Asker kommune først med fossilfrie rørsystem i Norge - Norges Kommunekalender

Asker kommune først med fossilfrie rørsystem i Norge

Illustrasjon artikkel

Asker kommune har ambisiøse klimamål og vil vise vei for resten av kommune-Norge.

Foto: Pipelife Norge AS

Asker kommune er først ut med å kjøpe fossilfrie rørsystem i Norge. Fra venstre prosjektansvarlig Einar Hoset, miljørådgiver Jonas Tautra Vevatne og salgs- og markedsdirektør i Pipelife, Jørn Fragge.

 

Innen 2025 skal alle kommunens bygge- og anleggsplasser være utslippsfrie. Nå er kommunen også først i Norge med bruk av fossilfrie rørsystem.

 

Rørkonsernet Pipelife lanserte i sommer fossilfrie rørsystem basert på fornybare ressurser. Nafta, som er utgangspunktet for plastrørmaterialene, kommer tradisjonelt fra fossile råvarer. Nafta kan imidlertid også utvinnes av restprodukter fra skogindustrien – og gir de fossilfrie råvarene etylen og propylen som er basis ved fremstilling av polyetylen (PE), polyvinylklorid (PVC) og polypropylen (PP). Nafta basert på fossile og fornybare ressurser inngår i de samme prosessene og massebalanseprinsippet ligger til grunn.

 

Norges første fossilfrie rørsystem
Først ute til å ta i bruk de fossilfrie rørsystemene er Asker kommune i et veiprosjekt i Teglverksveien på Spikkestad. Omleggingen av veien skal bedre forholdene for både myke trafikanter og kjørende. Prosjektet inkluderer også nye torgarealer, parkområder og pendlerparkering. Alt er forberedelser for fortetting og urbanisering av arealene rundt jernbanestasjonen på Spikkestad - i tråd med føringene til plansamarbeidet i Oslo og tidligere Akershus. I den vedtatte reguleringsplanen legges det til rette for store utbygginger i området. Som en del av dette legges det nytt vann- og avløpsnett. Hele prosjektet har en ramme på i underkant av 50 millioner kroner.

Prosjektet har en sterk bærekraftprofil med bruk av norsk stein i stedet for eksempelvis kinesisk granitt, utstrakt gjenbruk av masser og Norges første 100 prosent fossilfrie rørsystem.

 

Fra festtaler til handling
Asker kommune vedtok i sommer en ny klimaplan der et mål er å redusere de samlede direkte klimagassutslippene innenfor kommunes grenser med minst med 67 prosent innen 2030 (sammenlignet med nivået i 2009). I denne planen settes også mål om at kommunens bygge- og anleggsplasser skal være utslippsfrie allerede i 2025. I klimaplanen er det også et sterkt fokus på de store indirekte utslippene av klimagasser (utslipp som skjer utenfor kommunens grenser) som følge av innbyggerne, næringslivet og kommunens anskaffelser av tjenester og varer, som for eksempel rørsystemer.

 

Miljørådgiver i «Prosjekt og utvikling» i Asker kommune, Jonas Tautra Vevatne og prosjektansvarlig i «Vann og vannmiljø – plan og investering», Einar Hoset, gleder seg over at Asker kommune har satt seg hårete mål på miljøfronten. De har klare ambisjoner om å vise vei for resten av kommune-Norge.

 

– Som en av de store kommunene bør vi kunne gå foran og etterspørre nye og innovative løsninger, blant annet av bioressurser som erstatning av fossile ressurser. Det er viktig at vi er villige til å ta i bruk nye bærekraftige og innovative produkter når disse lanseres i markedet. Derfor var det også naturlig for oss å være den første til å bruke fossilfrie rørsystem. Vi ønsker å vise at vi omgjør festtaler til handling, sier Vevatne og fortsetter:

– Ikke bare er vi først i Norge med bruk av fossilfrie rørsystem i dette prosjektet; vi er også med på et pilotprosjekt sammen med FutureBuilt og Asplan Viak for å utvikle metodikk for å kunne estimere klimabelastningen fra anleggs- og landskapsprosjekter (Plusslandskapsprosjektet). I prosjektet i Teglverksveien setter vi strenge miljø- og klimakrav til leveransene som for eksempel bruk av kortreist (norsk) naturstein, VA-rør, lavvarmeasfalt og utvidet gjenbruk av masser. Gjennom FutureBuilt mottar Asker klimasatsmidler til utprøving av blant annet fossilfrie rør.

Kommunen har den siste tiden også ferdigstilt en rekke byggeprosjekter etter strenge miljøstandarder som Svanemerket og BREEAM hvor krav til produksjonsprosessen til byggematerialene står sentralt. Asker er også FutureBuilt-kommune og bygger forbildeprosjekter i tråd med det.

