriftsside!

illustrasjon

Pipelife leverer Isovarmrør og deler til prosjektet «Utvidelse Non-Schengen Øst» (UNSØ)

illustrasjon

Sammenslåing av revisjonsenheter

illustrasjon

UTVIDER TIL SAUDA

illustrasjon

TESS signerte samarbeidsavtale med Trucknor Hordaland

illustrasjon

Luftfilter for høydebasseng

illustrasjon

NTM Trailer & Tipp AS

illustrasjon

Pipelife lanserer rekordstore Pragma Infra rør med Nordic Poly Mark!

illustrasjon

Nytt webinar om Arealplanlegging i Revit 14. februar 2020 kl. 12.00

illustrasjon

Klimasats gir utslippskutt og omstilling i kommunene

illustrasjon

Digitaliseringsdirektoratets databehandleravtale er klar til bruk!

illustrasjon

SOMMERTILBUD Få 15 prosent på alle utdanninger på Norges Yrkesakademi

illustrasjon

SIKRER UTBEDRING AV LAKSEVEGEN

illustrasjon

Ahlsell inngår avtale med Euroskilt

illustrasjon

Program for Tromsøkonferansen 2018

illustrasjon

REKORDLEVERING TIL SYKEHUSBYGG

illustrasjon

Nytt produkt: RØD DIVIO® kabelvernrør

illustrasjon

Coromatic fortsetter å styrke kriseberedskapen i henhold til coronaviruset

illustrasjon

Frokostseminar om modulære UPS 11 . september i Oslo

illustrasjon

Digital kompetanse som fungerer fra første dag

illustrasjon

Terje Schults er ny BA Manager UPS i Coromatic

illustrasjon

HOLUND ELEKTRONIKK AS ER NÅ DISTRIBUTØR AV AMPHENOL PROCOM ANTENNER

illustrasjon

Pressemelding fra Coromatic AS

illustrasjon

Sikrer fremtidig ekspansjon

illustrasjon

Norgeskommunekalender.no ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul og ser frem til et fortsatt godt samarbeid i 2018.

illustrasjon

TO BYGG FOR GRETA THUNBERG-GENERASJONEN

illustrasjon

TESS med ny generasjon tinemetode - TFSI

illustrasjon

Multiconsult har signert for kjøp av Hjellnes Consult og Johs Holt

illustrasjon

Pipelife vinner storkontrakt i Bangladesh

illustrasjon

Bane NOR velger Sopra Steria som strategisk digitaliseringspartner

illustrasjon

Prisvinnende miljøprosjekt

illustrasjon

Enkel påføring av byggskum

illustrasjon

Kurs og konferanser vinter 2018

illustrasjon

Legionellasikring i praksis - trygt forbruksvann

illustrasjon

Ny kalkulator viser effektene av å stille miljøkrav

illustrasjon

Energieffektivitet og NorDan Klimakalkulator

illustrasjon

PROSJEKTSAMARBEID MELLOM ØLEN BETONG OG HOKKSUND BETONG I DRAMMEN

illustrasjon

ONS-veteran med innovative nyheter

illustrasjon

- De som tilbyr vannbehandling må kontrolleres

illustrasjon

Ekspertpanel: Vannbehandling

illustrasjon

Miljø & Teknikk 2019: Innovasjon og digitalisering i det grønne skiftet!

illustrasjon

En verdensnyhet!

illustrasjon

Pipelife kjøper Isoterm AS

illustrasjon

Ytterdør fra NorDan

illustrasjon

Klimasamling for kommunene i Vestfold og Telemark

illustrasjon

Nyhet fra Enwa: Vi sees på

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Norsk Kommunalteknisk Forening

illustrasjon

Nå sender Difi ut invitasjoner til Norges viktigste spørreundersøkelse om anskaffelser i offentlig sektor.

illustrasjon

Nyhet fra NHO

illustrasjon

Nyhet! Verdens minste UPS, J60i-350/600, finner du hos Coromatic.

illustrasjon

Coromatic inviterer til teknisk fagkurs 28. september

illustrasjon

Webinarer med lokalt klimaarbeid som tema

illustrasjon

Pressemelding: TESS runder 50

illustrasjon

Anskaffelser.no har flyttet til DFØ

illustrasjon

Webinar 13.10.2020 - Klimatilpasning: Praktisk bruk av klimaprofiler

illustrasjon

Nyheter fra anskaffelser.no

illustrasjon

Nå kommer et nytt nettverk for innkjøpsledere

illustrasjon

Zerokonferansen 10.-12. november

illustrasjon