Miljøutfordringer på Europavei møtt med miljøgevinster - Norges Kommunekalender

Miljøutfordringer på Europavei møtt med miljøgevinster

Illustrasjon artikkel

På E134 Espelandssvingane ble miljøutfordringer møtt på best mulige vis av lokale Vassbakk & Stol AS.

Espelandssvingane

Foto: Vassbakk & Stol

 

 

Gevinsten ble åpning før tiden, på budsjett og det med besparelser for miljøet. Ved å bruke Glasopor sparte prosjektet nesten 307 tonn CO2-ekvivalenter kontra nest beste lettfyllingsalternativ.

 

Utbedringsprosjekt av nasjonal og lokal betydning

Utbedringen av E134 vest - øst mellom Haugesund og Drammen ved Espelandssvingane gjorde at man ble kvitt en tidligere flaskehals på Europavegen.

Prosjektet er en del av Haugalandspakken. Første spadestikk var 11. desember 2020, og hovedentreprenør har vært Karmøy-firmaet Vassbakk & Stol.

 

Espelandssvingane på E134 var tidligere en flaskehals på europaveien mellom Haugesund og Drammen.

Foto: Statens Vegvesen

 

- For Vassbakk & Stol er dette prosjektet innenfor det vi identifiserer som lokalmarked og et av våre hovedmarkeder - vegbygging. Dermed var det ingen tvil om at dette prosjektet var noe vi interesserte oss for så snart Statens Vegvesen la det ut på anbud, uttaler prosjektleder Stian Nilsen i Vassbakk & Stol.

Nilsen og hans kolleger vant anbudet ved Ølensvåg foran hele ti andre tilbydere. Arbeidet omfattet forbedring av kurvatur, harmonisert veibredde, og sprengning og planering av sideterreng slik at trafikantene får bedre sikt. Det er laget bedre og tydeligere avkjøringsfelt og bedre busslommer. Det er også gjennomført et lokalt miljøtiltak for Haugalandet ved å etablere sammenhengende gang- og sykkelveg for myke trafikanter langs hele den 1,3 kilometer lange strekningen.

LES OGSÅ: Mye tryggere fylkesvei i Larvik »

 

Glasopor spesifisert for krevende prosjekt

Nilsen kan bekrefte krevende utfordringer i prosjektet:

- Vi har jobbet tett på en travel Europaveg, og har planlagt dette prosjektet nøye for å unngå plagsomme heftelser i veibyggingen og for trafikantene. Vi har hatt mange fag på stedet med mindre men komplekse konstruksjoner, grunnforsterkning med peling og spunting, høye fyllinger med Glasopor, og mye stor erosjonssikring.

Det var Statens Vegvesen som spesifiserte Glasopor som et alternativ for lette fyllinger.

- I prosjeketet E134 Espelandssvingane var det tidvis dårlige grunnforhold og lette fyllinger var nødvendig for å oppnå krav til stabilitet av fyllingene. Vi vurderte flere produkter i prosjekteringsfasen, men for dette prosjektet var Glasopor det foretrukne valget. Vi så de store fordelene med tanke på tilgjengelighet og byggbarhet, uttaler prosjektleder Arild Kalleland Vallestad i Statens Vegvesen, og fortsetter:

- Utlegging og komprimering av de forskjellige fyllingene ble utført som beskrevet i kontrakt, og arbeidet gikk som forventet. Glasopor var et godt valg for prosjektet. Det var tidvis store fyllinger, men Glasopor var enkelt å håndtere og ga stabil og tett oppbygging, som var viktig for videre arbeidsprosesser i prosjektet.

Glasopor har blitt brukt som lettfylling for å forbedre kurvatur og utvide veibredde, og som oppfylling inntil brukar. Til dels store høyder har ført til at fyllingene måtte komprimeres i flere omganger. Vassbakk & Stol har benyttet Glasopor flere ganger tidligere, og tok derfor arbeidet med utlegging på strak arm.

 

Glasopor ble brukt som oppfylling inntil brukar.

Foto: Vassbakk & Stol

 

Hensyn til natur- og dyreliv

Kompleks erosjonssikring skyldes at veistrekningen går langs Vågselva, så det har blitt tatt hensyn til natur- og dyreliv.

 

Langs Vågselva er det etablert erosjonssikring og et bedre skille mot veien.

Foto: Statens Vegvesen

 

- Det var et stort miljøfokus i prosjektet for å skjerme Vågselven. I laksens gyte- og smoltutvandringsperioder var det forbud mot arbeid i elva, sier Nilsen.

- Nivået i elva stiger veldig fort ved store nedbørsmengder. Det har vi måttet ta hensyn til både med tanke på å skjerme elven mot utslipp og for egen sikkerhet.

Det er nå et bedre skille mellom veien og elva, slik at miljøkvaliteten i elva nå skal være minst like god som før. 

