FluidVertic PUR - Norges Kommunekalender

FluidVertic PUR

Illustrasjon artikkel

Lokal overvannsdisponering (LOD) er i dag påkrevet i flere kommuner i forbindelse med utbygginger. FluidVertic PUR er et virvelkammer, utviklet for regulering av overvann fra små flater.

Lokal overvannsdisponering (LOD) er i dag påkrevet i flere kommuner i forbindelse med utbygginger. FluidVertic PUR er et virvelkammer, utviklet for regulering av overvann fra små flater.

Driftssikker  - Nøyaktig og ferdig kalibrert - Enkel og rask montering

https://www.mft.no/images/pdf/Prodinfo/Mengderegulering/fluidvertic%20pur%20prodinfo%202015-03-25.pdf