Statsbudsjettet: Budsjettavtalen i Stortinget øker kommunerammen med ca. 1,5 milliarder kroner - Norges Kommunekalender

Statsbudsjettet: Budsjettavtalen i Stortinget øker kommunerammen med ca. 1,5 milliarder kroner

Illustrasjon artikkel

Gjennomgangen til KS viser imidlertid at det meste av økningen er øremerkede kroner.

KS-økonomene kan samtidig konkludere med at rammeoverføringene blir redusert med drøye 200 millioner kroner.

 

Les mer om saken her