 

Effektiv prosess med åpning før tida

- Tidlig åpning er et resultat av riktige logistiske valg tidlig i prosjektet. Det var avgjørende å få bygget konstruksjoner første sommer vi hadde lov til å jobbe i elven. Dette lyktes vi veldig godt med, sier Nilsen.

Vassbakk & Stol AS lykkes altså med å åpne E134 Espelandssvingane en drøy måned før tida.

Nilsen fortsetter: - Det ble levert omtrent 9000m3 Glasopor til prosjektet, ca. 90 lass, som måtte koordineres og leveres til riktig tid. Dette ble en vellykket operasjon. 

- Vi vil absolutt vurdere Glasopor som leverandør av lette eller alternative masser i framtidige prosjekter også, avslutter Nilsen.

Planlagt åpning var 1. november i år. Men alt 22. september kunne strekningen overrekkes til byggherre Statens Vegvesen. Divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo i Statens Vegvesen kunne klippe snora på offisiell åpning 28. september.

 

Divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo i Statens Vegvesen kunne offisielt åpne E134 Espelandssvingane 28. september.

Foto: Statens Vegvesen

 

- Ikke bare åpnet vi før tiden. Vi holdt oss også innenfor budsjett. Et godt samarbeid med hovedentreprenør har vært en nøkkel for å få dette til. Utbedringsprosjektet hadde en total styringsramme på 124 millioner, uttalte Vallestad i Statens Vegvesen i anledningens pressemelding.

LES OGSÅ: Med smarte grep åpnet tunnelen tre måneder før tiden »

 

307 tonn CO2 ekvivalenter spart på E134 Espelandssvingane

Vassbakk & Stol og Statens Vegvesen har benyttet 9 132 m3 Glasopor på prosjekt E134 Espelandssvingane. Det gir en besparelse på 306 835 kg CO2-ekvivalenter sammenlignet med nest beste alternativ til Glasopor. Dette i henhold til offisielle EPDer fra aktørene.

Glasopor er fremstilt av 100% resirkulert glassemballasje av det mest finknuste glasset som tidligere gikk til deponi. Materialet produseres med markedets desidert laveste CO2 fotavtrykk.

 

 

 