 

Vil være med å stimulere norsk næringsliv
Hoset og Vevatne er innforstått med at innovasjon koster.

– Om norske kommuner er flinke til å stille miljø- og dokumentasjonskrav, så vil det gagne norsk og nordisk leverandørindustri og næringsliv. Hvis flere kommuner følger opp festtalene, vil det bidra til at det blir mer lønnsomt å produsere på en mer bærekraftig måte. For oss i Asker kommune er det både inspirerende og gøy å være i en posisjon der vi kan være med på å teste ut og være med på nyskapning. Da er det lett å velge fossilfrie rørsystem, ikke minst siden det er den samme kvalitet og de samme egenskapene, bare med et mye mindre klimaavtrykk, sier Hoset.

 

Flere kommuner på blokka
Jørn Fragge, salgs- og markedsdirektør i Pipelife, gleder seg stort over at Asker kommune nå viser vei i kommune-Norge.

 

– Vi trenger tydelige innkjøpshelter som omsetter ord til handling. Vi som industri har lenge stått klare med bærekraftige løsninger, men vi har dessverre sett lite av dette i konkrete offentlige anbud. Derfor er Asker kommunes kjøp av Norges første fossilfrie rørsystem en særdeles viktig milepæl for oss. Det er utrolig spennende at en kommune setter seg i førersetet slik Asker kommune nå gjør.

 

– Det er ikke noe i veien med ambisjonene hos det offentlige. Det er gjennomføringen som svikter. Derfor er det av stor betydning at noen går foran slik som Asker kommune. De er lidenskapelig interessert og har en kompetanse til å gjennomføre. Det vil bane vei for større interesse for fossilfrie løsninger, sier Fragge som allerede har flere kommuner på blokka som vurderer fossilfrie rørsystemer for å redusere klimaavtrykket i sine byggeprosjekter.

 

Foto: Pipelife Norge AS

 

