Lederkonferansen 2016 - Norges Kommunekalender

Lederkonferansen 2016

Illustrasjon artikkel

Utfordringer og muligheter i teknisk sektor

Konferansens hovedfokus går på ulike «veier», behovet for god planlegging samt viktigheten av grundig kompetanse hos ledere og medarbeidere.

Les mer om konferansen her