Les mer om Glasopor AS her

Les også:
REKORDLEVERING TIL SYKEHUSBYGG
Coromatic inviterer til teknisk fagkurs 28. september
Nytt produkt: RØD DIVIO® kabelvernrør
Nyhetsbrev fra Norsk Kommunalteknisk Forening
Nå kommer et nytt nettverk for innkjøpsledere
Coromatic fortsetter å styrke kriseberedskapen i henhold til coronaviruset
Vinnerne av Anskaffelsesprisen 2022 og en ærespris
Frokostseminar om modulære UPS 11 . september i Oslo
Fra TOOLS til TESS
Terje Schults er ny BA Manager UPS i Coromatic
Enwa med nyhet innen desinfeksjon av drikkevann
Pressemelding fra Coromatic AS
TESS og EIVA-SAFEX går sammen
Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Ny avtale om samarbeid om digital kompetanse i kommunene
Sikrer fremtidig ekspansjon
TO BYGG FOR GRETA THUNBERG-GENERASJONEN
Pipelife vinner storkontrakt i Bangladesh
Fagkonferansen 2018 - Plan og byggesak - Påmeldingen har åpnet
Så mye kan du spare ved å bytte ut dine gamle vinduer
Bane NOR velger Sopra Steria som strategisk digitaliseringspartner
Oslo Miljøpris 2017
Prisvinnende miljøprosjekt
Scandec blir enedistributør av Panasonics prosjektorer og skjermer
Bli med på virtuell omvisning!
Ny konsernsjef i NorDan Gruppen
Legionellasikring i praksis - trygt forbruksvann
ET FERDIGBLANDET ALTERNATIV TIL MØRTEL
PROSJEKTSAMARBEID MELLOM ØLEN BETONG OG HOKKSUND BETONG I DRAMMEN
PERSONVERN
- De som tilbyr vannbehandling må kontrolleres
Ekspertpanel: Vannbehandling
En verdensnyhet!
Ytterdør fra NorDan
Sopra Steria får digital transformasjonspris av Microsoft
Hjellnes Consult AS med rådgivning på Øyafestivalen
Cookies
Klimasamling for kommunene i Vestfold og Telemark
Luftfilter for høydebasseng
NTM Trailer & Tipp AS
Nyhet! Verdens minste UPS, J60i-350/600, finner du hos Coromatic.
Pipelife lanserer rekordstore Pragma Infra rør med Nordic Poly Mark!
Anskaffelser.no har flyttet til DFØ
Webinar 13.10.2020 - Klimatilpasning: Praktisk bruk av klimaprofiler
SOMMERTILBUD Få 15 prosent på alle utdanninger på Norges Yrkesakademi
Pressemelding fra Norges Yrkesakademi: Satser for fullt og skal skape en fagskole for fremtiden
Ahlsell inngår avtale med Euroskilt
Zerokonferansen 10.-12. november
Nyhetsvarsel fra Miljødirektoratet - Klimabudsjett kan være et nyttig verktøy for kommunene
Bravidas satsning innen spesialområdet byggautomasjon forsterkes via oppkjøp av Bergens-baserte Bautec AS
Nå kan du nominere til Anskaffelsesprisen 2017
Nye veglister for fylkes- og kommunale veger
Sopra Steria blant Norges mest attraktive arbeidsgivere på ny kåring
Nyhet fra Ølen Betong: BETONG TIL OPPDRETT
Lanserer DØNN-betong
Har du sørget for å bygge opp ditt beredskapslager på smitteutstyr?
Bravida Norges avdeling Fire & Security har signert kontroll-, service- og vedlikeholdsavtale med det nye Munchmuseet i Oslo
Digitaliseringskonferanse: FRA ANALOGE TIL DIGITALE BYGG
Nye kjøreregler skal gi bedre offentlige anskaffelser
TESS med ny generasjon tinemetode - TFSI
Bürkert eShop: quick and easy checkout
ØLEN BETONG VINNER AV KLIMAPRISEN 2020
Nyhet fra Coromatic
Enkel påføring av byggskum
Sommerkampanje fra Holund Elektronikk AS
EQT-eide Recover Nordic kjøper TT Teknikk
Ny kalkulator viser effektene av å stille miljøkrav
ONS-veteran med innovative nyheter
Norges Yrkesakademi: Stort behov for folk med yrkesrettet utdanning
Nyhetsbrev fra anskaffelser.no
Coromatic inviterer til teknisk fagkurs
Pipelife kjøper Isoterm AS
Nyhetsbrev fra anskaffelser.no
Polar Vinterkampanje
Nå sender Difi ut invitasjoner til Norges viktigste spørreundersøkelse om anskaffelser i offentlig sektor.
PRESSEMELDING: SINTEF-sertifiserte vindsperretaper fra Relekta
Pressemelding: TESS runder 50
Ring oss om bærekraftige anskaffelser!
IK-BYGG konferansen 2017
Se vår nye hjemmeside!
Laksekroner på hele 2,3 milliarder til kommunene
Nyhetsvarsel fra Miljødirektoratet
PARK OG ANLEGG 8. - 9. nov. 2017
Ny brosjyre
Dobbelt jubileum på Industriens Motemesse
Klimameldingen - hva betyr den for kommunene?
Klimatilpasningskonferansen 2018 - Lillestrøm 29. november 2018
Se vårens nye kataloger fra Holund Elektronikk AS
NorDan kjøper Rubicon
Tilvalg vinduer
Nyheter fra Coromatic
Ny rapport fra Coromatic viser mangelfull kontroll av digital infrastruktur
Husnøkkelens tid er snart forbi
DVH-Pris til SKF på Industriens Motemesse
Vi sees på Driftskonferansen, Oslo-Kiel 14.-16. september VVS-dagene, Lillestrøm 19.-21. oktober
Historisk investering: Pipelife investerer flere titalls millioner i Norge
Pressemelding fra Pipelife og Egeplast: Pipelife Norge inngår avtale med Egeplast.
Nyhetsbrev fra anskaffelser.no
Nyheter fra Holund Elektronikk AS
TESS Øst har kjøpt majoriteten i Smøreteknikk
SYMETRI UTVIDER SITT BÆREKRAFTSTILBUD
TESS signerte avtale med National Oilwell Varco
Ryggekamerakatalog fra Holund Elektronikk AS
Brødrene Dahl sitt neste steg innen sprinkler og brannsikkerhet
Nyhetsbrev fra anskaffelser.no
Derfor har Roar Wilhelmsen AS én leverandør for alt av vedlikehold
Desemberkonferansen 2017 - 6. - 8. desember
Nyhet fra anskaffelser.no
ET UNIVERSELT SMØREFETT MED MANGE BRUKSOMRÅDER
Pris for Morgendagens teknologi gikk til IK bygg
Nå kan du søke støtte til grønne tiltak i din kommune!
Bestill konferanse for 2019 nå!
Økt utvalg av 3D-modeller
- Har blitt tryggere på arbeidsoppgavene