Les mer om Pipelife Norge AS her

Les også:
Vestfold Plastindustri AS styrker sin markedsposisjon
TO BYGG FOR GRETA THUNBERG-GENERASJONEN
Pipelife vinner storkontrakt i Bangladesh
PERSONVERN
Sikkerhetsvinduet
Bane NOR velger Sopra Steria som strategisk digitaliseringspartner
Prisvinnende miljøprosjekt
Vinnerne av Anskaffelsesprisen 2022 og en ærespris
Legionellasikring i praksis - trygt forbruksvann
Cookies
PROSJEKTSAMARBEID MELLOM ØLEN BETONG OG HOKKSUND BETONG I DRAMMEN
Luftfilter for høydebasseng
NTM Trailer & Tipp AS
- De som tilbyr vannbehandling må kontrolleres
Pipelife lanserer rekordstore Pragma Infra rør med Nordic Poly Mark!
Ekspertpanel: Vannbehandling
Coromatic inviterer til teknisk fagkurs
Norges Yrkesakademi: Stort behov for folk med yrkesrettet utdanning
En verdensnyhet!
Så mye kan du spare ved å bytte ut dine gamle vinduer
Ytterdør fra NorDan
SOMMERTILBUD Få 15 prosent på alle utdanninger på Norges Yrkesakademi
Ahlsell inngår avtale med Euroskilt
Klimasamling for kommunene i Vestfold og Telemark
Nyhet! Verdens minste UPS, J60i-350/600, finner du hos Coromatic.
Anskaffelser.no har flyttet til DFØ
Webinar 13.10.2020 - Klimatilpasning: Praktisk bruk av klimaprofiler
IK-BYGG konferansen 2017
Zerokonferansen 10.-12. november
Nyhetsvarsel fra Miljødirektoratet - Klimabudsjett kan være et nyttig verktøy for kommunene
Ny konsernsjef i NorDan Gruppen
TESS med ny generasjon tinemetode - TFSI
PARK OG ANLEGG 8. - 9. nov. 2017
Nye veglister for fylkes- og kommunale veger
Sopra Steria blant Norges mest attraktive arbeidsgivere på ny kåring
Enkel påføring av byggskum
Lanserer DØNN-betong
Har du sørget for å bygge opp ditt beredskapslager på smitteutstyr?
Nye kjøreregler skal gi bedre offentlige anskaffelser
Bürkert eShop: quick and easy checkout
Ny kalkulator viser effektene av å stille miljøkrav
ONS-veteran med innovative nyheter
ØLEN BETONG VINNER AV KLIMAPRISEN 2020
Pipelife kjøper Isoterm AS
EQT-eide Recover Nordic kjøper TT Teknikk
Nå sender Difi ut invitasjoner til Norges viktigste spørreundersøkelse om anskaffelser i offentlig sektor.
Nyhetsbrev fra anskaffelser.no
Pressemelding: TESS runder 50
TESS signerte avtale med National Oilwell Varco
Desemberkonferansen 2017 - 6. - 8. desember
Nyhetsbrev fra anskaffelser.no
Pris for Morgendagens teknologi gikk til IK bygg
Bravidas satsning innen spesialområdet byggautomasjon forsterkes via oppkjøp av Bergens-baserte Bautec AS
- Har blitt tryggere på arbeidsoppgavene
Laksekroner på hele 2,3 milliarder til kommunene
PRESSEMELDING: SINTEF-sertifiserte vindsperretaper fra Relekta
Bravida Norges avdeling Fire & Security har signert kontroll-, service- og vedlikeholdsavtale med det nye Munchmuseet i Oslo
Ring oss om bærekraftige anskaffelser!
Dobbelt jubileum på Industriens Motemesse
Klimatilpasningskonferansen 2018 - Lillestrøm 29. november 2018
TESS signerte samarbeidsavtale med Trucknor Hordaland
Se vår nye hjemmeside!
Nyhetsvarsel fra Miljødirektoratet
Ny rapport fra Coromatic viser mangelfull kontroll av digital infrastruktur
DVH-Pris til SKF på Industriens Motemesse
Klimameldingen - hva betyr den for kommunene?
Polar Vinterkampanje
Se vårens nye kataloger fra Holund Elektronikk AS
Sommerkampanje fra Holund Elektronikk AS
Program for Tromsøkonferansen 2018
NorDan kjøper Rubicon
TESS Øst har kjøpt majoriteten i Smøreteknikk
Nyheter fra Coromatic
Miljøutfordringer på Europavei møtt med miljøgevinster
Husnøkkelens tid er snart forbi
Historisk investering: Pipelife investerer flere titalls millioner i Norge
Brødrene Dahl sitt neste steg innen sprinkler og brannsikkerhet
Digital kompetanse som fungerer fra første dag
ET UNIVERSELT SMØREFETT MED MANGE BRUKSOMRÅDER
Nyhetsbrev fra anskaffelser.no
Nyheter fra Holund Elektronikk AS
Bestill konferanse for 2019 nå!
Ny brosjyre
Økt utvalg av 3D-modeller
Norgeskommunekalender.no ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul og ser frem til et fortsatt godt samarbeid i 2018.
Ryggekamerakatalog fra Holund Elektronikk AS
Nyhet fra Coromatic
Nyhetsbrev fra anskaffelser.no
Kurs og konferanser vinter 2018
Derfor har Roar Wilhelmsen AS én leverandør for alt av vedlikehold
Nyhet fra anskaffelser.no
Nå kan du søke støtte til grønne tiltak i din kommune!
TESS Øst signerte samarbeidsavtale med Volvo Maskin
Tilvalg vinduer
Sertifiseringsordning for offentlige anskaffelser
Kommuner med flest Miljøfyrtårn-sertifikater
Miljø & Teknikk 2019: Innovasjon og digitalisering i det grønne skiftet!
Desembernyheter fra Holund
Vinnerne av Anskaffelsesprisene 2018 er kåret!
Nyheter fra anskaffelser.no
Nyhetsbrev desember
Nyheter fra Miljødirektoratet: Kommuner kan søke støtte til klimatilpasning
Vi sees på Driftskonferansen, Oslo-Kiel 14.-16. september VVS-dagene, Lillestrøm 19.-21. oktober
Jubilerer med nytt mandat som 25-åring
Hvilke støtteordninger finnes, og hvem kan du kontakte?
SYMETRI UTVIDER SITT BÆREKRAFTSTILBUD
Prisen for beste stand på Bygg Reis Deg 2021
Er du opptatt av design?
Nå kan du melde deg på Rørdagene 2019
Vinduet som stenger støyen ute
NYHETEN SOM MÅ PRØVES!
Delta i spørreundersøkelse om seriøsitet i offentlige anskaffelser
Eksklusivt tilbud på konferansecruise i mars 2019!
Nyhet fra NHO
Webinarer med lokalt klimaarbeid som tema
Scandec utvider skolesatsingen
Pressemelding fra TESS
Webinar 11. desember om klimatiltak i små kommuner
Vestfold Plastindustri AS har ansatt ny markedssjef
Nyhet fra Difi: Nytt verktøy for evaluering av tilbud
Miljø&Teknikk
Nye muligheter, nye opplevelser - personlig og digitalt
Coromatic deltar på CIO Forum Datasenter 14. februar
NKF er 110 år - se videoen!
Nye krav til kildesortering av avfall
TESS åpner i nye lokaler i Telemark teknologipark
Lederkonferansen for plan- og bygningsjefer - er nå åpnet for påmelding!
Velkommen til Coromatic Academy 7. mars i Ålesund
Pressemelding fra Pipelife og Egeplast: Pipelife Norge inngår avtale med Egeplast.
Nå kan du søke støtte til klimavennlige anskaffelser i din kommune
TESS åpnet sitt 111. servicesenter i Norge på Austevoll
Miljø&Teknikk 5. - 7. mars 2019
Arrangementsoversikt fra Direktoratet for forvaltning og IKT
Pressemelding fra Hjellnes Consult: Rådgiverne workshoppet for disrupsjon
Avtale med Bremnes Seashore
Nå satser Elverum grønt
NorDan introduserer nye dørmodeller
Byggfugemasse som herder i minusgrader
Nytt fra Miljødirektoratet
Er du opptatt av design?
Norsk Kommunalteknisk Forening: Konferanse om GOD offentlig prosjektledelse
- Trenger folk som kan jobbe og tenke praktisk
Ny forhandler av Blåkläder
Åpnet partnershop på Leirvik AS
Ikke medlem ennå? - Vi har oversikten over leverandører til offentlig sektor
Nye funksjoner for ventilterminal AirLINE Ex type 8650
Nyhetsbrev fra Norsk Kommunalteknisk Forening
Konferansereise med havutsikt
Sopra Steria er kåret til Norges beste arbeidsplass fire år på rad!
Rent drikkevann - Online Analysis System Type 8905
Møt MS-forbundet på Arendalsuka
Bli med og lær om nye og miljøvennlige kunstgressbaner
Pressemelding: TESS kjøper opp ICO as
Satset i nedgangstid
eCademy har fått nytt navn: NORGES YRKESAKADEMI
Norges beste kommune innen eiendomsforvaltning
Hjellnes Consult: Møtelokalenes Airbnb lanseres nå i Norge
Produktaktuelt fra Pipelife Norge AS - Montering av Pragma Infra 1200 rør
Nyhetsmail fra Endress+Hauser!
Grensemerker fra Tore Olsen Salg AS
EnwaMatic® fra Enwa Water Technology AS
NY MILJØBETONG SKAL BRUKES I PRESTISJEBYGG
Coromatic skal levere nødkraft til nytt sykehus
Multiconsult har signert for kjøp av Hjellnes Consult og Johs Holt
Revisjonscontainere til Equinor
Zerokonferansen
Pipelife leverer Isovarmrør og deler til prosjektet «Utvidelse Non-Schengen Øst» (UNSØ)
TESS og Mascot åpner Megastore på Kokstad
Drammen er kåret til Norges kulturkommune 2019
NorDan Myggnetting
Nyhetsbrev fra Norsk Kommunalteknisk Forening
ABM Overtar Agenturet For GreenTec I Norge
Coromatic inviterer til teknisk fagkurs 28. september
Få en kickstart på 2020 - book tidlig!
Nå kommer et nytt nettverk for innkjøpsledere
Albert E. Olsen blir TESS
Enwa med nyhet innen desinfeksjon av drikkevann
Nyhet fra anskaffelser.no: Nå kan du melde deg på Anskaffelseskonferansen 2022
Great Place to Work i Sopra Steria
Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Ny avtale om samarbeid om digital kompetanse i kommunene
Ny generasjon motorsager med lavere utslipp
Energieffektivitet og NorDan Klimakalkulator
Ny veileder om miljømerker kommer 26. april
Kommunevegdagene 2018 og sykkelbyen Lillehammer
Coromatic inviterer til teknisk fagkurs 15. mai i Tromsø
Oslo Miljøpris 2017
Lanserer vindusprofil i aluminium med integrert zip-screen
Informasjon fra Pipelife Norge: VMT
TESS kjøper i PSO
VVS ENGINEERING FUSJONERES MED BRAVIDA NORGE
HOLUND ELEKTRONIKK AS ER NÅ DISTRIBUTØR AV AMPHENOL PROCOM ANTENNER
Treårsavtale med TechnipFMC
ABM forhandler for GreenTec i Norge
Bli med oss om bord på virtuell omvisning!
ERSTATTER MØRTEL, SKRUER OG FORBORING
Enwa Titanium AOP
- Målet var å få en bredere kompetanse
Brødrene Dahl og Optimera samles i felles konsern
I 2018 fastsettes nye retningslinjer for energi- og klimatilpasning i kommunene
Bravida styrker seg i Orkdal
Sopra Steria får digital transformasjonspris av Microsoft
Relekta med produktnyhet: Nytt kran- og bomfett som ikke hakker
ØLEN BETONG SATSER STERKERE PÅ BYGGELEMENTER
Hjellnes Consult AS med rådgivning på Øyafestivalen
Velkommen til Norlis bedriftsside!
Sammenslåing av revisjonsenheter
UTVIDER TIL SAUDA
Fra TOOLS til TESS
Klimasats gir utslippskutt og omstilling i kommunene
TESS og EIVA-SAFEX går sammen
Digitaliseringsdirektoratets databehandleravtale er klar til bruk!
SIKRER UTBEDRING AV LAKSEVEGEN
TESS kjøper danske Fontenay
Pressemelding fra Norges Yrkesakademi: Satser for fullt og skal skape en fagskole for fremtiden
Fagkonferansen 2018 - Plan og byggesak - Påmeldingen har åpnet
Nyheter fra anskaffelser.no
REKORDLEVERING TIL SYKEHUSBYGG
Nå kan du nominere til Anskaffelsesprisen 2017
ENWA leverer EnwaMatic® vannbehandlingsanlegg til Stavanger universitetssykehus
Nytt produkt: RØD DIVIO® kabelvernrør
Scandec blir enedistributør av Panasonics prosjektorer og skjermer
Bli med på virtuell omvisning!
Nyhet fra Ølen Betong: BETONG TIL OPPDRETT
Coromatic fortsetter å styrke kriseberedskapen i henhold til coronaviruset
Frokostseminar om modulære UPS 11 . september i Oslo
Terje Schults er ny BA Manager UPS i Coromatic
ET FERDIGBLANDET ALTERNATIV TIL MØRTEL
Pressemelding fra Coromatic AS
Digitaliseringskonferanse: FRA ANALOGE TIL DIGITALE BYGG
Sikrer fremtidig ekspansjon