Sertifiseringsordning for offentlige anskaffelser
Desembernyheter fra Holund
Nyheter fra anskaffelser.no
Nyhetsbrev desember
Nye krav til kildesortering av avfall
Jubilerer med nytt mandat som 25-åring
Hvilke støtteordninger finnes, og hvem kan du kontakte?
Prisen for beste stand på Bygg Reis Deg 2021
TESS Øst signerte samarbeidsavtale med Volvo Maskin
TESS signerte samarbeidsavtale med Trucknor Hordaland
Vinduet som stenger støyen ute
E-læringskurs
Delta i spørreundersøkelse om seriøsitet i offentlige anskaffelser
Kommuner med flest Miljøfyrtårn-sertifikater
Asker kommune først med fossilfrie rørsystem i Norge
Vinnerne av Anskaffelsesprisene 2018 er kåret!
Nyheter fra Miljødirektoratet: Kommuner kan søke støtte til klimatilpasning
Program for Tromsøkonferansen 2018
Er du opptatt av design?
Nå kan du melde deg på Rørdagene 2019
NYHETEN SOM MÅ PRØVES!
Eksklusivt tilbud på konferansecruise i mars 2019!
Scandec utvider skolesatsingen
Digital kompetanse som fungerer fra første dag
Webinar 11. desember om klimatiltak i små kommuner
Norgeskommunekalender.no ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul og ser frem til et fortsatt godt samarbeid i 2018.
Nyhet fra Difi: Nytt verktøy for evaluering av tilbud
GRIPLOCK ER EN DEL AV PVC TRYKKRØR SORTIMENTET
Kurs og konferanser vinter 2018
Miljø&Teknikk
Nye muligheter, nye opplevelser - personlig og digitalt
TESS åpner i nye lokaler i Telemark teknologipark
Miljø & Teknikk 2019: Innovasjon og digitalisering i det grønne skiftet!
Nye funksjoner for ventilterminal AirLINE Ex type 8650
Nå kan du søke støtte til klimavennlige anskaffelser i din kommune
Nyhet fra NHO
Webinarer med lokalt klimaarbeid som tema
Miljø&Teknikk 5. - 7. mars 2019
Arrangementsoversikt fra Direktoratet for forvaltning og IKT
Pressemelding fra TESS
Avtale med Bremnes Seashore
NorDan introduserer nye dørmodeller
Coromatic deltar på CIO Forum Datasenter 14. februar
Byggfugemasse som herder i minusgrader
Velkommen til Coromatic Academy 7. mars i Ålesund
Pipelife leverer Isovarmrør og deler til prosjektet «Utvidelse Non-Schengen Øst» (UNSØ)
TESS åpnet sitt 111. servicesenter i Norge på Austevoll
Lederkonferansen for plan- og bygningsjefer - er nå åpnet for påmelding!
NKF er 110 år - se videoen!
Er du opptatt av design?
Åpnet partnershop på Leirvik AS
Nyheter fra Nordan
Ikke medlem ennå? - Vi har oversikten over leverandører til offentlig sektor
Nå satser Elverum grønt
Sopra Steria er kåret til Norges beste arbeidsplass fire år på rad!
Bli med og lær om nye og miljøvennlige kunstgressbaner
HOLUND ELEKTRONIKK AS ER NÅ DISTRIBUTØR AV AMPHENOL PROCOM ANTENNER
Satset i nedgangstid
Produktaktuelt fra Pipelife Norge AS - Montering av Pragma Infra 1200 rør
Norsk Kommunalteknisk Forening: Konferanse om GOD offentlig prosjektledelse
Grensemerker fra Tore Olsen Salg AS
- Trenger folk som kan jobbe og tenke praktisk
Ny forhandler av Blåkläder
EnwaMatic® fra Enwa Water Technology AS
Coromatic skal levere nødkraft til nytt sykehus
Konferansereise med havutsikt
Rent drikkevann - Online Analysis System Type 8905
Anskaffelser.no: kursoversikt
Nyhet fra anskaffelser.no: Nå kan du melde deg på Anskaffelseskonferansen 2022
Revisjonscontainere til Equinor
Pressemelding: TESS kjøper opp ICO as
TESS kjøper danske Fontenay
Pressemelding fra Hjellnes Consult: Rådgiverne workshoppet for disrupsjon
Zerokonferansen
Norges beste kommune innen eiendomsforvaltning
Nyhetsmail fra Endress+Hauser!
Drammen er kåret til Norges kulturkommune 2019
NorDan Myggnetting
Vi hjelper vannverkseier med etablering av sikring og vedlikeholdsrutiner på drikkevannsbasseng.
NY MILJØBETONG SKAL BRUKES I PRESTISJEBYGG
Få en kickstart på 2020 - book tidlig!
Sikkerhetsvinduet
Nytt fra Miljødirektoratet
Albert E. Olsen blir TESS
Ny generasjon motorsager med lavere utslipp
TESS og Mascot åpner Megastore på Kokstad
ABM Overtar Agenturet For GreenTec I Norge
Lanserer vindusprofil i aluminium med integrert zip-screen
Informasjon fra Pipelife Norge: VMT
VVS ENGINEERING FUSJONERES MED BRAVIDA NORGE
Nyheter fra anskaffelser.no
Treårsavtale med TechnipFMC
ABM forhandler for GreenTec i Norge
Møt MS-forbundet på Arendalsuka
Nyhetsbrev fra Norsk Kommunalteknisk Forening
Great Place to Work i Sopra Steria
eCademy har fått nytt navn: NORGES YRKESAKADEMI
ERSTATTER MØRTEL, SKRUER OG FORBORING
Enwa Titanium AOP
Brødrene Dahl og Optimera samles i felles konsern
Hjellnes Consult: Møtelokalenes Airbnb lanseres nå i Norge
Kommunevegdagene 2018 og sykkelbyen Lillehammer
Bravida styrker seg i Orkdal
Ny veileder om miljømerker kommer 26. april
ØLEN BETONG SATSER STERKERE PÅ BYGGELEMENTER
Coromatic inviterer til teknisk fagkurs 15. mai i Tromsø
TESS kjøper i PSO
Velkommen til Norlis bedriftsside!
Sammenslåing av revisjonsenheter
UTVIDER TIL SAUDA
Multiconsult har signert for kjøp av Hjellnes Consult og Johs Holt
Bli med oss om bord på virtuell omvisning!
Klimasats gir utslippskutt og omstilling i kommunene
Digitaliseringsdirektoratets databehandleravtale er klar til bruk!
ENWA leverer EnwaMatic® vannbehandlingsanlegg til Stavanger universitetssykehus
- Målet var å få en bredere kompetanse
SIKRER UTBEDRING AV LAKSEVEGEN
I 2018 fastsettes nye retningslinjer for energi- og klimatilpasning i kommunene
Relekta med produktnyhet: Nytt kran- og bomfett som ikke hakker