Produktnyheter

Vestfold Plastindustri AS styrker sin markedsposisjon

illustrasjon

TO BYGG FOR GRETA THUNBERG-GENERASJONEN

illustrasjon

Pipelife vinner storkontrakt i Bangladesh

illustrasjon

PERSONVERN

illustrasjon

Sikkerhetsvinduet

illustrasjon

Bane NOR velger Sopra Steria som strategisk digitaliseringspartner

illustrasjon

Prisvinnende miljøprosjekt

illustrasjon

Vinnerne av Anskaffelsesprisen 2022 og en ærespris

illustrasjon

Legionellasikring i praksis - trygt forbruksvann

illustrasjon

Cookies

illustrasjon

PROSJEKTSAMARBEID MELLOM ØLEN BETONG OG HOKKSUND BETONG I DRAMMEN

illustrasjon

Luftfilter for høydebasseng

illustrasjon

NTM Trailer & Tipp AS

illustrasjon

- De som tilbyr vannbehandling må kontrolleres

illustrasjon

Pipelife lanserer rekordstore Pragma Infra rør med Nordic Poly Mark!

illustrasjon

Ekspertpanel: Vannbehandling

illustrasjon

Coromatic inviterer til teknisk fagkurs

illustrasjon

Norges Yrkesakademi: Stort behov for folk med yrkesrettet utdanning

illustrasjon

En verdensnyhet!

illustrasjon

Så mye kan du spare ved å bytte ut dine gamle vinduer

illustrasjon

Ytterdør fra NorDan

illustrasjon

SOMMERTILBUD Få 15 prosent på alle utdanninger på Norges Yrkesakademi

illustrasjon

Ahlsell inngår avtale med Euroskilt

illustrasjon

Klimasamling for kommunene i Vestfold og Telemark

illustrasjon

Nyhet! Verdens minste UPS, J60i-350/600, finner du hos Coromatic.

illustrasjon

Anskaffelser.no har flyttet til DFØ

illustrasjon

Webinar 13.10.2020 - Klimatilpasning: Praktisk bruk av klimaprofiler

illustrasjon

IK-BYGG konferansen 2017

illustrasjon

Zerokonferansen 10.-12. november

illustrasjon

Nyhetsvarsel fra Miljødirektoratet - Klimabudsjett kan være et nyttig verktøy for kommunene

illustrasjon

Ny konsernsjef i NorDan Gruppen

illustrasjon

TESS med ny generasjon tinemetode - TFSI

illustrasjon

PARK OG ANLEGG 8. - 9. nov. 2017

illustrasjon

Nye veglister for fylkes- og kommunale veger

illustrasjon

Sopra Steria blant Norges mest attraktive arbeidsgivere på ny kåring

illustrasjon

Enkel påføring av byggskum

illustrasjon

Lanserer DØNN-betong

illustrasjon

Har du sørget for å bygge opp ditt beredskapslager på smitteutstyr?

illustrasjon

Nye kjøreregler skal gi bedre offentlige anskaffelser

illustrasjon

Bürkert eShop: quick and easy checkout

illustrasjon

Ny kalkulator viser effektene av å stille miljøkrav

illustrasjon

ONS-veteran med innovative nyheter

illustrasjon

ØLEN BETONG VINNER AV KLIMAPRISEN 2020

illustrasjon

Pipelife kjøper Isoterm AS

illustrasjon

EQT-eide Recover Nordic kjøper TT Teknikk

illustrasjon

Nå sender Difi ut invitasjoner til Norges viktigste spørreundersøkelse om anskaffelser i offentlig sektor.

illustrasjon

Nyhetsbrev fra anskaffelser.no

illustrasjon

Pressemelding: TESS runder 50

illustrasjon

TESS signerte avtale med National Oilwell Varco

illustrasjon

Desemberkonferansen 2017 - 6. - 8. desember

illustrasjon

Nyhetsbrev fra anskaffelser.no

illustrasjon

Pris for Morgendagens teknologi gikk til IK bygg

illustrasjon

Bravidas satsning innen spesialområdet byggautomasjon forsterkes via oppkjøp av Bergens-baserte Bautec AS

illustrasjon

- Har blitt tryggere på arbeidsoppgavene

illustrasjon

Laksekroner på hele 2,3 milliarder til kommunene

illustrasjon

PRESSEMELDING: SINTEF-sertifiserte vindsperretaper fra Relekta

illustrasjon

Bravida Norges avdeling Fire & Security har signert kontroll-, service- og vedlikeholdsavtale med det nye Munchmuseet i Oslo

illustrasjon

Ring oss om bærekraftige anskaffelser!

illustrasjon

Dobbelt jubileum på Industriens Motemesse

illustrasjon

Klimatilpasningskonferansen 2018 - Lillestrøm 29. november 2018

illustrasjon

TESS signerte samarbeidsavtale med Trucknor Hordaland

illustrasjon

Se vår nye hjemmeside!

illustrasjon

Nyhetsvarsel fra Miljødirektoratet

illustrasjon

Ny rapport fra Coromatic viser mangelfull kontroll av digital infrastruktur

illustrasjon

DVH-Pris til SKF på Industriens Motemesse

illustrasjon

Klimameldingen - hva betyr den for kommunene?

illustrasjon

Polar Vinterkampanje

illustrasjon

Se vårens nye kataloger fra Holund Elektronikk AS

illustrasjon

Sommerkampanje fra Holund Elektronikk AS

illustrasjon

Program for Tromsøkonferansen 2018

illustrasjon

NorDan kjøper Rubicon

illustrasjon

TESS Øst har kjøpt majoriteten i Smøreteknikk

illustrasjon

Nyheter fra Coromatic

illustrasjon

Miljøutfordringer på Europavei møtt med miljøgevinster

illustrasjon

Husnøkkelens tid er snart forbi

illustrasjon

Historisk investering: Pipelife investerer flere titalls millioner i Norge

illustrasjon

Brødrene Dahl sitt neste steg innen sprinkler og brannsikkerhet

illustrasjon

Digital kompetanse som fungerer fra første dag

illustrasjon

ET UNIVERSELT SMØREFETT MED MANGE BRUKSOMRÅDER

illustrasjon

Nyhetsbrev fra anskaffelser.no

illustrasjon

Nyheter fra Holund Elektronikk AS

illustrasjon

Bestill konferanse for 2019 nå!

illustrasjon

Ny brosjyre

illustrasjon

Økt utvalg av 3D-modeller

illustrasjon

Norgeskommunekalender.no ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul og ser frem til et fortsatt godt samarbeid i 2018.

illustrasjon

Ryggekamerakatalog fra Holund Elektronikk AS

illustrasjon

Nyhet fra Coromatic

illustrasjon

Nyhetsbrev fra anskaffelser.no

illustrasjon

Kurs og konferanser vinter 2018

illustrasjon

Derfor har Roar Wilhelmsen AS én leverandør for alt av vedlikehold

illustrasjon

Nyhet fra anskaffelser.no

illustrasjon

Nå kan du søke støtte til grønne tiltak i din kommune!

illustrasjon

TESS Øst signerte samarbeidsavtale med Volvo Maskin

illustrasjon

Tilvalg vinduer

illustrasjon

Sertifiseringsordning for offentlige anskaffelser

illustrasjon

Kommuner med flest Miljøfyrtårn-sertifikater

illustrasjon

Miljø & Teknikk 2019: Innovasjon og digitalisering i det grønne skiftet!

illustrasjon

Desembernyheter fra Holund

illustrasjon

Vinnerne av Anskaffelsesprisene 2018 er kåret!

illustrasjon

Nyheter fra anskaffelser.no

illustrasjon

Nyhetsbrev desember

illustrasjon

Nyheter fra Miljødirektoratet: Kommuner kan søke støtte til klimatilpasning

illustrasjon

Vi sees på Driftskonferansen, Oslo-Kiel 14.-16. september VVS-dagene, Lillestrøm 19.-21. oktober

illustrasjon

Jubilerer med nytt mandat som 25-åring

illustrasjon

Hvilke støtteordninger finnes, og hvem kan du kontakte?