Produktnyheter

REKORDLEVERING TIL SYKEHUSBYGG

illustrasjon

Coromatic inviterer til teknisk fagkurs 28. september

illustrasjon

Nytt produkt: RØD DIVIO® kabelvernrør

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Norsk Kommunalteknisk Forening

illustrasjon

Nå kommer et nytt nettverk for innkjøpsledere

illustrasjon

Coromatic fortsetter å styrke kriseberedskapen i henhold til coronaviruset

illustrasjon

Vinnerne av Anskaffelsesprisen 2022 og en ærespris

illustrasjon

Frokostseminar om modulære UPS 11 . september i Oslo

illustrasjon

Fra TOOLS til TESS

illustrasjon

Terje Schults er ny BA Manager UPS i Coromatic

illustrasjon

Enwa med nyhet innen desinfeksjon av drikkevann

illustrasjon

Pressemelding fra Coromatic AS

illustrasjon

TESS og EIVA-SAFEX går sammen

illustrasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Ny avtale om samarbeid om digital kompetanse i kommunene

illustrasjon

Sikrer fremtidig ekspansjon

illustrasjon

TO BYGG FOR GRETA THUNBERG-GENERASJONEN

illustrasjon

Pipelife vinner storkontrakt i Bangladesh

illustrasjon

Fagkonferansen 2018 - Plan og byggesak - Påmeldingen har åpnet

illustrasjon

Så mye kan du spare ved å bytte ut dine gamle vinduer

illustrasjon

Bane NOR velger Sopra Steria som strategisk digitaliseringspartner

illustrasjon

Oslo Miljøpris 2017

illustrasjon

Prisvinnende miljøprosjekt

illustrasjon

Scandec blir enedistributør av Panasonics prosjektorer og skjermer

illustrasjon

Bli med på virtuell omvisning!

illustrasjon

Ny konsernsjef i NorDan Gruppen

illustrasjon

Legionellasikring i praksis - trygt forbruksvann

illustrasjon

ET FERDIGBLANDET ALTERNATIV TIL MØRTEL

illustrasjon

PROSJEKTSAMARBEID MELLOM ØLEN BETONG OG HOKKSUND BETONG I DRAMMEN

illustrasjon

PERSONVERN

illustrasjon

- De som tilbyr vannbehandling må kontrolleres

illustrasjon

Ekspertpanel: Vannbehandling

illustrasjon

En verdensnyhet!

illustrasjon

Ytterdør fra NorDan

illustrasjon

Sopra Steria får digital transformasjonspris av Microsoft

illustrasjon

Hjellnes Consult AS med rådgivning på Øyafestivalen

illustrasjon

Cookies

illustrasjon

Klimasamling for kommunene i Vestfold og Telemark

illustrasjon

Luftfilter for høydebasseng

illustrasjon

NTM Trailer & Tipp AS

illustrasjon

Nyhet! Verdens minste UPS, J60i-350/600, finner du hos Coromatic.

illustrasjon

Pipelife lanserer rekordstore Pragma Infra rør med Nordic Poly Mark!