illustrasjon

SYMETRI UTVIDER SITT BÆREKRAFTSTILBUD

illustrasjon

Prisen for beste stand på Bygg Reis Deg 2021

illustrasjon

Er du opptatt av design?

illustrasjon

Nå kan du melde deg på Rørdagene 2019

illustrasjon

Vinduet som stenger støyen ute

illustrasjon

NYHETEN SOM MÅ PRØVES!

illustrasjon

Delta i spørreundersøkelse om seriøsitet i offentlige anskaffelser

illustrasjon

Asker kommune først med fossilfrie rørsystem i Norge

illustrasjon

Eksklusivt tilbud på konferansecruise i mars 2019!

illustrasjon

Nyhet fra NHO

illustrasjon

Webinarer med lokalt klimaarbeid som tema

illustrasjon

Scandec utvider skolesatsingen

illustrasjon

Pressemelding fra TESS

illustrasjon

Webinar 11. desember om klimatiltak i små kommuner

illustrasjon

Vestfold Plastindustri AS har ansatt ny markedssjef

illustrasjon

Nyhet fra Difi: Nytt verktøy for evaluering av tilbud

illustrasjon

Miljø&Teknikk

illustrasjon

Nye muligheter, nye opplevelser - personlig og digitalt

illustrasjon

Coromatic deltar på CIO Forum Datasenter 14. februar

illustrasjon

NKF er 110 år - se videoen!

illustrasjon

Nye krav til kildesortering av avfall

illustrasjon

TESS åpner i nye lokaler i Telemark teknologipark

illustrasjon

Lederkonferansen for plan- og bygningsjefer - er nå åpnet for påmelding!

illustrasjon

Velkommen til Coromatic Academy 7. mars i Ålesund

illustrasjon

Pressemelding fra Pipelife og Egeplast: Pipelife Norge inngår avtale med Egeplast.

illustrasjon

Nå kan du søke støtte til klimavennlige anskaffelser i din kommune

illustrasjon

TESS åpnet sitt 111. servicesenter i Norge på Austevoll

illustrasjon

Miljø&Teknikk 5. - 7. mars 2019

illustrasjon

Arrangementsoversikt fra Direktoratet for forvaltning og IKT

illustrasjon

Pressemelding fra Hjellnes Consult: Rådgiverne workshoppet for disrupsjon

illustrasjon

Avtale med Bremnes Seashore

illustrasjon

Nå satser Elverum grønt

illustrasjon

NorDan introduserer nye dørmodeller

illustrasjon

Byggfugemasse som herder i minusgrader

illustrasjon

Nytt fra Miljødirektoratet

illustrasjon

Er du opptatt av design?

illustrasjon

Norsk Kommunalteknisk Forening: Konferanse om GOD offentlig prosjektledelse

illustrasjon

- Trenger folk som kan jobbe og tenke praktisk

illustrasjon

Ny forhandler av Blåkläder

illustrasjon

Åpnet partnershop på Leirvik AS

illustrasjon

Ikke medlem ennå? - Vi har oversikten over leverandører til offentlig sektor

illustrasjon

Nye funksjoner for ventilterminal AirLINE Ex type 8650

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Norsk Kommunalteknisk Forening

illustrasjon

Konferansereise med havutsikt

illustrasjon

Sopra Steria er kåret til Norges beste arbeidsplass fire år på rad!

illustrasjon

Rent drikkevann - Online Analysis System Type 8905

illustrasjon

Møt MS-forbundet på Arendalsuka

illustrasjon

Bli med og lær om nye og miljøvennlige kunstgressbaner

illustrasjon

Pressemelding: TESS kjøper opp ICO as

illustrasjon

Satset i nedgangstid

illustrasjon

eCademy har fått nytt navn: NORGES YRKESAKADEMI

illustrasjon

Norges beste kommune innen eiendomsforvaltning

illustrasjon

Hjellnes Consult: Møtelokalenes Airbnb lanseres nå i Norge

illustrasjon

Produktaktuelt fra Pipelife Norge AS - Montering av Pragma Infra 1200 rør

illustrasjon

Nyhetsmail fra Endress+Hauser!

illustrasjon

Grensemerker fra Tore Olsen Salg AS

illustrasjon

EnwaMatic® fra Enwa Water Technology AS

illustrasjon

NY MILJØBETONG SKAL BRUKES I PRESTISJEBYGG

illustrasjon

Coromatic skal levere nødkraft til nytt sykehus

illustrasjon

Multiconsult har signert for kjøp av Hjellnes Consult og Johs Holt

illustrasjon

Revisjonscontainere til Equinor

illustrasjon

Zerokonferansen

illustrasjon

Pipelife leverer Isovarmrør og deler til prosjektet «Utvidelse Non-Schengen Øst» (UNSØ)

illustrasjon

TESS og Mascot åpner Megastore på Kokstad

illustrasjon

Drammen er kåret til Norges kulturkommune 2019

illustrasjon

NorDan Myggnetting

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Norsk Kommunalteknisk Forening

illustrasjon

ABM Overtar Agenturet For GreenTec I Norge

illustrasjon

Coromatic inviterer til teknisk fagkurs 28. september

illustrasjon

Få en kickstart på 2020 - book tidlig!