illustrasjon

Anskaffelser.no har flyttet til DFØ

illustrasjon

Webinar 13.10.2020 - Klimatilpasning: Praktisk bruk av klimaprofiler

illustrasjon

SOMMERTILBUD Få 15 prosent på alle utdanninger på Norges Yrkesakademi

illustrasjon

Pressemelding fra Norges Yrkesakademi: Satser for fullt og skal skape en fagskole for fremtiden

illustrasjon

Ahlsell inngår avtale med Euroskilt

illustrasjon

Zerokonferansen 10.-12. november

illustrasjon

Nyhetsvarsel fra Miljødirektoratet - Klimabudsjett kan være et nyttig verktøy for kommunene

illustrasjon

Bravidas satsning innen spesialområdet byggautomasjon forsterkes via oppkjøp av Bergens-baserte Bautec AS

illustrasjon

Nå kan du nominere til Anskaffelsesprisen 2017

illustrasjon

Nye veglister for fylkes- og kommunale veger

illustrasjon

Sopra Steria blant Norges mest attraktive arbeidsgivere på ny kåring

illustrasjon

Nyhet fra Ølen Betong: BETONG TIL OPPDRETT

illustrasjon

Lanserer DØNN-betong

illustrasjon

Har du sørget for å bygge opp ditt beredskapslager på smitteutstyr?

illustrasjon

Bravida Norges avdeling Fire & Security har signert kontroll-, service- og vedlikeholdsavtale med det nye Munchmuseet i Oslo

illustrasjon

Digitaliseringskonferanse: FRA ANALOGE TIL DIGITALE BYGG

illustrasjon

Nye kjøreregler skal gi bedre offentlige anskaffelser

illustrasjon

TESS med ny generasjon tinemetode - TFSI

illustrasjon

Bürkert eShop: quick and easy checkout

illustrasjon

ØLEN BETONG VINNER AV KLIMAPRISEN 2020

illustrasjon

Nyhet fra Coromatic

illustrasjon

Enkel påføring av byggskum

illustrasjon

Sommerkampanje fra Holund Elektronikk AS

illustrasjon

EQT-eide Recover Nordic kjøper TT Teknikk

illustrasjon

Ny kalkulator viser effektene av å stille miljøkrav

illustrasjon

ONS-veteran med innovative nyheter

illustrasjon

Norges Yrkesakademi: Stort behov for folk med yrkesrettet utdanning

illustrasjon

Nyhetsbrev fra anskaffelser.no

illustrasjon

Coromatic inviterer til teknisk fagkurs

illustrasjon

Pipelife kjøper Isoterm AS

illustrasjon

Nyhetsbrev fra anskaffelser.no

illustrasjon

Polar Vinterkampanje

illustrasjon

Nå sender Difi ut invitasjoner til Norges viktigste spørreundersøkelse om anskaffelser i offentlig sektor.

illustrasjon

PRESSEMELDING: SINTEF-sertifiserte vindsperretaper fra Relekta

illustrasjon

Pressemelding: TESS runder 50

illustrasjon

Ring oss om bærekraftige anskaffelser!

illustrasjon

IK-BYGG konferansen 2017

illustrasjon

Miljøutfordringer på Europavei møtt med miljøgevinster

illustrasjon

Se vår nye hjemmeside!

illustrasjon

Laksekroner på hele 2,3 milliarder til kommunene

illustrasjon

Nyhetsvarsel fra Miljødirektoratet

illustrasjon

PARK OG ANLEGG 8. - 9. nov. 2017

illustrasjon

Ny brosjyre

illustrasjon

Dobbelt jubileum på Industriens Motemesse

illustrasjon

Klimameldingen - hva betyr den for kommunene?

illustrasjon

Klimatilpasningskonferansen 2018 - Lillestrøm 29. november 2018

illustrasjon

Se vårens nye kataloger fra Holund Elektronikk AS

illustrasjon

NorDan kjøper Rubicon

illustrasjon

Tilvalg vinduer

illustrasjon

Nyheter fra Coromatic

illustrasjon

Ny rapport fra Coromatic viser mangelfull kontroll av digital infrastruktur

illustrasjon

Husnøkkelens tid er snart forbi

illustrasjon

DVH-Pris til SKF på Industriens Motemesse

illustrasjon

Vi sees på Driftskonferansen, Oslo-Kiel 14.-16. september VVS-dagene, Lillestrøm 19.-21. oktober

illustrasjon

Historisk investering: Pipelife investerer flere titalls millioner i Norge

illustrasjon

Pressemelding fra Pipelife og Egeplast: Pipelife Norge inngår avtale med Egeplast.

illustrasjon

Nyhetsbrev fra anskaffelser.no

illustrasjon

Nyheter fra Holund Elektronikk AS

illustrasjon

TESS Øst har kjøpt majoriteten i Smøreteknikk

illustrasjon

SYMETRI UTVIDER SITT BÆREKRAFTSTILBUD

illustrasjon

TESS signerte avtale med National Oilwell Varco

illustrasjon

Ryggekamerakatalog fra Holund Elektronikk AS

illustrasjon

Brødrene Dahl sitt neste steg innen sprinkler og brannsikkerhet

illustrasjon

Nyhetsbrev fra anskaffelser.no

illustrasjon

Derfor har Roar Wilhelmsen AS én leverandør for alt av vedlikehold

illustrasjon

Desemberkonferansen 2017 - 6. - 8. desember

illustrasjon

Nyhet fra anskaffelser.no

illustrasjon

ET UNIVERSELT SMØREFETT MED MANGE BRUKSOMRÅDER

illustrasjon

Pris for Morgendagens teknologi gikk til IK bygg

illustrasjon

Nå kan du søke støtte til grønne tiltak i din kommune!