illustrasjon

Nå kommer et nytt nettverk for innkjøpsledere

illustrasjon

Albert E. Olsen blir TESS

illustrasjon

Enwa med nyhet innen desinfeksjon av drikkevann

illustrasjon

Nyhet fra anskaffelser.no: Nå kan du melde deg på Anskaffelseskonferansen 2022

illustrasjon

Great Place to Work i Sopra Steria

illustrasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Ny avtale om samarbeid om digital kompetanse i kommunene

illustrasjon

Ny generasjon motorsager med lavere utslipp

illustrasjon

Energieffektivitet og NorDan Klimakalkulator

illustrasjon

Ny veileder om miljømerker kommer 26. april

illustrasjon

Kommunevegdagene 2018 og sykkelbyen Lillehammer

illustrasjon

Coromatic inviterer til teknisk fagkurs 15. mai i Tromsø

illustrasjon

Oslo Miljøpris 2017

illustrasjon

Lanserer vindusprofil i aluminium med integrert zip-screen

illustrasjon

Informasjon fra Pipelife Norge: VMT

illustrasjon

TESS kjøper i PSO

illustrasjon

VVS ENGINEERING FUSJONERES MED BRAVIDA NORGE

illustrasjon

HOLUND ELEKTRONIKK AS ER NÅ DISTRIBUTØR AV AMPHENOL PROCOM ANTENNER

illustrasjon

Treårsavtale med TechnipFMC

illustrasjon

ABM forhandler for GreenTec i Norge

illustrasjon

Bli med oss om bord på virtuell omvisning!

illustrasjon

ERSTATTER MØRTEL, SKRUER OG FORBORING

illustrasjon

Enwa Titanium AOP

illustrasjon

- Målet var å få en bredere kompetanse

illustrasjon

Brødrene Dahl og Optimera samles i felles konsern

illustrasjon

I 2018 fastsettes nye retningslinjer for energi- og klimatilpasning i kommunene

illustrasjon

Bravida styrker seg i Orkdal

illustrasjon

Sopra Steria får digital transformasjonspris av Microsoft

illustrasjon

Relekta med produktnyhet: Nytt kran- og bomfett som ikke hakker

illustrasjon

ØLEN BETONG SATSER STERKERE PÅ BYGGELEMENTER

illustrasjon

Hjellnes Consult AS med rådgivning på Øyafestivalen

illustrasjon

Velkommen til Norlis bedriftsside!

illustrasjon

Sammenslåing av revisjonsenheter

illustrasjon

UTVIDER TIL SAUDA

illustrasjon

Fra TOOLS til TESS

illustrasjon

Klimasats gir utslippskutt og omstilling i kommunene

illustrasjon

TESS og EIVA-SAFEX går sammen

illustrasjon

Digitaliseringsdirektoratets databehandleravtale er klar til bruk!

illustrasjon

SIKRER UTBEDRING AV LAKSEVEGEN

illustrasjon

TESS kjøper danske Fontenay

illustrasjon

Pressemelding fra Norges Yrkesakademi: Satser for fullt og skal skape en fagskole for fremtiden

illustrasjon

Fagkonferansen 2018 - Plan og byggesak - Påmeldingen har åpnet

illustrasjon

Nyheter fra anskaffelser.no

illustrasjon

REKORDLEVERING TIL SYKEHUSBYGG

illustrasjon

Nå kan du nominere til Anskaffelsesprisen 2017

illustrasjon

ENWA leverer EnwaMatic® vannbehandlingsanlegg til Stavanger universitetssykehus

illustrasjon

Nytt produkt: RØD DIVIO® kabelvernrør

illustrasjon

Scandec blir enedistributør av Panasonics prosjektorer og skjermer

illustrasjon

Bli med på virtuell omvisning!

illustrasjon

Nyhet fra Ølen Betong: BETONG TIL OPPDRETT

illustrasjon

Coromatic fortsetter å styrke kriseberedskapen i henhold til coronaviruset

illustrasjon

Frokostseminar om modulære UPS 11 . september i Oslo

illustrasjon

Terje Schults er ny BA Manager UPS i Coromatic

illustrasjon

ET FERDIGBLANDET ALTERNATIV TIL MØRTEL

illustrasjon

Pressemelding fra Coromatic AS

illustrasjon

Digitaliseringskonferanse: FRA ANALOGE TIL DIGITALE BYGG

illustrasjon

Sikrer fremtidig ekspansjon

illustrasjon