illustrasjon

Bestill konferanse for 2019 nå!

illustrasjon

Økt utvalg av 3D-modeller

illustrasjon

- Har blitt tryggere på arbeidsoppgavene

illustrasjon

Sertifiseringsordning for offentlige anskaffelser

illustrasjon

Desembernyheter fra Holund

illustrasjon

Nyheter fra anskaffelser.no

illustrasjon

Nyhetsbrev desember

illustrasjon

Nye krav til kildesortering av avfall

illustrasjon

Jubilerer med nytt mandat som 25-åring

illustrasjon

Hvilke støtteordninger finnes, og hvem kan du kontakte?

illustrasjon

Prisen for beste stand på Bygg Reis Deg 2021

illustrasjon

TESS Øst signerte samarbeidsavtale med Volvo Maskin

illustrasjon

TESS signerte samarbeidsavtale med Trucknor Hordaland

illustrasjon

Vinduet som stenger støyen ute

illustrasjon

E-læringskurs

illustrasjon

Delta i spørreundersøkelse om seriøsitet i offentlige anskaffelser

illustrasjon

Kommuner med flest Miljøfyrtårn-sertifikater

illustrasjon

Asker kommune først med fossilfrie rørsystem i Norge

illustrasjon

Vinnerne av Anskaffelsesprisene 2018 er kåret!

illustrasjon

Nyheter fra Miljødirektoratet: Kommuner kan søke støtte til klimatilpasning

illustrasjon

Program for Tromsøkonferansen 2018

illustrasjon

Er du opptatt av design?

illustrasjon

Nå kan du melde deg på Rørdagene 2019

illustrasjon

NYHETEN SOM MÅ PRØVES!

illustrasjon

Eksklusivt tilbud på konferansecruise i mars 2019!

illustrasjon

Scandec utvider skolesatsingen

illustrasjon

Digital kompetanse som fungerer fra første dag

illustrasjon

Webinar 11. desember om klimatiltak i små kommuner

illustrasjon

Norgeskommunekalender.no ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul og ser frem til et fortsatt godt samarbeid i 2018.

illustrasjon

Nyhet fra Difi: Nytt verktøy for evaluering av tilbud

illustrasjon

GRIPLOCK ER EN DEL AV PVC TRYKKRØR SORTIMENTET

illustrasjon

Kurs og konferanser vinter 2018

illustrasjon

Miljø&Teknikk

illustrasjon

Nye muligheter, nye opplevelser - personlig og digitalt

illustrasjon

TESS åpner i nye lokaler i Telemark teknologipark

illustrasjon

Miljø & Teknikk 2019: Innovasjon og digitalisering i det grønne skiftet!

illustrasjon

Nye funksjoner for ventilterminal AirLINE Ex type 8650

illustrasjon

Nå kan du søke støtte til klimavennlige anskaffelser i din kommune

illustrasjon

Nyhet fra NHO

illustrasjon

Webinarer med lokalt klimaarbeid som tema

illustrasjon

Miljø&Teknikk 5. - 7. mars 2019

illustrasjon

Arrangementsoversikt fra Direktoratet for forvaltning og IKT

illustrasjon

Pressemelding fra TESS

illustrasjon

Avtale med Bremnes Seashore

illustrasjon

NorDan introduserer nye dørmodeller

illustrasjon

Coromatic deltar på CIO Forum Datasenter 14. februar

illustrasjon

Byggfugemasse som herder i minusgrader

illustrasjon

Velkommen til Coromatic Academy 7. mars i Ålesund

illustrasjon

Pipelife leverer Isovarmrør og deler til prosjektet «Utvidelse Non-Schengen Øst» (UNSØ)

illustrasjon

TESS åpnet sitt 111. servicesenter i Norge på Austevoll

illustrasjon

Lederkonferansen for plan- og bygningsjefer - er nå åpnet for påmelding!

illustrasjon

NKF er 110 år - se videoen!

illustrasjon

Er du opptatt av design?

illustrasjon

Åpnet partnershop på Leirvik AS

illustrasjon

Nyheter fra Nordan

illustrasjon

Ikke medlem ennå? - Vi har oversikten over leverandører til offentlig sektor

illustrasjon

Nå satser Elverum grønt

illustrasjon

Sopra Steria er kåret til Norges beste arbeidsplass fire år på rad!

illustrasjon

Bli med og lær om nye og miljøvennlige kunstgressbaner

illustrasjon

HOLUND ELEKTRONIKK AS ER NÅ DISTRIBUTØR AV AMPHENOL PROCOM ANTENNER

illustrasjon

Satset i nedgangstid

illustrasjon

Produktaktuelt fra Pipelife Norge AS - Montering av Pragma Infra 1200 rør

illustrasjon

Norsk Kommunalteknisk Forening: Konferanse om GOD offentlig prosjektledelse

illustrasjon

Grensemerker fra Tore Olsen Salg AS

illustrasjon

- Trenger folk som kan jobbe og tenke praktisk

illustrasjon

Ny forhandler av Blåkläder

illustrasjon

EnwaMatic® fra Enwa Water Technology AS

illustrasjon

Coromatic skal levere nødkraft til nytt sykehus

illustrasjon

Konferansereise med havutsikt

illustrasjon

Rent drikkevann - Online Analysis System Type 8905

illustrasjon

Anskaffelser.no: kursoversikt

illustrasjon

Nyhet fra anskaffelser.no: Nå kan du melde deg på Anskaffelseskonferansen 2022

illustrasjon

Revisjonscontainere til Equinor

illustrasjon

Pressemelding: TESS kjøper opp ICO as

illustrasjon

TESS kjøper danske Fontenay

illustrasjon

Pressemelding fra Hjellnes Consult: Rådgiverne workshoppet for disrupsjon

illustrasjon

Zerokonferansen

illustrasjon

Norges beste kommune innen eiendomsforvaltning

illustrasjon

Nyhetsmail fra Endress+Hauser!

illustrasjon

Drammen er kåret til Norges kulturkommune 2019

illustrasjon

NorDan Myggnetting

illustrasjon

Vi hjelper vannverkseier med etablering av sikring og vedlikeholdsrutiner på drikkevannsbasseng.

illustrasjon

NY MILJØBETONG SKAL BRUKES I PRESTISJEBYGG

illustrasjon

Få en kickstart på 2020 - book tidlig!

illustrasjon

Sikkerhetsvinduet

illustrasjon

Nytt fra Miljødirektoratet

illustrasjon

Albert E. Olsen blir TESS

illustrasjon

Ny generasjon motorsager med lavere utslipp

illustrasjon

TESS og Mascot åpner Megastore på Kokstad

illustrasjon

ABM Overtar Agenturet For GreenTec I Norge

illustrasjon

Lanserer vindusprofil i aluminium med integrert zip-screen

illustrasjon

Informasjon fra Pipelife Norge: VMT

illustrasjon

VVS ENGINEERING FUSJONERES MED BRAVIDA NORGE

illustrasjon

Nyheter fra anskaffelser.no

illustrasjon

Treårsavtale med TechnipFMC

illustrasjon

ABM forhandler for GreenTec i Norge

illustrasjon

Møt MS-forbundet på Arendalsuka

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Norsk Kommunalteknisk Forening

illustrasjon

Great Place to Work i Sopra Steria

illustrasjon

eCademy har fått nytt navn: NORGES YRKESAKADEMI

illustrasjon

ERSTATTER MØRTEL, SKRUER OG FORBORING

illustrasjon

Enwa Titanium AOP

illustrasjon

Brødrene Dahl og Optimera samles i felles konsern

illustrasjon

Hjellnes Consult: Møtelokalenes Airbnb lanseres nå i Norge

illustrasjon

Kommunevegdagene 2018 og sykkelbyen Lillehammer

illustrasjon

Bravida styrker seg i Orkdal

illustrasjon

Ny veileder om miljømerker kommer 26. april

illustrasjon

ØLEN BETONG SATSER STERKERE PÅ BYGGELEMENTER

illustrasjon

Coromatic inviterer til teknisk fagkurs 15. mai i Tromsø

illustrasjon

TESS kjøper i PSO

illustrasjon

Velkommen til Norlis bedriftsside!

illustrasjon

Sammenslåing av revisjonsenheter

illustrasjon

UTVIDER TIL SAUDA

illustrasjon

Multiconsult har signert for kjøp av Hjellnes Consult og Johs Holt

illustrasjon

Bli med oss om bord på virtuell omvisning!

illustrasjon

Klimasats gir utslippskutt og omstilling i kommunene

illustrasjon

Digitaliseringsdirektoratets databehandleravtale er klar til bruk!

illustrasjon

ENWA leverer EnwaMatic® vannbehandlingsanlegg til Stavanger universitetssykehus

illustrasjon

- Målet var å få en bredere kompetanse

illustrasjon

SIKRER UTBEDRING AV LAKSEVEGEN

illustrasjon

I 2018 fastsettes nye retningslinjer for energi- og klimatilpasning i kommunene

illustrasjon

Relekta med produktnyhet: Nytt kran- og bomfett som ikke hakker

illustrasjon